מסכת שקלים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ לשאלת מיקומהּ בסדר מועד נדון במיקומה של מסכת שקלים בסדר מועד. דף יומיומי שקלים
הרב אביהוד שורץ בין קורבן ציבור לקורבן השותפים נדון באופיו של קורבן הציבור, ובהבדל בינו ובין קורבן השותפים. דף יומיומי שקלים
הרב אביהוד שורץ והייתם נקיים נדון ביסוד הדרישה `והייתם נקיים מה' ומישראל`. דף יומיומי שקלים
הרב אביהוד שורץ כבשׁ פרה נדון בעניינו של כֶּבֶשׁ הפרה, ובשאלה מה היו מקורות המימון שלו. דף יומיומי שקלים
הרב אביהוד שורץ משיחת מלך בשמן המשחה נדון בקצרה במשיחת מלך וכהן גדול בשמן המשחה. דף יומיומי שקלים
הרב אביהוד שורץ השלכת מפתחות ההיכל נדון באגדה אודות השלכת מפתחות ההיכל אל השמיים. דף יומיומי שקלים
הרב אברהם סתיו קלבון דיון במהותו של חיוב הקלבון. דף יומיומי שקלים
הרב אברהם סתיו השוקל שקלו של חברו דיון באופי דין המעילה במי ששוקל שקלו של חברו עבור עצמו. דף יומיומי שקלים
הרב אברהם סתיו קדושת הקטורת דיון באופי הקדושה שחלה על הקטורת עם נתינתה במכתשת. דף יומיומי שקלים
הרב אברהם סתיו חילול הקדש על מלאכה דיון במחלוקת התנאים האם הקדש מתחלל על המלאכה. דף יומיומי שקלים
הרב אברהם סתיו הנודר עצים דיון בכמות העצים שמתחייב בה הנודר `עצים` או `עץ`. דף יומיומי שקלים
הרב אברהם סתיו רוב וקרוב מדוע משייכים מעות מסופקות לשופר הקרוב אליהן? דף יומיומי שקלים
הרב ירון בן צבי חטאת שקרבה בסוף נעסוק במה שקובע את הגדרת המעות של קרבנות הנזיר. דף יומיומי שקלים
הרב ירון בן צבי מותר מתים נעסוק בדין הכסף שנאסף לשם קבורת מת. דף יומיומי שקלים
הרב ירון בן צבי ארבע כוסות נעסוק בשאלת הגמרא על יין מזוג. דף יומיומי שקלים
הרב ירון בן צבי יד ההקדש על העליונה מתי מקבל המוכר את הכסף עבור צרכי המקדש מהגזברים. דף יומיומי שקלים
הרב ירון בן צבי מת בנו נעסוק בקושי שעולה בסגויינתו, מהמסופר על מות בנו של נחוניא על חטאי אביו נוכח האמור בתורה שלא יומתו בנים על חטאי אבותם. דף יומיומי שקלים
הרב ירון בן צבי לשכת חשאין נעסוק בדרך הטובה והנכונה ביותר לנתינת צדקה. דף יומיומי שקלים
הרב ירון בן צבי חובת נסכים של גר שמת נעסוק בדין גר שמת בלא יורשים וצריך היה להביא נסכים. דף יומיומי שקלים
הרב ירון בן צבי פרה אדומה נעסוק במעילה בפרה אדומה. דף יומיומי שקלים
הרב ירון בן צבי סיום על מסכת שקלים סיום על מסכת שקלים דף יומיומי שקלים
הרב אביהוד שורץ שקלים | דף ב | לשאלת מיקומהּ של מסכת שקלים בסדר מועד מדוע שובצה מסכת שקלים, העוסקת בענייני קודשים, דווקא בסדר מועד?
הרב אביהוד שורץ שקלים | דף ג | בין קורבן ציבור לקורבן שותפים האם קורבן ציבור הוא קרבן שותפים, אלא שיש בו שותפים רבים, או שאלו שני קורבנות השונים מהותית זה מזה?
הרב אביהוד שורץ שקלים | דף ט | והייתם נקיים מניין נלמדה החובה להיזהר מחשדם של בני אדם, ומה היחס בינה ובין החובה לדון את כל האדם לכף זכות?
הרב אביהוד שורץ שקלים | דף י | כבשׁ פרה מי מימן את בניית הכבש שעליו היה צועד הכוהן הלוקח את הפרה האדומה, ואילו עקרונות עלינו ללמוד מכך?

עמודים