עלון שבות לבוגרים 20
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליהו בקשי דורון 02: סייעתא דשמיא - שיקול הדעת בהכרעת ההלכה שיעור שנתן הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל, בישיבת הר עציון ביום ה' דחנוכה תשס"ה, לכבוד יובל הגבורות של ראש הישיבה, הרב יהודה עמיטל.
ד"ר אביעד הכהן 05: דמעת העשוקים - לתקנתן של עגונות ומעוכבות גט בימינו
ד"ר בני גזונדהייט 07: אדון עולם
ד"ר משה קופל 06: הלכות ספקות: סקירה מתמטית
הראל שפירא 10: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי?!
הרב אהרן ליכטנשטיין 03: "שופטים ושוטרים תתן לך" - על מצוות מינוי דיינים - שיעור פתיחה למסכת סנהדרין
הרב אהרן ליכטנשטיין 14: שבת של מי היתה? שבת של דיוזגי היתה
הרב אהרן ליכטנשטיין 17: "עלה רָש" או "עלה רֵש"
הרב אהרן ליכטנשטיין 18: שיחה לאחר אסון הצונאמי
הרב אמנון בזק 19: "עלה נעלה", או "אל תעלו"?
הרב אמנון בזק 21: אכן, "אם חפץ"
הרב ברוך גיגי 04: ראש חודש - בין קדושת היום לאיסור מלאכה
הרב חיים נבון 13: הלכות מדינה כתחום עצמאי
הרב יאיר קאהן 12: אמונה ומוסר
הרב יהודה עמיטל 01: השהיית המצווה בהשבתת חמץ ומילה יצא לאור בתשס"ה
הרב יעקב מדן 15: לדרכה של הישיבה
הרב יעקב מדן 16: הללוהו בגבורותיו
הרב יעקב מדן 20: אם חפץ בנו ה' והביא אותנו אל הארץ הזאת
הרב משה ליכטנשטיין 09: "והימים האלה נזכרים ונעשים" - פרסומי ניסא וחידוש הברית בחנוכה ובפורים
הרב עידו רכניץ 11: חג הפסח
צבי בזק 08: תפקידו של בית הכנסת בתקופתנו