עלון שבות לבוגרים 13
מרצה כותרת תקציר סידרה
ביני ברויאר 20: עוד על היחס לחילונים
ד"ר אביעד הכהן 08: "שמע האמת ממי שאמרה" - זה כלל גדול בתורת נחמה ליבוביץ'
ד"ר בני גזונדהייט 03: ילדותו ובחירתו של משה
הרב אהרן ליכטנשטיין 10: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים
הרב אהרן ליכטנשטיין 11: הרבנות הראשית לישראל: מבט הלכתי עכשווי
הרב אהרן ליכטנשטיין 12: "עשה רצונו, בטל רצונך" - הרהורים על המפגש בין הלכה ומודרניות
הרב אהרן ליכטנשטיין 14: הודאה לשעבר ותפילה לעתיד לבוא
הרב איתמר ורהפטיג 16: על שמעון ולוי וענישה קולקטיבית
הרב ד"ר יהודה גרדוול 02: שאילת כלי כסף וכלי זהב
הרב יהודה עמיטל 01: "כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו אִתי... יצא לאור בשבט תשנ"ט
הרב יהודה עמיטל 09: לא הכל הלכה
הרב יהודה עמיטל 13: "בינו שנות דור ודור"
הרב יהודה עמיטל 06: "אף על פי שמיצר ומימר לי"
הרב יהודה שביב 04: פורים - פנים אוניברסליות
הרב יעקב מדן 15: סיפורי בראשית
הרב יעקב פישר 07: רב שיח - חינוך הנוער וההתמודדות עם בעיותיו בימינו המשתתפים בצוות: ירמי סטביסקי - מנהל תיכון הימלפרב. הרב משה הגר - ראש המכינה ביתיר. הרב עמית קולא - ראש ישיבת עין צורים, הקיבוץ הדתי. הרב יעקב פישר - ראש ישיבת נוה שמואל באפרת.
הרב יעקב שפירא 19: גישתו של הרב קוק לחילוניות המודרנית
הרב עזרא שבט 05: מפירושי הגאונים לפסחים, סוף פרק א
שלמה פרידלנדר 18: הדוקטרינה של זכויות הפרט: האמנם 'אש זרה'?