סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איתמר אלדר שיעור 26 - העולם הבא והיחס למוות כיצד ייתכן שהתורה איננה מזכירה כלל את העולם הבא? האם העולם הזה הוא רק כלי לעולם הבא, או שמא יש לו משמעות בפני עצמו? מהו היחס הראוי למוות? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 27 - שמות ה' מה ההבדל בין שם אלוקים לשם הוי"ה? מהו ההבדל המהותי בין התפיסה האלילית לבין תפיסת של היהדות בדבר אחדות הא-ל? כיצד יכול היהודי לפנות לקב"ה ב'שמו הפרטי'? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 28 - התארים האלוקיים והגשמת האל המאמר בוחן את גישתו של ריה"ל לבעיית התארים האלוקיים, המחייבים - לכאורה - הגשמה של הקב"ה. בעיה זו נבחנת על רקע שתי סוגיות: הרצון האלוקי ומקומו של הא-ל. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 29 - השפה והשירה העברית מה היה יחסו של ריה"ל לשפה העברית ולשירתה? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע משמעותה של השפה בזמנו ובזמננו. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 30 - התפילה (א) - תפקידה מה היה יחסו של ריה"ל לתפילה? ומהו היחס בין שיטתו לבין שיטתם של הרמב"ם, הרמב"ן, הגרי"ד והראי"ה קוק? סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
הרב איתמר אלדר שיעור 31 - התפילה (ב) - תפילת יחיד וציבור המאמר מברר את היחס שבין תפילת היחיד לבין תפילת הציבור בהגותו של ריה"ל והוגים אחרים. סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי

עמודים