פרקים במשנתו של מניטו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוריאל עיטם הפרזה במידת החסד בישראל (כה) בשיעור זה נראה מן הנזקים של ההפרזה במידת החסד בעם ישראל לאורך ההיסטוריה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תפקיד הגלות ומבחן הגאולה (כו) בשיעור זה נראה צדדים של ההפרזה במידת החסד אל מול חופש הבחירה ואל מול בעיית הגלות. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם בין אוניברסליות לקוסמופוליטיות (כז) בשיעור זה נעסוק בחילוק שמניטו עושה בין אוניברסליות לקוסמופוליטיות, בדגש על האופן שבו הוא משתקף במקרא. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם בחירת ישראל (כח) בשיעור זה נעסוק בשאלת הבחירה החופשית בהקשר של סיפור האבות. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם העברי המתחרה והמתנגד (כט) בשיעור זה נראה את החלוקה בין אנשים במקרא כמו נמרוד ולבן לבין ישמעאל ועשו בהתמודדות שלהם עם האבות ואת משמעות החלוקה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם חטא אדם הראשון כבר תוקן – האמנם? (ל) בשיעור זה נראה את שיטת מניטו בדבר חטא אדם הראשון. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם חטא אדם הראשון ושבירת הכלים (לא) בשיעור זה נמשיך בשיטת מניטו סביב השאלה האם תוקן כבר חטא אדם הראשון. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם סיכום (לב) בשיעור זה אנו סוגרים את המעגל, וחוזרים אל הנושא שבו פתחנו את העיון במשנתו של מניטו. התחלנו מהאופן שבו תופס מניטו את בריאת העולם, והגענו חזרה אל תפיסת החיסרון שבבריאה כשורש החסרונות ובסיס לתיקון – כנגד התפיסה שמשליכה את כל החסרונות על חטאו של אדם הראשון. כעת ננסה לסקור את המהלך בקצרה ולסכם את שלמדנו, ומתוך כך גם לשפוך אור על הקשר בין ראשית המהלך לסיומו. פרקים במשנתו של מניטו

עמודים