עלון שבות לבוגרים 24
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל עמיטל 24-01: דברי הספד בלווית אבי מורי הרב יהודה עמיטל
הרב יעקב מדן 24-02: הפטרת השבת שבעשרת ימי תשובה
הרב מאיר נהוראי 24-03: תקיעת שופר כקורבן
נועם שלזינגר 24-04: שיר של יום לפי מנהג הגר"א
דודי כהנא 24-05: פרסומי ניסא - בפני עושה המצווה או בפרהסיא - עיון בגדרי פרסום הנס
רונן כץ 24-06: מלאכת קושר בעין מתמטית
עודד פרידמן 24-07: על הברית והמילה
הרב מנחם שריידר 24-08: בצדק תשפוט עמיתך - החובה לדון את חברו לכף זכות
הרב דן נבון 24-09: בין ישראל לעמים - על מעמדו של עבד כנעני
הרב משה כהן 24-10: הרמב"ם כמפרש התלמוד
הרב משה ליכטנשטיין 24-11: פרש רשת לרגלי - עבודת ה' בעידן האינטרנט רב שיח - הרב משה ליכטנשטיין, הרב אמנון בזק, הרב יוקי מאיר
הרב אהרן ליכטנשטיין 24-12: תפקיד הרב בעידן הגוגל רב שיח - הרב אהרן ליכטנשטיין, הרב עזרא ביק, הרב חיים נבון
הרב יעקב מדן 24-13: ה'הסדר' לאן? רב שיח - הרב יעקב מדן, הרב שלמה ברין, רמי הופנברג (מנחה)
הרב אהרן ליכטנשטיין 24-14: "ריב של אוהבים עם העולם"
ביני ברויאר 24-15: צומות החורבן בדורנו
רועי הורן 24-16: קבלה שלא במובנה המקובל