ספר המדע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר הקדמה למשנה תורה ספר משנה תורה שונה בהיקפו ובאופי כתיבתו מרוב כתבי הספרות התורנית שלאחר חתימת התלמוד. הרמב"ם כתב חיבור מקיף העומד בפני עצמו ובעל לשון וסגנון מקוריים, אשר הכולל בתוכו את כל תחומי התורה ההלכתיים. במסגרת שיעור זה נעיר על מספר נקודות הנוגעות לחידוש בכתיבת הספר ולמספר פולמוסים שהוא עורר. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר בין הלכה לבין פילוסופיה - הקדמה לספר המדע הרמב"ם קישר בכל כתביו במהלך חייו בין עולם ההלכה לבין עולם המחשבה והפילוסופיה, ובשיעור זה נתמקד בכמה היבטים של שילוב זה. ראשית נראה את החשיבות שהרמב"ם יחס לכך, ולאחר מכן נצביע על ההבדל שבין "ידיעה" לבין "אמונה" על פי הרמב"ם. לבסוף נסביר מדוע על פי הרמב"ם הלכות דעות הן חלק אינטגראלי ממשנה תורה ומההלכה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מבוא להלכות יסודי התורה הלכות יסודי התורה, הפותחות את ספר משנה תורה, עוסקות אכן ב'יסודות' המהווים תשתית לאמונה היהודית באל אחד וקבלת התורה שבכתב ותורה שבעל פה. שיעור זה הוא שיעור מבוא להלכות אלו, ובו נתמקד בעיקר במבנה ההלכות ובמשמעותו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מבוא להלכות דעות בהלכות יסודי התורה הרמב"ם עסק בפן השכלי-אמוני של גיבוש הדעה הנכונה, ובהלכות דעות הוא עובר לעסוק בפן הפסיכולוגי האישי של הטמעת הדעות הנכות בהתנהלותו של האדם והבאתו אל חווית הדבקות. בשיעור זה נתמקד במבנה ובמשמעות של הלכות דעות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מבנה ומשמעות הלכות תלמוד תורה בכותרת להלכות תלמוד תורה הרמב"ם מונה שתי מצוות - ללמוד תורה, ולכבד תלמידי חכמים. בשיעור זה נראה כיצד המבנה של הלכות אלו תורם להבנת מצוות אלו ולקשר ביניהן. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מבנה ומשמעות הלכות עבודה זרה בשיעור זה נעסוק במבנה הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ומשמעותם. בנוסף לכך, נדון במספר נושאים נוספים הקשורים לכך: נסביר מדוע הרמב"ם כלל בהלכות אלו גם את הלכות מגדף וחוקות הגויים, נצביע על הפתיחה הייחודית של ההלכות, ונעמוד על חשיבות המימד הציבורי וארץ ישראל בדינים אלו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מבנה ומשמעות הלכות תשובה הלכות תשובה, אשר חותמות את ספר המדע, מרכזות את תמצית העניין הפנימי והנפשי של הגעה לדעת הנכונה, בהם הרמב"ם עסק לאורך כל ספר המדע. בשיעור זה נתמקד במבנה ובמשמעות הלכות תשובה, ונתייחס לשני מוקדים מרכזיים: הבחירה החופשית ועבודת ה' מאהבה. בשבתך