מצוות התלויות בארץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #1 הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #1 קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #10, וידוי בכל לשון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #10, וידוי בכל לשון קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון פסח - ביעור מעשרות #11 פסח - ביעור מעשרות #11 קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #2, מה מבערי הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #2, מה מבערי קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #3, אופי הביעור הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #3, אופי הביעור קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #4, איך עושים את ביעור הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #4, איך עושים את ביעור קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #5, מה קורה אם עבר ולא ביער הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #5, מה קורה אם עבר ולא ביער קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #6, ביעור מפירות של טבל הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #6, ביעור מפירות של טבל קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #7, חיוב נשים הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #7, חיוב נשים קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #8, וידוי מעשרות הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #8, וידוי מעשרות קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #9, חיוב וידוי הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #9, חיוב וידוי קש"ת - הלכה יומית - ביעור מעשרות
הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #24, הפקר #3 קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #24, הפקר #3 קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #25, הפקר למעשה קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #25, הפקר למעשה קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #26, האם חייבים לבקש רשות לאכול משדה מופקר קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #26, האם חייבים לבקש רשות לאכול משדה מופקר קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #27, פירות שמור ונעבד קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #27, פירות שמור ונעבד קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #28, פירות שנעבדו קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #28, פירות שנעבדו קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #29, דין תוספת שביעית קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #29, דין תוספת שביעית קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #31, אילן סרק, עד מתי אפשר לשתול אותו קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #31, אילן סרק, עד מתי אפשר לשתול אותו קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון דין תוספת שביעית קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון האם זמירה אסורה מן התורה? קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון האם חייבים לבקש רשות לאכול משדה מופקר? קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון איסורי השמיטה בפרשת בהר בשיעור זה נסקור בקצרה את דיני השמיטה המופיעים בפרשת בהר: איסורי הלאווין - זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. הדינים הנלמדים מהפסוק `והייתה שבת הארץ לכם לאכלה` - דיני קדושת שביעית, ומצוות ביעור פירות שביעית. קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון דינים נוספים בשמיטה מעבר לפרשת בהר, מצאנו התייחסויות נוספות בתורה להלכות השמיטה: `והשביעית תשמטנה ונטשתה` - האם ישנו חיוב להפקיר את פירות השביעית. האם הפסוק `בחריש ובקציר תשבות` מלמד על איסור חרישה מן התורה בשביעית? קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון סיכום מצוות התורה בשמיטה ננסה לארגן את דיני התורה עליהם למדנו בפעמים הקודמות: איסורי הצמחת היבול, איסורי קטיפת היבול, הלכות הפירות עצמם - קדושת שביעית, והיחס לשדה. בנוסף, נעמוד על כך שאיסורי הקטיפה בוודאי אינם מוחלטים, שהרי התורה מעוניינת באכילתנו את פירות השביעית. קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון איסורי דרבנן בשמיטה בניגוד למצוות אחרות בתורה, בנושא השמיטה ישנו הבדל משמעותי בין מלאכות הקרקע המוזכרות בתורה, לכל שאר המלאכות - רק המלאכות המוזכרות בתורה אסורות מדאורייתא ואילו שאר המלאכות אסורות מדרבנן. מהי הנפקא מינה בין איסור תורה ואיסור דרבנן במלאכות השמיטה? קש"ת - הלכה יומית - שמיטה

עמודים