ספר מלכים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרק ב 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-13-הרימ-פרק ב 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן סוף פרק ב ותחילת ג 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-14-הרימ-סוף פרק ב ותחילת ג 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן שלושת המשאלות וחכמת שלמה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-15-הרימ-שלושת המשאלות וחכמת שלמה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק ד 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-16-הרימ-פרק ד 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן חכמת בני קדם 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-17-הרימ-חכמת בני קדם 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן סוף פרק ה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-18-הרימ-סוף פרק ה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק ז 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-19-הרימ-פרק ז 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן מים טהרה ומלכות ה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-20-הרימ-מים טהרה ומלכות ה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן תפילת שלמה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-21-הרימ-תפילת שלמה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק ח מצות הקהל 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-22-הרימ-פרק ח מצות הקהל 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן שבועה במזבח 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-23-הרימ-שבועה במזבח 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן המשך תפילת שלמה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-24-הרימ-המשך תפילת שלמה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן הכנסת הארון בהקהל 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-25-הרימ-הכנסת הארון בהקהל 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק ט 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-26-הרימ-פרק ט 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק י ביקור מלכת שבא 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-27-הרימ-פרק י ביקור מלכת שבא 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן לא ירבה לו סוסים 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-28-הרימ-לא ירבה לו סוסים 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן נשות שלמה - הסבר החטא 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-29-הרימ-נשות שלמה - הסבר החטא 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן אדום-ארם-רומי 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-30-הרימ-אדום-ארם-רומי 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן המלכת שלמה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-הרימ-המלכת שלמה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק ב' 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-ספר מלכים-10-הרימ-פרק ב 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן ירבעם ורחבעם - פירוד הממלכה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-31-הרימ-ירבעם ורחבעם - פירוד הממלכה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן חטאי ירבעם 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-32-הרימ-חטאי ירבעם 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן העגלים של ירבעם 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-33-הרימ-העגלים של ירבעם 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק יד 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-34-הרימ-פרק יד 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן