ספר מלכים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף מרקוס מלכים א, א - אדוניה ושלמה כיצד ניתן להסביר את כל סיפור החיפוש אחר אשה לדוד? למה דוד לא יוזם פעולה בעצמו כנגד אדוניה? מה בכל זאת משכנע אותו להתנגד להמלכת אדוניה? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, ג-ד - הצלחתו המדינית של שלמה מהי החשיבות הגדולה של נישואיו של שלמה לבת פרעה? ממה נבעה הצלחתו של שלמה כמלך? למה ממנה שלמה שרים וניצבים בכל הארץ? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, ה-ח - הצלחת שלמה במישור העולמי ובניין בית המקדש עד לאן הגיעה מלכותו של שלמה? למה פונה שלמה לחירם מלך צור, ומה היא תגובתו? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, ח - תפילת שלמה לאחר בניית בית המקדש מה הקשר בין בניין בית המקדש לבניין ביתו של שלמה? מהן התפילות השונות אותן מזכיר שלמה בנאומו? מהי תגובתו של הקב"ה לנאום זה? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יא - תחילתה של הנפילה במה חטא שלמה? מהו העונש על חטאים אלו? מהן תוצאות המרד של ירבעם? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יג - איש הא-לוהים בבית אל 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יב - מלכותו של ירבעם 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יד - ממלכה לא יציבה 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יז - עליית בית עמרי לשלטון 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יז - ראשית דרכו של אליהו 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יח - חזרתו של אליהו אל העם 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, יט - ייאושו של אליהו 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, כ - מלחמת בן הדד ואחאב 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים א, כ-כב - חטאי אחאב ומותו 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, א-ב - פרידה מאליהו 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, ב - אופיו של אלישע 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, ד - אלישע והאישה השונמית 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, ה-ח - אלישע וארם 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, ט-י - סופו של בית אחאב 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, יד-טז - ניצני קריסה 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס מלכים ב, יז-כא - גלות 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב עמיחי שהם מלכים ב, ד - מדוע מת הילד? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יעקב מדן חטא המרגלים ולקחיו נעבור על כמה הסברים לחטא המרגלים. נפתח ברש"י, וממנו נעבור לרבינו בחיי, העוסק ביחס שבין ביטחון להשתדלות. נסיים בשיטת הרמב"ן, ובגישת ההלכה מול גישת הנבואה למקרים שונים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)