פרקי נביאים שונים בספר מלכים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) התקרבותו של יהוא ליזרעאל מעוררת מתיחות בקרב יורם, המנסה פעמיים לברר מיהו הקרב לעיר. גם כאשר יהוא מזוהה, הוא מצליח לשמור על גורם ההפתעה, וכאשר יורם יוצא אליו, מוכרע המרד עוד בטרם נכנס יהוא לעיר. סצנה זו בנויה בדגם הספרותי 'שניים ושלושה', דגם המבטא את מדיניותו של יהוא בחיסול בית אחאב. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) נברר מה בין הדגם הרווח במקרא 'שלושה וארבעה' ובין הדגם המצומצם 'שניים ושלושה' שבו בנוי סיפורנו, וננתח סיפורים דומים בדגם המצומצם. נעסוק בהקבלה ובדמיון שבין סצנת הצופה ביזרעאל לבין סצנת הצופה אצל דוד לאחר מות אבשלום, ונברר מה משמעותה. לבסוף נאתר את המילה המנחה בסצנה שאנו עומדים בה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) ח. נאום יהוא בסמוך לחלקת נבות היזרעאלי בנאום הקצר שנושא יהוא באוזני בדקר שלישו מתגלה בבת אחת התודעה הדתית המפעמת בו, כמי שמגשים את נבואת העונש לאחאב. בנאום זה חוזר יהוא לחוויה שחווה בעבר בתור רכבו של אחאב, ומתאר את נבואת התוכחה שנשא אליהו באוזני אחאב. נעמוד על תופעה ספרותית זו המכונה 'הבטה לאחור'. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) ח. נאום יהוא בסמוך לחלקת נבות היזרעאלי (– המשך) נברר מה בין ציטוטו של יהוא את נבואת אליהו לאחאב ובין התיאור המקורי שבו סופר על נבואת אליהו לאחאב בכרם נבות. נסביר את סיבת ההבדלים. נעמוד על תופעה של היעדר שמו של אליהו מסיפורים שבאופן מובהק קשורים לדמותו ולנבואותיו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) ט. הריגת אחזיהו מלך יהודה נבהיר את העובדות המתארות את הכאת אחזיה ומותו, ואת הרקע הגיאוגרפי המשמש מצע לתיאור זה. נברר מה היחס בין 'הפסקה הקבועה' המוקדשת לאחזיה בפרק ח' פס' כה–כט ובין פרטי המידע הניתנים בסיפורנו על מלכות אחזיה (ט', כח–כט). 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) הריגת אחזיה מלך יהודה הסיטה את יהוא ואנשיו מדרכם ליזרעאל ועיכבה את כניסתם לעיר. מה היו מניעיו של יהוא להריגת אחזיה, וכיצד עלינו להעריך מעשה זה? האם גם אחזיה נכלל ב'בית אחאב', והריגתו היא חלק מקיום נבואת ההכרתה? ושמא חטא יהוא בכך שהרג את מלך יהודה על לא עוול בכפו? 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) ספר דברי הימים מתאר את הריגת אחזיה ואחיו, ואף פרטים נוספים בסיפור מרד יהוא. נציין את ההבדלים המשמעותיים בין גרסת ספר מלכים לאירוע ובין גרסת בעל דברי הימים; נעמוד על 'הסיבתיות הכפולה' באירועים המתוארים; נברר האם יש בגרסת דברי הימים כדי ללמד על מניעיו של יהוא בהריגת אחזיה ועל שיפוט מעשהו זה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) עם בואו של יהוא ליזרעאל מקדמת את פניו איזבל לאחר שהתאפרה והסתרקה, והיא משקיפה עליו בעד החלון וקוראת לעברו "הֲשָׁלוֹם זִמְרִי הֹרֵג אֲדֹנָיו?!" מה פשר התנהגותה התמוהה של איזבל ומה כוונת דבריה ליהוא? המפרשים השונים הציעו תשובות שונות. אנו נציע, שאיזבל, ברגעיה האחרונים, בוחרת להתייצב בגאווה מול יהוא ושולחת אליו חץ סרקסטי מתוך עמדת עליונות מלכותית. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) הריגתה של איזבל הייתה תגובה הולמת של יהוא על הופעתה המתנשאת לפניו. יהוא מנצל את יתרון הגובה שלה והופכו לסיבת מותה באמצעות השמטתה ורמיסתה. בנוסף, בהריגתה מוכיח יהוא לאיזבל שהמרד שלו מוצא תמיכה גם בין מקורביה. המאבק האישי שיהוא נגרר אליו אל מול איזבל הוא שמסביר את התנהגותו לאחר מותה ואת הוראתו התמוהה להביאה לקבורה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) בהריגת שבעים בני אחאב בשומרון מתגלה יהוא כאמן הלוחמה הפסיכולוגית. בשני הספרים ששלח הוא מצליח להטיל את אימתו על שרי בית אחאב ולהופכם למשתפי פעולה עמו. בכך משיג יהוא את מטרותיו הצבאיות במהירות וביעילות, בלא לשלם מחיר כבד של מלחמת אחים. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) שבעים ראשי בני אחאב נשלחים ליהוא, והוא מצווה להעמידם לראווה בפתח השער. על ידי כך מצליח יהוא לאסוף אליו את אנשי העיר, ולשאת את נאומו בפניהם. נעמוד על מבנהו של הנאום, נביא את פירוש רד"ק לנאום, ונציין את הקשיים העולים מפירושו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) נאומו של יהוא יובן היטב אם ייקרא כנאום אירוני-סרקסטי. סגנון זה אופייני ליהוא ובאמצעותו הוא משכנע את אנשי העיר בצדקת דרכו, וכך מכשיר את הקרקע להמשך חיסולם של הנשארים לבית אחאב. בנספח לעיון נעמוד על אופיו המיוחד של סיפור מרד יהוא ועל מקומו של ההומור לאורך הסיפור. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) בצאתו מיזרעאל פוגש יהוא את ארבעים ושניים אחי אחזיה בבית עקד הרועים והורג את כולם. היכן אירע הדבר? מי היו אחי אחזיה? לאן היו מועדות פניהם? ענה על שאלות אלה ועל השאלות העומדות מאחורי הסצנה כולה: מה היה המניע של יהוא להריגתם וכיצד יש לשפוט מעשה זה? 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) בעיון זה נצביע על מטרתו של יהוא בהריגת אחי אחזיה: כדי להשלים את מהלך המרד שלו, שואף יהוא למנוע את הפצת השמועות עליו בירושלים. על כן הוא בוחר 'לחסל' את אחי אחזיה בטרם יבשרו על מעשיו בעירם ויעוררו את ממלכת יהודה לפעול למען בית אחאב. בנספח לעיוננו נעסוק בסיפור אחר שבו מתבצע 'חיסול' שכזה בנסיבות דומות. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) המפגש בין יהוא ליהונדב בן רכב מתואר כמפגש בין שתי דמויות שביניהן שוררת הזדהות והערכה. מפגש זה מוליד שותפות בין השניים במהלכי המרד בעיר שומרון. אולם מן הסיפור עצמו קשה לעמוד על טיבו של יהונדב ועל המשמעות שמעניקה שותפותו עם יהוא. לשם כך נפנה לעיין בנבואת ירמיהו על בית הרכבים, שבה תופסת דמותו של יהונדב בן רכב מקום מרכזי. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) מתי נאמרה הנבואה על בית הרכבים ומה הרקע ההיסטורי לאמירתה; מי היו בני שבט זה ומה היו יחסיהם עם עם ישראל; מדוע ציווה יהונדב על צאצאיו לחיות חיי נוודות ועוני; כיצד מתייחסת הנבואה לאורח חייהם. שאלות אלה יקדמו אותנו לעבר פענוח המסר של נבואה ייחודית זו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) סיפור מרד יהוא ונבואת ירמיהו על בית הרכבים הם "שני כתובים הצריכין זה את זה, שמה שזה נועל זה פותח". בשיעור זה נראה כיצד מאיר סיפור מרד יהוא את נבואת הרכבים, ואחר כך נברר מה מלמדת נבואת הרכבים על דמותו של יהונדב בסיפורנו. משני המקומות יחד עולה דמותו רבת ההשפעה של יהונדב, מתבהרת השקפת עולמו, וממילא מתבהרים יותר מניעיו החברתיים והדתיים של יהוא במרדו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) מעשהו הראשון של יהוא כמלך הוא פעולה רחבה ונמהרת להשמדת הבעל מישראל. מה כוללת פעולה זו? מדוע פועל יהוא בעקבה ומה הוא משיג בכך? ומה משמעותו של השימוש בשקר, החורז את מעשיו של יהוא מתחילת המרד? 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) בעיון זה נברר מכוח איזו סמכות פעל יהוא בהשמידו את עבודת הבעל, שהרי לא נצטווה על כך במפורש. נטען כי מלבד ההיגיון המחייב את מיגור עבודת הבעל כתוצר לוואי של בית אחאב, אף צו התורה מחייב זאת. נעמוד על כך שיהוא מפעיל את סמכותו כמלך כדי לפעול פעולת חירום כללית ומהירה, בלי להפעיל את המנגנון המשפטי הרגיל של הוצאה להורג. בכך הולך יהוא אחר אליהו שפעל באופן דומה במעמד הר הכרמל. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) שאלת מפתח בסיפורנו היא כיצד מעריך המקרא את יהוא ואת פועלו. בעיון זה נעסוק בפסוק ל החותם את סיפורנו, שבו זוכה יהוא לשבח ולשכר על מעשיו. פסוק זה יוצר יחד עם נבואת הפתיחה מסגרת לסיפור כולו, ומאיר באור חיובי את כל מעשיו של יהוא המתוארים בגוף הסיפור. נסקור את כלל מעשיו ונברר אם ניתן לראות בתיאורם הערכה כלשהי ליהוא, שלילית או חיובית. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) ננסה לברר מהי עמדת המקרא כלפי יהוא באמצעות בחינת דמותו הייחודית כפי שהיא מצטיירת מן הסיפור כולו. יהוא ניחן בתעוזה, קשיחות, ערמה ותחבולנות בתחום הצבאי, בשילוב עם הכרה דתית עמוקה ומחויבות מוחלטת לדבר ה'. אישיותו המורכבת והחריגה של יהוא וסגנון פעולתו המפתיע והמקורי, מספקים תשובה לשאלה ששאלנו בראש הסדרה, מה ראתה ההשגחה לבחור דווקא ביהוא למשימת החלפת בית אחאב. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) שיעור 96. בבואנו לברר כיצד מעריך המקרא את יהוא עלינו לתת דעתנו לפסוק בספר הושע (א', ד) שבו נזכר יהוא: "כִּי עוֹד מְעַט וּפָקַדְתִּי אֶת דְּמֵי יִזְרְעֶאל עַל בֵּית יֵהוּא וְהִשְׁבַּתִּי מַמְלְכוּת בֵּית יִשְׂרָאֵל". הפירוש המקובל לפסוק זה רואה בו ביקורת כלפי יהוא: בית יהוא עתיד להיענש על הדמים ששפך יהוא ביזרעאל בהכריתו את דמי אחאב. פירוש זה עומד בסתירה עם נבואת השבח והשכר הנאמרת ליהוא בספר מלכים, והפרשנים מתרצים זאת בכך שחטאיו של יהוא בתחום הדתי הביאו לשינוי בהערכת מעשהו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) כיוון שהפירוש המקובל לפסוק ד בהושע א' סותר את הערכת יהוא בספר מלכים, ואף מנוגד להקשר נבואתו של הושע עצמו המתנבא כנגד עבודת הבעל, העלו פרשנים שונים פירושים אלטרנטיביים לפסוק. פרשנים אלה אינם מקבלים את הפסוק כביקורת על יהוא שהרג את בית אחאב. יש שפירשו שהפסוק מדבר דווקא בחטאיו של אחאב, או בחטאים כלליים של ממלכת ישראל. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) עיון זה החותם את הסדרה מתייחס לסיפור מרד יהוא בשלמותו ומבקש לחשוף את מבנהו. הסיפור נחלק לשתי מחציות, הנבדלות זו מזו באופן פעולתו של יהוא: בראשונה הוא פועל כנגד יחידים ובשנייה כנגד קבוצות. נעמוד על ההקבלות בין שתי המחציות וננסה לברר מה היחס ביניהן. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מרד יהוא (מל"ב ט', א–י', ל) עיון זה משמש נספח לסדרת העיונים על מרד יהוא. הוא עוסק בסיפור הבא אחר מרד יהוא: מרד יהוידע כנגד עתליה והמלכת יואש ביהודה. מרד יהוא ומרד יהוידע דומים זה לזה מבחינת תכליתם ומבחינת סדר השתלשלותם, והם קשורים גם בקשר של סיבה ותוצאה. אולם רבים ההבדלים בין המרידות. נראה כי כל סיפור שייך לז'אנר אחר בספר מלכים: מרד יהוא הוא 'סיפור נבואי' ואילו מרד יהוידע הוא 'סיפור מקדשי'. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)

עמודים