ספר משפטים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב הקדמה לספר משפטים שיעור זה הוא שיעור הקדמה לספר משפטים. ראשית, נראה את הסדר של הרמב"ם בספר זה, ונעמוד על ההבדלים בינו לבין סדר הדינים בששת סדרי משנה. לאחר מכן נראה ונדגים כי הרמב"ם פיצל בין ספר משפטים לבין ספר קניין כדי להדגיש את הריסון שהצד החזק בעסקה צריך לנהוג בו, על מנת שלא לנצל את הצד החלש יותר. בשבתך
הרב אביעד ברטוב יחסי עובד - מעביד בשיעור זה נעסוק במערכת יחסים שבין המעביד לבין העובד, ונתמקד בחובות הפועל כלפי בעל הבית. נצביע על שתי רמות של מחוייבות הפועל כלפי בעל הבית: רובד בסיסי של חובה לניצול מלא של זמן העבודה, ורובד נוסף של השתדלות מיוחדת לעשות ככל הניתן כדי להשביע את רצון בעל הבית. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר מבוא להלכות ריבית השאלות הבסיסיות בנוגע לאיסור ריבית הן מהו טעם האיסור, ומדוע עסקה אשר נחתמה בהסכמת שני הצדדים אסורה. בתחילת השיעור נעסוק בשאלות אלו, ובעקבות כך נבחן את אופי האיסור וכיצד הדבר בא לידי ביטוי מבחינה הלכתית. בהמשך, נבחן את הבנת הרמב"ם בנוגע לשאלות אלו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב העקרונות הבסיסים של הירושה בשיעור זה נציג את העקרונות הבסיסיים של דיני ירושה, ונראה אילו מטרות הן משרתות. לאחר מכן נעסוק בשאלה האם וכיצד ראוי להדיר מן הירושה חלק מן היורשים. בשבתך
הרב אביעד ברטוב כיבוד הורים בשיעור זה נעסוק במצוות כיבוד הורים. ראשית נעסוק בחשיבות המצווה ובהשוואה שבין כבוד ה' לבין כיבוד הורים. לאחר מכן נראה כי למרות שמדובר במצווה אשר קיומה איננו נתון לשיקול דעת, הרי שיש לה סייגים ואיזונים אשר מכפיפים את כבוד ההורים לציות לה' ושואפים ליצור חיי משפחה תקינים. בשבתך