פרשת בא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן פרשת בא – החודש הזה לכם ראש חדשים פרשת החודש היא הפרשייה ההלכתית הראשונה בתורה. פרשה זו מורכבת משלושה קטעים הלכתיים, שהבנת מיקומם והשינויים שבהם תוביל להבנת תפקיד הפרשייה כולה - מעבר עם ישראל מציבור ל"צבאות ה' " מהבחינה הרוחנית, ו"עם ישראל" מהבחינה הלאומית. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק משמעותו של זבח הפסח מה טיבו של זבח הפסח? האם מדובר בקרבן, או שמא בסעודה חגיגית? ואם בקרבן עסקינן – איזה סוג של קרבן הוא? ומה עניינו של החיפזון באכילתו? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת בא - הפסח מה פירוש המילה "פסיחה" בפרשתינו, בסיפור אליהו בהר הכרמל ובמצור סנחריב על ירושלים בימי חזקיהו? האם הקב"ה היכה את בכורי מצרים בעצמו, או שעשה זאת על ידי שליח או מלאך? מה היחס בין ארבע המצוות המזכירות את יציאת מצרים ואת קבלת עול מלכות שמיים: התפילין, המזוזה, הפסח וברית המילה? מצוות אלו מסמלות את שמירת ביתו של היהודי ממזיקים חיצוניים, כדרך שאנו עושים מדי שנה בהגדה של פסח. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת בא – "אני שולח את כל מגפותי" בפתיחת הפרשה, מציין ה' שוב את מטרת המכות. במהלך השיעור, נראה שמלבד המטרות המכוונות כלפי פרעה וכלפי מצרים כולה, בפרשתנו מתמקד ה' בהשפעה על עם ישראל - מטרה שהיא, מסתבר, שיא הכוונה של מכות מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בא– פסח וחג המצות – שני חגים ולא אחד למרות המחשבה הרווחת, חג הפסח וחג המצות הם שני חגים נפרדים, דבר הבולט במיוחד במקומות בהן חגים אלו מופיעים בנפרד. ממילא, גם השילוב של השנים, הבא לשיאו בליל הסדר, הוא בעל אופי כפול. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בא– פסח וחג המצות – שני חגים ולא אחד למרות המחשבה הרווחת, חג הפסח וחג המצות הם שני חגים נפרדים, דבר הבולט במיוחד במקומות בהן חגים אלו מופיעים בנפרד. ממילא, גם השילוב של השנים, הבא לשיאו בליל הסדר, הוא בעל אופי כפול. 01- פרשת השבוע
הרב איתיאל גולד פרשת בא: מנוסה מהרצון לשיעבוד מדוע עם ישראל בורח מהחופש? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בא - שאילת הכלים כיצד יכלו בני ישראל `לשאול` כלים מהמצרים, הרי הם מעולם לא התכוונו להחזיר להם אותם? המאמר מביא הן את הפתרונות האפולוגטיים שהוצעו במהלך הדורות, והן את הפתרונות מהכיוון השני. 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור עיצוב הזכרון הקולקטיבי של סיפור יציאת מצרים מתקופת המדבר ועד ימי בית שני עיצוב הזכרון הקולקטיבי של סיפור יציאת מצרים מתקופת המדבר ועד ימי בית שני 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בא - חג הפסח מהו התאריך של חג הפסח - י`ד בניסן או `חודש האביב`? מדוע מצווה הקב`ה למשה בערב פסח מצרים על פסח דורות? 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין מה בין רעמסס לבין סוכות? "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת: לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם" (ויקרא כ"ג, מ"ב-מ"ג). בפסוקים אלו מצווים ישראל על הישיבה בסוכה. 'דורותיכם ישבו בסוכות', אומר א-להים, 'ובתודעתם ישובו אל הסוכות בהן הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים'. באילו סוכות מדובר? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בא - ההונאה במשא ומתן עם פרעה בראי הפרשנות האפולוגטית ובראי הפרשנות האחרת מדוע ציווה ה' להונות את פרעה בדרישה לשחרר את בני ישראל לשלושה ימים בלבד? במאמר מובאים כמה הסברים הנכנסים לקטגוריה של הפרשנות האפולוגטית, ופירוש אחר הקשור לטבעו של משא ומתן. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט סיפור מכת בכורות ופרשת "החדש הזה לכם" הכלולה בו (י"א, א - י"ב, לו) 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת בא - בית עבדים הכתוב יוצר השוואה רחבה ועמוקה בין סיפור יציאת מצרים לבין סיפור החרבת סדום והצלת לוט, ולמעשה ניתן לכנות את הסיפור האחרון כ'יציאת סדום'. התעמקות בשני הסיפורים והבנת הדימויים שלהם תחשוף את פשר ההקבלה ואת משמעותה. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת בא - הפסח וסיפור יציאת מצרים ישנן שתי פרשיות מרכזיות בתורה העוסקות בקרבן פסח: בפרשת בא ובפרשת ראה, וישנן כמה סתירות מהותיות בין הפרשיות. בשיעור זה נראה שכל פרשייה מציגה משמעות שונה לקרבן פסח, ונבחן כיצד שתי תפיסות אלו משתקפות בהלכה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת בא - וידעתם כי אני ה' מהי החשיבות של התיאור החוזר ונשנה של ביאת משה לפרעה והליכתו ממנו? האם העימות בין משה לפרעה הוא אישי, בין שני המנהיגים, או לאומי - בין עם ישראל למשעבדיהם? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת בא - מטה האלוקים מה מסמל המטה של משה? מה תפקידו בכל אחד מהמקומות בהם הוא מוזכר? מיה החלוקה הפנימית של המכות שהביא הקב`ה על המצרים? ומה תפקידו של המטה בכל אחת מהסדרות של המכות? מה היה תפקידו של המטה בקריעת ים סוף? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בא - פסח - קרבן או סעודה 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת בא 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת בא - `החודש הזה לכם` התורה מצווה למנות את ימי השבוע לשבת, ואת החודשים והשנים ליציאת מצרים. כיום - אין אנו נוהגים כך, אלא מציינים את החודשים בשמות בבליים ופרסיים, ומונים את השנים לבריאת העולם. שמא הגיע הזמן להחזיר את החודשים ואת השנים למניין הראוי להם? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת בא - שאילת הכלים ממצרים 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בא - פסח מצרים ופסח סדום פרשת פסח מצרים מקבילה באופן בולט לפרשת הכנסת האורחים של לוט בסדום: שני הסיפורים אירעו בלילה, בשניהם ניצלו האנשים השוהים בבית סגור, שאכלו מצות, בעוד העיר או הארץ כולה מושחתים מעבר לפתח הבית. מהו, אם כן, ההבדל בין פסח בני ישראל במצרים לבין פסח לוט בסדום? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן אמונה מוחשית בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מצה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן התחדשות חסידות לפרשת שבוע

עמודים