פרקי נביאים שונים בספר מלכים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט שיעור 1 - פרקי נביאים בספר מלכים – מבוא קצר ספר מלכים הוא מן הספרים ששמם נגזר מתוכנם. עיקר עניינו הוא תיאור תקופת המלוכה ביהודה וישראל. ראשיתו בתיאור הממלכה המאוחדת תחת המלכים דוד ושלמה (פרקים א'–י"א); המשכו בתיאור פילוג הממלכה (פרק י"ב), ומכאן ואילך מתוארים בדרך סינכרונית מעשיהם של המלכים בכל אחד משני בתי המלוכה עד לחורבן כל אחת מן הממלכות ולביטול המלוכה בישראל. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 2 - חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (פרק י"א) ב. נבואת התוכחה והעונש לשלמה (י"א, יא–יג) . נבואה באמצעות התגלות לשלמה או באמצעות נביא הנשלח אליו? 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 3 - חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (פרק י"א) ג. "אֲשֶׁר בְּהַעֲו‍ֹתוֹ, וְהֹכַחְתִּיו בְּשֵׁבֶט אֲנָשִׁים וּבְנִגְעֵי בְּנֵי אָדָם" (שמ"ב, ז', יד) שני השטנים שהקים ה' לשלמה (י"א, יד–כה) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 4 - חטאי שלמה ונבואת העונ הש בפי אחיהשילוני (פרק י"א) ד. ירבעם "אֲשֶׁר הֵרִים יָד בַּמֶּלֶךְ" – מה עשה ומדוע? (י"א, כו–כט; י"א, מ) הסיפור על ירבעם והקשר הכפול שלו לסיפור הקודם 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 5 - חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (פרק י"א) ה. נבואת אחיה השילוני לירבעם נבואת אחיה השילוני לירבעם (פסוקים כט–לט) מורכבת משני חלקים: החלק הראשון הוא החלק הלא-מילולי. בחלק זה נפרשות נסיבות פגישתם של ירבעם ואחיה 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 6 - ה. נבואת אחיה השילוני לירבעם (המשך) חלק שני (י"א, לא2–לט) הנבואה המילולית כממשיכה את המעשה הסמלי 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 7 - פילוג הממלכה (י"ב, א–כד) א. מבוא: בין סיפור חטאי שלמה ועונשו (פרק י"א) לסיפור פילוג הממלכה (פרק י"ב) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 8 - פילוג הממלכה (י"ב, א–כד) ב. 'מצעד האיוולת' של רחבעם* (חלק ראשון י"ב, א–ח) פילוג הממלכה כ'אירוע מתגלגל' באחריות רחבעם 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 9 - פילוג הממלכה (י"ב, א–כד) ב. 'מצעד האיוולת' של רחבעם (חלק שני י"ב, ח–יד) צעד שלישי לאחור – רחבעם מזמין עצה מפי הילדים 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 10 - פילוג הממלכה (י"ב, א–כד) ג. 'מצעד האיוולת' של רחבעם (חלק שלישי – י"ב, טז–כד) תגובת העם לדברי רחבעם 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 11 - פילוג הממלכה (י"ב, אכד) ג. סיבתיות כפולה כפל הפנים בהיסטוריה האנושית 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 12 - פילוג הממלכה (י"ב, א-כד) ד. אבשלום ורחבעם עולים על 'הר העצה הרעה' סיפורים שמטרתם שונה ובכל זאת הם דומים זה לזה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 13 - פילוג הממלכה (י"ב, א-כד) ה. על החזרות סקירת החזרות בסיפורנו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 14 - פילוג הממלכה (י"ב, א-כד) ו. מבנה הסיפור בעיונים קודמים כבר הערנו הערות אחדות ביחס למבנה סיפורנו. עתה, בעיון אחרון זה לסיפור פילוג הממלכה, אנו מבקשים לתאר את מבנה הסיפור באופן מסודר ושלם. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 15 - חטאות ירבעם (י"ב, כה-לג; י"ג, לג-לד) התפקיד הכפול של רשימת חטאות ירבעם. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 16 - חטאות ירבעם (י"ב, כה-לג; י"ג, לג-לד) ג. המהפכה הדתית שחולל ירבעם מחשבות שחשב ירבעם "בְּלִבּוֹ" הביאו אותו להיוועץ בגורמים שאין הכתוב נוקב בשמם (ואולי הכוונה שעשה זאת בינו לבין עצמו), ולחולל מהפכה דתית קיצונית, אשר קבעה את סדרי הפולחן בממלכת ישראל עד לחורבנה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 17 - חטאות ירבעם (י"ב, כה-לג; י"ג, לג-לד) ד. עגלי ירבעם בעקבות העגל במדבר המעשה הפותח את רשימת חטאות ירבעם, והזוכה לתיאור המפורט ביותר והביקורתי ביותר מבין כל חטאיו, הוא מעשה העגלים. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 18 - חטאות ירבעם (י"ב, כה-לג; י"ג, לג-לד) ד. עגלי ירבעם בעקבות העגל במדבר (המשך) בדברי אולברייט וקאסוטו שהבאנו בסעיף הקודם, חוזרת ההשוואה בין הארון והכרובים שעליו לבין העגל, המסמלים שניהם את מקום מושבו של הא-ל הבלתי נראה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 19 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מלכים ב כ"ג, טו-כ) הסיפור על נבואת איש הא-לוהים נגד מזבח בית אל נפתח בראש פרק י"ג. ייחודו של סיפור חדש זה ניכר בכמה ממדים: בעלילתו; בדמות המרכזית הניצבת בו – איש הא-לוהים שבא מיהודה; ובמקום המשמש זירה בלעדית לעלילה – העיר בית אל וסביבתה הקרובה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור #20: נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מל"ב כ"ג, טו-כ) א. מבוא: גבולות הסיפור, חלקיו ומגמתו (המשך) לאחר שהגדרנו בחלקו הראשון של העיון (שיעור 19) את גבולות הסיפור, נתבונן בחלקים המרכיבים אותו. בסעיף זה ובבא אחריו אין בכוונתנו לדון ב'מבנה' הסיפור, במשמעות שאנו רגילים להשתמש במונח זה בעיונינו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 21 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מלכים ב כ"ג, טו-כ) ב. מערכה ראשונה (א-י) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 22 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מלכים ב כ"ג, טו-כ) ג. מערכה שנייה (יא-לב) – הבעיות 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 23 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מלכים ב כ"ג, טו-כ) ד. מערכה שנייה – פסקה ראשונה (יא-יט) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 24 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מלכים ב כ"ג, טו-כ) ה. מערכה שנייה – פסקה שנייה (כ-כו) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 25 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מל"ב כ"ג, טו-כ) ו. מערכה שנייה – פסקה שלישית (כז-לב) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)

עמודים