פורים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי ענייני פורים ענייני פורים: א. מנהג הגר`ח לחשוש ולא לעלות לתורה במנחה (ודווקא במנחה) של תענית אסתר שהוקדמה (ודיון לגבי יום העצמאות בזה). ב. מנהגו של הגרי`ד בצעירותו לקרוא במקביל לבעל הקורא מתוך הקלף, למרות שבזקנותו חזר בו. ג. מקורו של המנהג להרעיש ב'המן', וחששו של הפרי מגדים (מובא במשנ`ב) ממנהג זה. ד. המחלוקת בנוגע למטבע הברכה של נשים (לשמוע מגילה בעקבות הבה`ג, או על מקרא בעקבות הגר`א). ה. מנהג הגרי`ז להקפיד לסיים את הסעודה ושמחתה עד צאת הכוכבים קש"ת - מנהגי רבותינו
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפורים תשנ"א שיחה לפורים תשנ"א מאת הרב אהרן ליכטנשטיין
הרב איתמר אלדר מגילת אסתר והתחדשות הפרשנות רגישות וקריצה: מגילת אסתר והתחדשות הפרשנות, מאת הרב איתמר אלדר, ראש בית מדרש "לתורה ולחיים" בכפר בתיה. השיעור הועבר בערב השקה של ספר "אסתר" מאת הרב יונתן גרוסמן, בד' באדר תשע"ג, ברעננה
הרב יאיר קאהן עיירות ומוקפות חומה לקראת חג פורים, מאת הרב יאיר קאהן
הרב יאיר קאהן מצות קריאת מגילה לקראת חג פורים, מאת הרב יאיר קאהן
הרב יהודה עמיטל שיחה לפורים תשנ"ב שיחה לפורים תשנ"ב מאת הרב יהודה עמיטל
הרב יעקב מדן "שאף הן היו באותו הנס" מיציאת מצרים עד נס הפורים. השיעור הועבר כחלק מערב השקת ספר תורת עציון שמות, בגבעת שמואל
הרב יעקב מדן קריאת מגילת אסתר מפי הרב יעקב מדן (תשע"ב)
הרב יעקב מדן האמנם היתה אסתר גיבורה? מתוך סדרת שיעורים בנושא חמש מגילות. שיעור השני - האמנם היתה אסתר גיבורה? יום שני י"ז בשבט תשע"ז בבית הכנסת זכור לאברהם, גבעת שמואל. השיעורים לעילוי נשמת מרדכי בן אלכסנדר סנדר שוב ז"ל וגבריאל בן בנימין וינשטוק ז"ל
הרב יעקב מדן קיימו וקבלו היהודים לקראת חג פורים תשע"ט, הועבר בירושלים, מוצ"ש שבת זכור
הרב משה ליכטנשטיין לקראת חג הפורים: ברית והצלה בימי הפורים למה לא יחול פורים פעמיים בשנה, ברית והצלה בימי הפורים, מאת הרב משה ליכטנשטיין. השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים של רבני הישיבה בחשמונאים, יום חמישי ט ' באדר א' תשע"ו בבית הכנסת רמת מודיעים ע"ש גלנווד
פרופ' יונתן גרוסמן קריאה במגילת אסתר פרק י הכל הולך אחר החיתום - קריאה במגילת אסתר פרק י, מאת ד"ר יונתן גרוסמן, מחבר הספר: אסתר - מגילת סתרים. השיעור הועבר בערב השקה של ספר "אסתר" מאת הרב יונתן גרוסמן, בד' באדר תשע"ג, ברעננה
רבני ותלמידי הישיבה מלחמת עמלק – בימים ההם ובזמן הזה לרגל השקת הספר החדש בסדרה לחגים באר מרים פורים הציבור הרחב הוזמן לרב-שיח בנושא מלחמת עמלק – בימים ההם ובזמן הזה בהשתתפות: הרב יעקב מדן – ראש ישיבת הר עציון, הרב ד"ר יהודה ברנדס – ראש מכללת הרצוג באלון שבות, ד"ר צבי צמרת – מכללת הרצוג והמרכז הבינתחומי הרצליה בהנחיית: הרב פרופ' רון קליינמן – הקריה האקדמית אונו. הרב-שיח התקיים ביום ראשון, י' באדר תשע"ה בבית כנסת היכל רחמים , גבעת שמואל
רבני ותלמידי הישיבה שרים לכבוד פורים (תשנ"ב) תודתנו לאוצר הישיבה, מר אהרן ביג'ל, שמצא את ההקלטה הזאת בארכיון הישיבה - הבריטים שרים לכבוד פורים תשנ"ב

עמודים