משך חכמה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה ברין פרשיות בהר-בחוקותי - השיבה לאחוזה ואחדות המשפחה, `כנגד יצר הרע,האם בהמש`ח חזה את השואה? מהי כוונת התורה בהוראתה: "ואיש אל משפחתו תשובו"? מה הקשר בין איסור עבודת השדה ביובל, להחזרת הקרקעות? האם חזה בעל המשך חכמה את השואה, בניתוחו לקללות המופיעות בפרשה ובדברו על הגלות והרדיפות? הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת במדבר - על מסע המחנות וחנייתם ועל האופי המיוחד של חג השבועות הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת נשא - פרשת נשא הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת בהעלותך - קרבן פסח, השגחה פרטית ומאבק בעבודה זרה, על מעלת היחידים והשראת שכינה לפני חטא העגל על קרבן הפסח, השגחה פרטית ומאבק בעבודה זרה ועל מעלת היחידים והשראת שכינה לפני חטא העגל הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת שלח - על חטא המרגלים ועל הטעות בדבר מעלת משה רבנו מה היה חששם הגדול של המרגלים ושולחיהם? במה באה לידי ביטוי חששו של העם ממותו של משה? במה טעו ישראל בהבנת היחס בין משה לקב`ה? מה הקשר בין ציצית לתיקון העולם? הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת קורח - לא נעלה - לאן? הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
הרב שלמה ברין פרשת חקת - סוד הפרה האדומה, בין הנהגה ניסית לטבעית הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`

עמודים