נישואין ומילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד ברופסקי ברית מילה: שורשים ומקורות ברית מילה איננה רק ציון דרך חשוב בחייו של ולד יהודי והוריו, אלא היא משמשת גם כגורם מרכזי במערכת היחסים בין הקב"ה לעם ישראל. בשיעור זה, נדון במקורה של מצוות המילה, ובמספר טעמים שהוצעו לה. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי על מי מוטלת חובת ברית המילה? בשיעור זה נעסוק בשאלה "מי הוא המחויב במילת הבן". נבחן את חובת האב, חובת הילד, וחובת בית הדין, האם והקהילה. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי מי יכול למול? בשיעור שעבר ניתחנו את אלמנט החובה שבברית המילה. השבוע נדון בשאלה מי רשאי מבחינה הלכתית לבצע את מעשה המילה עצמו. במסגרת זו נראה מה הדין במקרה של מילה על ידי גוי, אישה ויהודי ערל. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי מי הם החייבים בברית המילה? בשבוע שעבר דנו בזהותו של מבצע ברית המילה בפועל. השבוע נדון בשאלה מי הם החייבים בברית המילה. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי הזמן הראוי לברית המילה (1) – זריזין מקדימין למצוות ודחיית ברית מילה שלא בזמנה. בשיעורים הבאים נעסוק בהשלכותיו של הפסוק "וביום השמיני ימול בשר ערלתו". השבוע נדון בזמן הראוי ביותר למצווה במהלכו של היום השמיני. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי הזמן הראוי לברית המילה (2) - מילה שבוצעה בלילה או לפני היום השמיני השבוע, נמשיך את לימודינו בנוגע לזמן הראוי לביצוע ברית המילה, ונדון בדינה של ברית שנעשתה בלילה או לפני היום השמיני. כמו כן, נעלה את השאלה האם ישנו הבדל מעשי או עקרוני בין שני מקרים אלו. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי הזמן הראוי לברית המילה (3) – מילה שלא בזמנה – ברית מילה לאחר היום השמיני השבוע נעסוק בשאלה באילו מקרים מותר לדחות את הברית לאחר היום השמיני, האם ישנו הבדל מעשי או רעיוני בין מילה בזמנה למילה שלא בזמנה, והאם מילה שלא בזמנה יכולה להיעשות גם ביום חמישי או שישי, או ביום טוב שני. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי שלבי ברית המילה (1) השבוע נלמד על השלבים השונים של ברית המילה. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי שלבי ברית המילה (2) – מעשה הפריעה בשיעור שעבר למדנו על גדרה של שלב המילה – הסרתה של הערלה. בשיעור זה נתמקד בשלב הפריעה. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי תופסן ומגן מתכת בשנים האחרונות, הומצאו מכשירים חדשים, הקרויים תופסנים, במטרה להגן על העטרה ולמעט עד כמה שניתן או אף למנוע כליל, דימום. בשיעור זה, נדון במכשירים אלו ובסיבות שבגינן התנגדו כמעט כל הפוסקים לשימוש בהם. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי הטפת דם ברית - מטרתה ותפקידה בשבוע זה, נדון בהטפת דם ברית המתקיימת מחוץ לטקס המילה. כפי שנראה, הגמרא דנה בהטפת דם ברית בשני מקרים – כאשר התינוק נולד מהול, וגוי שהתגייר לאחר שכבר מל. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי מציצה בפה אחד מהאספקטים השנויים ביותר במחלוקת בנוגע לברית המילה הינו המציצה בפה. השבוע, ננסה לתמצת את ההבנות השונות בנוגע לדין 'מציצה בפה', ונתייחס למחלוקת המלווה סוגיה זו במשך כמעט שלוש מאות שנה. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי השימוש בהרדמה במהלך המילה בשיעורים הקודמים דנו בשימוש במגן ובסוגים שונים של תופסנים, ראינו את הסכנות העלולות להיגרם כתוצאה ממציצה בפה, ואת ההצעה להחליפה בשימוש בצינור. בשבוע זה נעסוק בשימוש בהרדמה, כללית ומקומית, בשעת ביצוע הליך המילה. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי דחיית הברית (1) – ילד חולה וצהבת בשיעורים הקודמים דנו והדגשנו את החשיבות שבביצוע ברית המילה בזמן הנכון – ביום השמיני. השבוע נתחיל לדון בסיבות המצדיקות את דחייתה, או אף את ביטולה המוחלט של ברית המילה. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי דחיית הברית (2) בשבוע שעבר התחלנו לדון במצבים שבהם המילה חייבת להידחות. דנו במקרה הנפוץ של צהבת תינוקות, האם יש לבצע במקרה זה את הברית ומתי. בשבוע זה, נדון במקרה אחר שבו יש לדחות את הברית כתוצאה משיקולים רפואיים. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי דחיית הברית (3) - המופיליה וברית באמצעות לייזר בשיעורים הקודמים דנו במחלות ובתנאי לידה העשויים להצדיק את דחייתה של ברית המילה. בשבוע זה, אנו נתייחס בקצרה לנסיבות בהן ילד נולד עם הפרעות בהליך קרישת הדן, כמו המופיליה, והאם במקרים כאלו יש לאפשר את ביצוע הברית על ידי לייזר. נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי ברית מילה בשבת (1) - ניתוח קיסרי, לידת מלקחיים, הזרעה חוץ-גופית והפרייה חוץ גופית הגמרא בשבת מביאה מספר מקורות על מנת להסביר מדוע יש לבצע את ברית המילה בשבת, אך מה הדין במקרה וההכנות לברית המילה לא נעשו לפני שבת? האם אופן לידת התינוק משפיע על קיום הברית בשבת? נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי ברית מילה בשבת (2) - ילד להורים חילונים ודחיית הברית בגלל חילול שבת מהו הדין במקרה של ילד להורים שאינם שומרי תורה ומצוות? האם גם במקרה ברית מילה שחלה בשבת? ומה אם ברית המילה עלולה לגרום לחילול שבת? נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי שלום זכר מהו המקור למנהג "שלום זכר" שנוהגים בליל שבת שלפני הברית? מהו הסיבות לקיום המנהג הזה? נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי הלילה שלפני הברית, ה"קוואטער", כסא של אליהו והסנדק מהו המקור למנהג ברית יצחק? מהו ה"קוואטער" ואת צריך למנות כסנדק? נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי ברכות ברית המילה - חלק א' מהן הברכות הנאמרות בברית המילה? מהו אופיין ומקורן? נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי ברכות ברית המילה – חלק ב' מהו תוכנה של ברכת 'כורת הברית'? האם עלינו לומר שהחיינו בברית המילה? נישואין ומילה
הרב דוד ברופסקי הסעודה החגיגית הנערכת לכבוד המילה מהו מקורה של הסעודה בברית המילה? האם ישנה בעיה ב"הזמנה" לסעודה זו? נישואין ומילה