עלון שבות לבוגרים 10
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר בני גזונדהייט 02: "זכר ליציאת מצרים" - ארכיאולוגיה ויציאת מצרים
הרב אהרן ליכטנשטיין 05: "אחד מן החבורה שמת - תדאג כל החבורה כולה"
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: רב תרבותיות בחברה הישראלית - מאין באנו ולאן אנו הולכים?
הרב אהרן ליכטנשטיין 08: הצער והתקווה - דברים עם פינוי חברון
הרב אהרן ליכטנשטיין 01: ביטול חמץ
הרב יהודה עמיטל 03: מפגש בוגרים, חוהמ"ס תשנ"ז יחסי דתיים וחילונים - בנימין איש שלום, הרב יהודה עמיטל זצ"ל. רפואה והלכה (בעניין המאבד עצמו לדעת) - הרב יעקב פישר, ד"ר בני גזונדהייט, טוביה פרי. משפט והלכה - דוד גליקסברג, צבי טל, הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל. התקשרות ואנחנו - יאיר שלג, במבי שלג.
הרב יהודה עמיטל 04: "הלא זה צום אבחרהו"
הרב יהודה עמיטל 06: אתגריה של מדינת ישראל לקראת המאה ה 21