ספר טהרה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר פרה אדומה בשיעור זה נעסוק בפרה אדומה ונתמקד בעיקר בשאלה האם ניתן לראות בה חלק מן ה'קדשים', ואם כן – אילו קדשים. שאלה דומה עולה לגבי עגלה ערופה ושעיר המשתלח, ובמהלך השיעור נעסוק גם בשלושה חריגים אלו ובמשמעות העולה מכך לגבי האופי הכפול שלהם. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הקדמה לספר טהרות - "לב טהור ברא לי אלוקים" בשיעור זה נעסוק בטעמי המצוות של ספר טהרה. נראה כיצד הרמב"ם תפס את הלכות טהרות ככלי לאיזון עצמי של עבודת ה', וכיצד עם השנים הפכו הלכות טהרות למושג הקשור לעבודת ה' גם בהעדר מקדש. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר מצורע בשיעור זה נבחן מספר הלכות הקשורות לדיני מצורע. תחילה נתמקד בחשיבות תפקיד הכהן בעצם טומאת הצרעת ובטומאת ביאה של מצורע, ונראה כי טומאת הצרעת חורגת ושונה משאר הטומאות. בסוף השיעור נעסוק בשאלת הצרעת בימינו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר טומאת ידיים ונטילת ידיים אנו נוטלים ידיים פעמים רבות בכל יום. בשיעור זה נעסוק בסוגים השונים של נטילות הידיים, בשאלה מתי הן נתקנו וביחס בין הנטילות השונות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב סוף טומאה לצאת בשיעור זה נשרטט שני דגמים מרכזים בהלכות טומאת אוהל, האחד של הרמב"ם והשני של רש"י. להבנות אלו יש נפקא מינא מעשית לימינו בשאלת כניסת כוהנים לבית חולים וכל מקום בו יש חשש להימצאותם של מתים. בסוף השיעור נראה כי למחלוקת הלכתית זו יש השלכה לדיון המחשבתי לגבי תפיסת מושג הטומאה בימינו בשבתך
הרב אוהד פיקסלר דיני כלי זכוכית וכלי פלסטיק בשיעור השבוע נבחן את דיני כלי זכוכית בהלכות טומאה וטהרה וכן בתחומים הלכתיים נוספים - כשרות וטבילת כלים. לאחר מכן, נעסוק בקצרה, לאור דיונים אלו, בדיני כלי פלסטיק באותם תחומים. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מיתת נשיקה - ביקור כוהנים בקברי צדיקים בשיעור זה נעסוק בדברי הרמב"ן על התורה, לפיהם קברי צדיקים אינם מטמאים. נעמוד על שורש הדין תוך עיון במושג "מיתת נשיקה", ונדון גם הלכה למעשה בשאלה האם כוהנים יכולים להגיע לקברי צדיקים בכלל ולמערת המכפלה בפרט. בשבתך
הרב אביעד ברטוב חובת הזהירות בנזקי בעלי חיים בשיעור זה נעסוק במהות חיוב נזקי בהמה ("שור" ו"הבעה"), על רקע החיוב של כל 'אבות הנזיקין' ("שור", "בור", הבעה", "הבער"). נראה את שני סוגי החיוב של נזקי בהמה - כאלו שנובעים מדחפיהם הטבעיים של בעלי החיים וכאלו שנובעים מהתנהגות רשלנית, ולסיום נדגים את מערכת הסייגים וההגבלות בחיובי נזקי בהמה הבאים להסדיר חיים משותפים במרחב הציבורי. בשבתך