סוכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין מה בין רעמסס לבין סוכות? "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת: לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם" (ויקרא כ"ג, מ"ב-מ"ג). בפסוקים אלו מצווים ישראל על הישיבה בסוכה. 'דורותיכם ישבו בסוכות', אומר א-להים, 'ובתודעתם ישובו אל הסוכות בהן הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים'. באילו סוכות מדובר? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות סוכות - תשרי שביעי לחדשים- דוגמת שבת לימי השבוע- לפיכך כולו קדוש מהו הקשר בין מועדי ניסן למועדי תשרי? במה קשורים פסח, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות להתגלותו של הקב"ה? מה היחס בין "מקרא קדש" ו"שבתון" כפי שמופיעים בתורה ביחס לחגי ישראל? מה אופיו של חג הסוכות? מה הקשר בין סוכות לבין ה'הקהל'? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן חג הסוכות 01- פרשת השבוע
הרב יצחק ברט סוכות - הורדת חידושים לארץ התורה קדמה לעולם, אך כל פן ופן בהבנתה - יש לו את הזמן הראוי לו להתגלות. דברי תורה שונים
הרב משה ליכטנשטיין שתי זוויות לגאולה מהו היחס שבין תיאור מלחמת אחרית הימים בספר זכריה, הנקרא בהפטרת חג ראשון של סוכות, לבין תיאור מלחמת גוג ומגוג ביחזקאל, אותו נקרא בהפטרת שבת חול המועד? מה משמעות הפערים בין הנבואות? עיון בחטאו של גוג. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין "לא יום ולא לילה" - נס וטבע בחג הסוכות טבע או נס? פרישה או מעורבות? שתי תפיסות שונות ומנוגדות בדבר מהותו של חג הסוכות מוכרות לנו מדברי חז"ל ומנקודת מוצא זו פוסע הרב משה ליכטנשטיין בעקבות המפגש בין האדם לה' בסוכות ומציג את תפיסות הקדושה השונות ואת משמעות ההפטרה והחזון שהיא מציבה. עיון בהפטרות
הרב יעקב מדן נדודים וגאולה היחס בין מסעות בני ישראל במדבר לבין הכניסה לארץ משתקף במעבר מסוכות לשמחת תורה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת ראה - סוכות ושמיני עצרת בפרשתנו מוזכר חג הסוכות, אך ללא שמיני עצרת, המוזכר רק בפרשת פנחס. האם לשמיני עצרת אופי ומאפיינים יחודיים? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל שיחה לסוכות - הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת בימי חג הסוכות אנו מוסיפים בברכת המזון את המשפט "הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת". הרב עמיטל מסביר לאור דברי המהר"ל מדוע מלכות ישראל נמשלה דווקא לסוכה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל סוכות - הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת מלכות ישראל כך היא: מלכות שברירית, נוחה ליפול, אין היא עמידה בפני סערות וזעזועים. אך תמיד היא שבה וקמה, שבה ועומדת על רגליה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ד"ר יעקב נגן איחוד הלכה ומחשבה במצוות סוכה
הרב ברוך גיגי נצח ישראל ראש הישיבה הרב ברוך גיגי מזמין את יעקב אבינו לסוכה, שיותר מכל מסמל את ההתמודדות עם משברי החיים.
הרב יעקב מדן מה לקהלת בחג הסוכות? למרות שחג הסוכות הוא זמן של שמחה, יש להסתייג משמחה ללא גבולות, ובא זכרון הכתוב בקהלת להגבילּה.
רבני ותלמידי הישיבה הד עציון תורני לחגי תשרי תש"ף נויזלטר מלא מאמרים תורניים - נוח להדפסה.
הרב יואל בן נון מו"ר הרצי"ה קוק זצ"ל: מהו 'כלל ישראל' על המשמעות של הידבקות ב'כלל ישראל'.
הרב יאיר קאהן חג הסֻכֹּת תעשה לך סוכה היא גם זיכרון העבר של אותן סוכות בהן הושיבנו ה' בצאתנו מארץ מצרים. כלומר, יש כאן זכר להשגחה המיוחדת המאפיינת את תקופת המדבר. מצד שני קיימת גם סוכת ההווה, שבה נפגשים כביכול כלל ישראל והשכינה, מפגש מסתורי וקסום.
דוד טי 17: שמיני עצרת ושמחת תורה
הרב חיים נבון לזכרם של הרב איתם ונעמה הנקין הי"ד בקר אחר הרצח
הרב יהודה עמיטל 10: אתרוג המורכב
הרב משה טרגין 11: "תעשה לך - משלך" - בעלות בסוכה כתנאי לקיום מצוותה
הרב משה ליכטנשטיין 16: לולב וערבה
זאב גנץ 13: הרהורים בסוכה