עלון שבות לבוגרים 16
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק 03: למשמעותה של חווית ה"סדר" המשפחה היהודית יושבת לשולחן הסדר, ולפניה מצוות רבות - חיוב דאורייתא של אכילת מצה, חיובי דרבנן כמו מרור וארבע כוסות, מצוות מגיד, אמירת הלל ועוד. במאמרו מתחקה הרב עזרא ביק אחר המשמעות הרוחנית של מצוות אלו, ומנסה לפענח את התהליך שהמשפחה עוברת יחד.
הרב שלמה ברין 06: "מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה" - יום הזיכרון לשואה ולגבורה - בין הדת והמדינה
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: מעשה מצווה שעשוי להביא לחילול שבת
הרב אהרן ליכטנשטיין 11: "שלושה סימנים באומה זו" – דברים בעקבות שביתת הנכים
הרב אהרן ליכטנשטיין 15: וצדיק באמונתו יחיה - דברי מספד לזכר ר' אהרן סולובייצ'יק ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: מוילנה לירושלים ספר התורה הזעיר שבתמונה הוא מהאוצרות המיוחדים של הישיבה. הספר הוצל מגטו וילנה. הפרשה הכשרה הראשונה שנותרה בו היא פרשת השבוע הקרובה - פרשת וישב. הספר שוחזר ותוקן בעמל רב וכיום הוא כשר לחלוטין. בשנת תשס"ב - יצאה משלחת ממלכתית לליטא לשם השבתם של כ300 ספרי תורה, חלקי ספרים ומגילות שנותרו בה לאחר השואה. בין היוזמים והפועלים למען החזרת ספרי התורה היו מר משה מושקוביץ, הרב מיכאל מלכיאור, ארי צוקרמן ואביעד פרידמן. אל המשלחת הצטרפו מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל ורעייתו ד"ר טובה הי"ו.
הרב דניאל וולף 12: "צורכי עמך מרובים, ודעתם קצרה" - תגובה למאמרו של הרב ליכטנשטיין
הרב חיים נבון 09: שני יהודים - כמה דעות?
הרב יאיר קאהן 01: איסור מלאכה בערב הפסח
הרב יהודה עמיטל 10: ממחוייבות לאחריות
הרב יהודה עמיטל 14: אבי העזרי - לזכרו של הרב מנחם מן שך ז"ל
הרב יעקב מדן 05: ספירת העומר - משמעות חקלאית ומשמעות היסטורית
הרב מנחם אלדר 08: העוסק במצווה פטור מן המצווה
הרב משה טרגין 02: חובת ההימנות על קורבן פסח
הרב שלמה לוי 04: הבציעה על המצות בליל הסדר