עלון שבות לבוגרים 9
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק 22: על הצר הצורר אתכם
הרב אהרן ליכטנשטיין 18: ירושלים - בין מקום קדוש למקום טהור הרכבת הקלה מפליגה מהר הרצל אל פסגת זאב, וחולפת דרך התחנה המרכזית והעיר העתיקה. עד כמה ברורה לנו הקרבה למקום המקדש והחיים התוססים ה'טבעיים'? הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל דן בירושלים כסמל - סמל לטהרה וסמל לקדושה. כיצד נפייס בין המגמות הללו?
הרב יהודה עמיטל 19: פצחו ורננו יחדיו חרבות ירושלים הרב עמיטל זצ"ל מתעלה מעל לתקינות הפוליטית, שב ומדגיש את "הנצח זו ירושלים", את המשב המיסטי שמניד בנו שחרור ירושלים ומאפשר לנו להביט בעיניים רעננות על המציאות, ולמצוא בירושלים את המשען היהודי שלנו, אך גם את העתיד האוניברסלי "כי מציון תצא תורה". הוא משתף בחוויותיו האישיות ממלחמת ששת הימים, ומתוך כך עומד על סודה של ירושלים - "ביחס לירושלים מיסטיקה היא רציונאל, סתיר זה גליא, סתום זה נגלה". הממד הרוחני של ירושלים מתגלה מעבר לרובד של יום העצמאות שמתגלה במדינת ישראל כולה.
בן ציון ליפשיץ 30: תגובה
ד"ר אביעד הכהן 17: שעשה נסים לאבותינו ולנו
ד"ר בני גזונדהייט 20: "נעשה ונשמע" מול "ושמענו ועשינו" - שתי גישות כמה פעמים בתורה מופיע שימוש בשני השורשים המפורסמים - "שמע" ו"עשה": נעשה ונשמע, שמענו ועשינו ועוד. ד"ר גזונדהייט בוחן את סדר הופעת המילים במקרים השונים, ומתוך כך מגבש תפיסה חינוכית על פי פשוטו של מקרא.
הרב אהרן ליכטנשטיין 01: שכל ומוסר
הרב אהרן ליכטנשטיין 02: "ושמרתם את כל חֻקתי ואת כל משפטי"
הרב אהרן ליכטנשטיין 06: מצוות הצדקה
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: "כי עבדי הם"
הרב אהרן ליכטנשטיין 26: הלכה ופוליטיקה בזמן הזה
הרב אהרן ליכטנשטיין 14: "כי שמחתני ה' בפעלך, במעשי ידיך ארנן"
הרב אהרן ליכטנשטיין 31: וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו
הרב יהודה עמיטל 03: האנושיות שבמצוות
הרב יהודה עמיטל 04: "אמר ואמרת"
הרב יהודה עמיטל 05: כלל ופרט
הרב יהודה עמיטל 08: תיקון האדם והטבע
הרב יהודה עמיטל 09: שם ומספר
הרב יהודה עמיטל 10: באהבה ובמורא
הרב יהודה עמיטל 11: עבודת הלוויים
הרב יהודה עמיטל 12: חנוכת המזבח
הרב יהודה עמיטל 13: בשר ורוח
הרב יהודה עמיטל 25: "עלה מוות בחלוננו"
הרב יהודה עמיטל 27: רב שיח - חינוך וזהות יהודית כיום
הרב יהודה עמיטל 15: שומר ישראל, שמור מדינת ישראל

עמודים