מסכת ראש השנה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי האבחנה בין פירות לירקות לעניין שביעית נעסוק ביסוד מחלוקתם של ר`ע ור`י הגלילי בדין ירקות שגידולם דורש השקייה מיוחדת בשמיטה ובמעשרות
הרב ירון בן צבי אתרוג בת שישית שנתכנסה לשביעית נעסוק במשמעות דינו המיוחד של אתרוג שגדל בשישית ונכנס לשביעית
הרב ירון בן צבי יום תרועה נעסוק בשאלה האם אין איסור בל תוסיף בתוספת התקיעות
הרב ירון בן צבי 'מקודש' נעסוק במצבים בהם ישנו פער בין התאריכים הידועים בבבל לבין אלו שהוכרזו בבית דין
הרב ירון בן צבי עדות קרובים נדון במחלוקת הגירסאות לגבי פסיקת ההלכה בדין צירוף עדים קרובים לעדות קידוש החודש
הרב ירון בן צבי היוצאים להציל נעסוק בדין חזרתו של מי שיצא בהיתר מחוץ לתחום שבת.
הרב ירון בן צבי כוונת קדשים נעסוק בצורך להתכוון לדין בל תוסיף לעניין קודשים
הרב ירון בן צבי ידי משה ונחש הנחושת נעסוק בייחוד ובקשר הקיים במעשה נחש הנחושת ובמלחמת עמלק
הרב ירון בן צבי שוה היובל לראש השנה נעסוק בהשוואה בין דיני יובל לדיני ראש השנה לתקיעה ולברכות
הרב ירון בן צבי סיום למסכת ראש השנה נעסוק בטעמים הראשונים המופיעים בראשונים לצורך לסדר את התפילה קודם שמתפלל

עמודים