עלון שבות לבוגרים 22
מרצה כותרת תקציר סידרה
אהרן בוכמן 07: דקדוקיה ופרטותיה מסיני?
אלישע רוזנצוייג 15: לימוד התורה ורדיפת התורה החיים שאחרי הישיבה - הרהורים ודעות
ד"ר בני גזונדהייט 01: קריאת ההלל בהגדה של פסח יצא לאור בתשס"ז
הראל שפירא 06: תורה, חופה ומעשים טובים
הרב אהרן ליכטנשטיין 04: בכיו של יוסף
הרב אהרן ליכטנשטיין 19: "אחד המרבה ואחד הממעיט" החיים שאחרי הישיבה - הרהורים ודעות
הרב אושר טביבי 02: חיוב קטנים בארבע כוסות
הרב חיים נבון 08: יוסיף מכאוב יוסיף דעת
הרב יעקב מדן 11: ממש לא! חובות המדינה ויעדיה - תגובה
הרב יעקב מדן 14: בין קפיטליזם מתון לסוציאל-דמוקרטיה חובות המדינה ויעדיה - תגובה
הרב יצחק עתשלום 03: אשר שם שמות בארץ
הרב מנחם אלדר 05: גדעון, אבימלך ויפתח
הרב עוזי פרידליך 18: בכל דרכיך דעהו החיים שאחרי הישיבה - הרהורים ודעות
הרב עמית משגב 09: 60 שנה למדינה - חובות המדינה ויעדיה - רב שיח פאנל שהתכנס בישיבה בחנוכה תשס"ח, במסגרת ימי עיון לרגל מלאת 60 שנה למדינה. במושב, אותו הנחה הרב עמית משגב (ר"מ בישיבה), נטלו חלק הרב בני לאו - ראש בית מורשה, הרב יואל עמיטל - ר"מ בישיבת שעלבים, והרב יהודה גלעד - ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב קבוצת לביא.
יאיר שטדלר 13: למה לא חובות המדינה ויעדיה - תגובה
יוסף קלמנוביץ' 10: סוף העולם, שמאלה חובות המדינה ויעדיה - תגובות
מיכאל לאיאני 16: השפעה החיים שאחרי הישיבה - הרהורים ודעות
נדב וילנר 17: אין זה כי אם בית א-לוהים החיים שאחרי הישיבה - הרהורים ודעות
עודד יהוד 12: זה לא סוף העולם, להיפך חובות המדינה ויעדיה - תגובה
רועי הורן 20: על דתיים ועל דתיוּת - הרהורים על החיים שאחרי הישיבה