עלון שבות לבוגרים 5
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מאיר שפיגלמן 18: "מעלין בקודש" הרב מאיר שפיגלמן בוחן את התפיסה ההלכתית של החשמונאים, בשעה שאלה עמדו מול פך אחד של שמן: כיצד להדליק כעת את המנורה. לאור בחירתם, הוא מסביר בצורה מחודשת את משמעות נס פך השמן ואת אופיו של המקדש כמקום שבו הנס משולב בשגרה הרגילה.
ד"ר יהונתן יעקבס 24: טעמי מצוַת המילה על פי הרמב"ם
הרב אהרן ליכטנשטיין 04: "ויפגע במקום"
הרב אהרן ליכטנשטיין 05: "הייתי ביום אכלני חֹרב וקרח בלילה"
הרב אהרן ליכטנשטיין 06: "בית א-להים" ו"שער השמים"
הרב אהרן ליכטנשטיין 09: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה"
הרב אהרן ליכטנשטיין 10: דמותו של יעקב - בשבח ההבלגה
הרב אהרן ליכטנשטיין 22: אמונה ואמנות
הרב אהרן ליכטנשטיין 25: "ה' עֹז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום" - על תהליך השלום והשלכותיו
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה'"
הרב אהרן ליכטנשטיין 15: להבדיל בין טמא לטהור, בין קודש לחול
הרב אהרן ליכטנשטיין 16: "להשכיחם תורתך ולהעבירם מח‏וקי רצונך"
הרב חנן פורת 03: דמותו של יצחק
הרב יאיר קאהן 20: "הנרות הללו קודש הם"
הרב יאיר קאהן 23: לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא
הרב יהודה עמיטל 14: שעור ב"נר מצוה" למהר"ל
הרב יהודה עמיטל 01: "אברהם הוליד את יצחק"
הרב יהודה עמיטל 02: "ראה ריח בני"
הרב יהודה עמיטל 07: משמעות דברי יעקב לעֵשׂו
הרב יהודה שביב 17: מי לה' - לאן - חנוכה - לקחים מאוחרים
הרב יואל בן נון 11: מפני מה לא שלח יוסף שליח אל אביו?
הרב יובל שרלו 19: נס וחנוכה
הרב יוסף סלוטניק 21: "ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו"
הרב יוסף צבי רימון 27: זווית אישית - למורנו ראש הישיבה הרב עמיטל בהגיעו לשיבה
הרב מאיר שפיגלמן 08: פרשת דינה בשכם

עמודים