מצוות התלויות בארץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין ביעור פירות שביעית
הרב יהודה עמיטל גדרי שמיטת קרקע ושמיטת כספים האם הפקר הפירות הוא הפקר האדם או אפקעתא דמלכא? האם איסורי מלאכות בשמיטה הן מצד שביתת האדם או מצד שביתת הארץ? האם השמטת הכספים בשמיטה נעשית באופן אוטומטי על ידי התורה, או שמא האדם מצווה להשמיט את החובות, וכל זמן שלא השמיט המלוה הרי שהחוב עדיין קיים?
הרב אהרן ליכטנשטיין איסור הנאה בכלאי הכרם מה מקור איסור ההנאה בכלאי הכרם? מה ההבדל בין כלאי זרעים לכלאי הכרם? מה היחס בין איסור הזריעה לבין איסור ההנאה? מיהו האוסר ומיהו הנאסר בכלאיים בכלל, ובכלאי הכרם בפרט?
הרב אהרן ליכטנשטיין בין שמיטה ליובל

עמודים