נביאים מול מעצמות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - נבואות קדומות, חלק א' שיעור זה פותח את קורס נביאים מול מעצמות, הניתן ע"י הרב יואל בן-נון. בחלק הראשון של קורס זה הרב מנתח תקופה של ארבעה דורות ואת ההשפעות של כל תקופה על אנשיה, ומכאן את אופי הנבואה אשר ניתנה באותם ימים. הרב מסביר את המושג "מלך ישראל" המופיע בספר מלכים, ומבדיל בין "מלך ישראל" של פרקים א'-ג', לבין זה של פרקים ד'-ח'. לאור הבדלה זו שופך אור על השתלשלות האירועים והמשמעויות הנגזרות מכך. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות- נבואות קדומות, חלק ב' בשיעור זה הרב יואל בן נון דן בתופעת הנבואות הקדומות - נבואות שאינן על העתיד אלא על העבר. הרב מראה כיצד נבואות על העבר שימשו את הנביאים בהעברת ביקורת נוקבת על העם, דווקא משם שהם זכרו את האירועים שהנבואה עוסקת בהם. בנוסף, בשיעור זה מובאת השוואה בין נבואה לאחר האירוע ונבואה לפניו, והמשמעויות העולות מכך. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות- נבואות קדומות, חלק ג' בשיעור הנוכחי נתבונן בנבואות על 'יום ה'' ביואל ובעמוס, ונבחן את המשמעויות השונות ליום זה, הן מבחינת הנביא והן מבחינת העם, ולאור הקשרו ההיסטורי. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות- נבואות קדומות, חלק ד' פרק ב' בהושע מתאר את הקשר בין ישראל לקב"ה כקשר אהבה של איש ואשה, קשר אשר נהרס בעקבות בגידתה של האשה באיש - חטאי הבעל. אלא, שמאז שיהוא השמיד את עבודת הבעל, כמאה שנה לפני ימי הושע, תופעה זו לא קמה בשנית. בשיעור זה הרב יואל בן-נון מצביע על הקושי בקיומה של נבואה המבקרת תופעה אשר כבר מאה שנה אינה רלוונטית עוד, מביא את הסברו של החוקר יחזקאל קויפמן לבעיה, מראה את הבעייתיות שבהסבר זה, ומראה מהי לדעתו הדרך להבין את העניין הנידון. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות- נבואות קדומות, חלק ה' בשיעור זה בוחן הרב יואל בן-נון את המשמעויות של נבואת 'אשת הזנונים', הושע פרק ב'. בנוסף, הרב עוסק בשאלת מציאות המשל ביחס לשיטת הרמב"ם. הדימוי של בנ"י כאיש אישה הוא ייחודי לנביאים, ומנקודה זו הרב בוחן את ההשלכות והתבונות העולות מדימוי זה. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות- נבואות קדומות, חלק ו' בשיעור זה הרב עוסק בסוגיית טהרת המדבר שנועדה להתמודד עם עוולות החברה בימי הנבואה. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - נבואות קדומות חלק ז' אופק הנחמה של פרק ב' בהושע במקורו הוא תקופת התחדשות ומהפכה, שיקום כ"ראש אחד" גם ליהודה וגם לישראל, ויהפוך את יזרעאל לדגל ... נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ימי ירבעם ועוזיהו – ימי פקח/אחז, חלק א' – נבואות עמוס וישעיהו (א' עד ו') שיעור זה פותח את הפרק השני של הסדרה 'נביאים מול מעצמות'. בשיעור זה הרב יואל בן-נון משווה בין פרקי עמוס לששת הפרקים הראשונים בישעיהו. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ימי ירבעם ועוזיהו – ימי פקח/אחז, חלק ב' שיעור זה סוקר את התפתחותה של האימפריה האשורית וההשלכות של כך, ובמקביל את התהליכים הפנימיים שקרו באותם ימים בממלכת ישראל. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות ימי ירבעם ועוזיהו – ימי פקח/אחז, חלק ג' בזמן שפקח יצא למלחמת אחים נגד יהודה, רצין מלך ארם יצא לכיבוש אילת ותגלת פלאסר יצא לכיבוש אסשור דרומה, על הציר המערבי של ממלכת ישראל. רצין ופקח פתחו קואליציה נגד אשר, וממלכת יהודה הייתה שסועה לשתי מפלגות - האחת תבעה להצטרף לקואליציית המרד והשנייה ביקשה להיכנע לאשור. ישעיהו דרש מאחז מלך יהודה שיהודה לא תשתתף במערכה כלל. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון ימי ירבעם ועוזיהו – ימי פקח/אחז חלק ד' נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות ישעיהו, הושע ומיכה בימי חזקיהו חלק א' אחז ותגלת פלאסר מתו באותה השנה. לאחר מות אחז, קם ביהודה מלך חדש - חזקיהו. חזקיהו עשה מהפכה שלא נראתה כמותה: טיהור יסודי של העבודה הזרה, שהפיץ אחז, קודמו. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו, הושע ומיכה בימי חזקיהו, חלק ב' לאחר מותו של תגלת פלאסר, הושע בן אלה, שעד כה מלך בחסותו של תגלת פלאסר, רצה למרוד במלך האשורי החדש, שלמנאסר, ופנה לכרות ברית עם מצריים. בתגובה, שלמנאסר עלה על ירושלים וצר עליה במשך שלוש שנים, אשר במהלכן מת שלמנאסר, והמלך שעלה במקומו היה סרגון, אשר החריב את שומרון והגלה את תושביה. בספר מלכים אין תיאורים ישירים על תקופת המרד ועל פניה החברה בשנים אלו. מתוך קריאה בנבואות הושע וישעיהו ננסה להשלים את החסר באופן עקיף. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו, הושע ומיכה בימי חזקיהו, חלק ג' בספר מלכים כמעט ולא מסופר על אשר התרחש בזמן מצור שומרון על אשור. הנביאים הרבו לדבר על הסיבה למצור, אך לא על אשר נעשה בו. בדברי הושע מסופר על ימים אלו, ואף מסופר על הנותרים לאחר ההגליה הגדולה. הנביא מעודד את שארית הפלטה, וקורא להם לשוב, על אף שנראה כי הכל אבוד. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו, הושע ומיכה בימי חזקיהו, חלק ד' לאחר חורבן ממלכת ישראל, מסתבר לחשוב שרבים מפליטי שומרון הגיעו לירושלים, ותרמו לשגשוגה והתפתחותה של העיר. יחד עם מגמה זו, התעורר בחזקיהו החזון לאחד את העם תחת מלכות בית דוד. הדרך בה הוא בחר ליישם חזון זה היא ע"י קיום פסח משותף לכלל ישראל בירושלים. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו, הושע ומיכה בימי חזקיהו, חלק ה' לאחר כל המעשים והתהליכים שעשה חזקיהו לחיזוק הממלכה ולהשבתה לעבודה ה', ישעיהו חשש מכך שחזקיהו יפנה לשיתוף פעולה עם קואליציה שתמרוד באשור. כמחאה, באה נבואת 'ערום ויחף', בה מסופר שישעיהו הלך במשך שלוש שנים ערום ויחף. בשיעור זה הרב משרטט את הרקע לנבואה זו ובכך מסביר את המחאה הייחודית הזו ואת משמעותה. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו, הושע ומיכה בימי חזקיהו, חלק ו' בפרק ל"ח בישעיהו מסופר על מחלתו של חזקיהו. ישעיהו מנבא לו מיתה, חזקיהו מתפלל לה', וה' חונן אותתו בחמש עשרה שנה נוספות ובהבטחה על הגנת ירושלים. מהמפגש בין חזקיהו לישעיהו עולה מתח רב. הרב יואל בן-נון מראה כיצד בעזרת הבנת משמעות ביקור המשלחת מבבל בראשות מראדך בלאדן את חזקיהו, קבלת הפנים שעשה להם חזקיהו ותגובתו החריפה של ישעיהו על כך, לשפוך אור על המתח שהיה בין המלך לנביא, כהמשך לדברים שנאמרו בשיעור הקודם: התנגדותו הנחרצת של הנביא ישעיהו ליצירת קשרים למען מרידה באשור. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו, הושע ומיכה בימי חזקיהו, חלק ז' סרגון השני מלך על אשור בשנים 705-722 לפנה"ס. הנביא ישעיהו מדבר על כך שסרגון הוא למעשה שליח ביד ה' להענשת הממלכות אשר גדשה רשעתם, ביניהן ממלכת ישראל. יחד עם זאת, ישעיהו תוקף את סרגון בביקורת קשה על יהירותו העצומה ועל שאפתנותו. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו, הושע ומיכה בימי חזקיהו, חלק ח' מותו של סרגון עורר אצל מלך מצרים, שבתכא, רוחות מרידה. ממספר מקורות עולה שנוצר קשר בינו לבין חזקיהו לטובת המרד. חזקיהו התכונן למרד ע"י ביצור העיר והקמת מפעל מים אדיר. בין שני הנביאים שהתנבאו בירושלם בעת הזו שרתה מחלוקת לגבי - ישעיהו התנגד למרד נחרצות, בעוד מיכה תמך בו, אך גם הוא לא דיבר כלל על ברית עם מצרים. שוב, מנסה ישעיהו לעצור את רוחות המרד וקורא לתיקון והתמקדות פנימית, ומוחה על כך שקולות העשייה והפעילות הנמרצת אינם שועים לקולו. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו, הושע ומיכה בימי חזקיהו, חלק ט' ירושלים גועשת ורועשת מן ההכנות למרד באשור, ומחגיגות על גגות הבתים. ישעיהו מוחה בתקיפות כנגד דברים אלו. אף מיכה שתמך באופן עקרוני, מחה בתוקף כנגד העוולות המוסריות שהתחוללו בעם. חזקיהו שמע למחאתם ביחס לעיוותים המוסריים, אך עדיין אחז ברעיון המרד. כמה זמן ניתן להמשיך נאמנות כפולה זו? נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו, הושע ומיכה בימי חזקיהו, חלק י' מסע סנחריב, 701 לפנה"ס, החל בכיבוש ערי החוף הפיניקיות. משם, עבר סנחריב לכיבוש ערים נוספות, עד אשר הגיע ללכיש שבשפלת יהודה. סנחריב צר עליה, כבש אותה והגלה את יושביה. בעקבות זאת חזקיהו נכנע לאשור ושילם לו מס כבד. על אף המס, אשור לא עזבה את השטח. ישעיהו, שעד עכשיו יצא כנגד ההתנהלות המדינית והמוסרית של יושבי ירושלים, פעל במרץ כדי לעודד את העם, ולבשר לו על כך שישועתם מידי סנחריב תהיה כישעות ישראל ממצרים. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו, הושע ומיכה בימי חזקיהו, חלק י"א שרי הצבא של סנחריב נוקטים בשיטת הלוחמה הפסיכולוגית. שר הצבא רבשקה נושא נאום בעברית ונוגע בנק' הרגישות ביותר, על מנת להוריד את רוחם של אנשי יהודה. חזקיהו מתחנן ומתפלל לה', ושולח משלחת לגייס את ישעיהו. ישעיהו מנבא שצבא אשרו ישוב לארצו כלעומת שבא, וחזקיהו ממשיך להתפלל. הנובאה התגשמה והנס קרה בין לילה, בדומה לנס מצרים, ומאה ושמונים וחמישה אלף חיילים אשורים מתו. לאחר הניצחון, חזקיהו לא אמר שירה, מכמה סיבות אפשריות, וחז"ל אמרו עליו שבכך החמיץ את ההזדמנות להיות משיח. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו, הושע ומיכה בימי חזקיהו, חלק י"ב לאחר הצלת ירושלים ממצור סנחריב, חזקיהו לא אמר שירה. כנראה, שהדבר נבע מעוצמת הכאב על החללים הרבים והגולים מלכיש וערי השפלה. כפי שראינו בשיעור הקודם, ישעיהו כן פתח בשיר הלל ותודה. בשיעור זה, הרב יואל בן-נון מראה ומוכיח כיצד מזמור פ"ז מתהילים אף הוא מהווה שיר הלל והודאה על הצלת העיר מידי סנחריב. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו ותלמידיו מימי מנשה עד החורבן, חלק א' חלק זה של הסדרה, דן בפרקים מ' - ס"ו מישעיהו. בעולם המחקר, עלתה הטענה שבפרקים אלו מדובר נביא אחר, ולא בישעיהו בן אמוץ, שניבא בימי שיבת ציון, והטענה הייתה, בין השאר, שהנבואות המובאות בפרקים אלו העוסקות בקריאה לשיבה מבבל, שייכות לאותה התקופה. הרב יואל בן-נון פורך שיטה זו מכמה כיוונים שונים, השפה תוכן הנבואה והעובדה שנבואות אינן נאמרות דווקא בזמן בו הם מתקיימות, ומסביר את ההבדל בין שני חלקי הספר, אשר בשניהם הנביא הוא אכן ישעיהו בן אמוץ. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו ותלמידיו מימי מנשה עד החורבן, חלק ב' שיעור זה עוסק בפרקים מ"ה עד נ"ב. תחילה בכורש, לאחר מכן בנפילת המעצמות ובייחוד הבחירה בעם ה', עם קשה עורף, והתמודדות עם ה'גירושין' בין ה' לעמו. לבסוף, הרב יואל בן-נון עורך השוואה בין נבואת נחום לנבואה מפרק נ"ב בישעיהו, כחלק מהטענה שנבואה זו יצאה מ'בית מדרשו הנבואי' של ישעיהו. נביאים מול מעצמות

עמודים