משפחה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין מצוַת כיבוד סב האם אדם חייב לכבד את סבו? אם כן, האם מדובר בחובה עצמאית, או בהרחבה של מצוַת כיבוד אב? האם חובה זו חלה גם אחרי פטירת האב, או במקרים שבהם האדם אינו חייב בכבוד אביו? ומהצד השני - האם הסבא חייב ללמד את נכדו תורה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תלמוד גדול או מעשה גדול מה עדיף: תלמוד תורה או קיום מצוות? האם חייב האדם להפסיק מלימודו כדי לקיים מצווה שנזדמנה לו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חובת כיבוד אב ואם לאישה נשואה מדוע נשים נשואות פטורות מכיבוד אב ואם? האם הפטור הוא טכני, כי הן נמצאות בבית אחר, או מהותי, כי הן מחוייבות בכבוד הבעל? מה דינה של אישה שבעלה מתיר לה לכבד את אביה? ומה דינה של אישה שיש לה הכנסה משלה? מתי חל פטור זה? האם נשים פטורות גם ממצוַת מורא אב ואם? מתודולוגיה
הרב משה טרגין כיבוד אב מול כיבוד אם הגמרא קובעת שכיבוד אב קודם לכיבוד אם. האם הסיבה היא מעשית, כי גם האם חייבת בכבוד בעלה, או שהקדימות היא עקרונית? מה יהיה הדין כאשר ההורים גרושים, או אחרי שהאב הלך לעולמו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין לעולם ישלש אדם שנותיו הגמרא בקידושין קובעת כי האדם צריך לשלש את שנותיו: שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. כיצד הוראה זו מתיישבת עם הנוהג כיום, להשקיע את מירב הזמן בלימוד הגמרא? מתודולוגיה
הרב בנימין תבורי דין חינוך במצוות מהי ההגדרה של מצוַת החינוך? על מי מוטלת מצווה זו? מהו `חינוך` בהקשר זה? נושאים בהלכה
הרב משה אברמן ישיבה בארץ ישראל מול כיבוד אב ואם
הרב יהודה הנקין לימוד תורה לגויים "ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות אמרה תורה 'וכל בן נכר לא יאכל בו', התורה כולה כאן וישראל מומרים על אחת כמה וכמה"