ספר שופטים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב מבוא לספר שופטים בשיעור זה נעסוק תחילה במוטו של הרמב"ם לספר שופטים, ובחשיבות אי הכרת הפנים ומיצוי הדין. לאחר מכן נסקור את מבנה הספר, ונראה את חשיבות תהליך מינוי הדיינים. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר מינוי דיינים ובתי דין וסמכויותיהם שיעור זה מהווה הקדמה ללימוד הלכות סנהדרין. תחילה נעסוק במצוות מינוי דיינים ושוטרים ובמעמד בתי הדין השונים. לאחר מכן נעיין בשאלת מקומם של בתי הדין וההלכה במדינת ישראל. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר היסוד המשותף לנישואין ולאבלות בשיעור זה נעסוק בקשר הלכתי ומחשבתי מפתיע שקיים בין שני תחומים שנראים, במבט ראשון, כזרים זה לזה - אבלות ונישואין. בחלקו הראשון של השיעור נציג את הקשר, ונבחן כיצד הוא בא לידי ביטוי בהלכות ובדיונים בהם שני התחומים נכרכו יחדיו. בחלק השני נציע מספר הבנות לקשר זה, ונראה מה ניתן ללמוד ממנו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר גר תושב, חסיד אומות העולם וחכם אומות העולם בהלכות מלכים ומלחמותיהם הרמב"ם דן בשאלת יחסי ישראל ואומות העולם, וזאת לאור הלכות גיור. אולם, דבריו שם עומדים בסתירה, לכאורה, לדבריו במקומות אחרים, ובשיעור זה נעסוק ביישוב הסתירה ובהסבר שיטת הרמב"ם. בשבתך