פרשת בהעלותך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל מחוייבות הקב`ה מעודד את אהרן בכך שהוא זוכה להדליק את המנורה. בן פזי במדרש ב`עין יעקב` מדגיש לנו כי דווקא המחוייבות למסגרת, ולא הארועים החד פעמיים הם הגדולה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין הטבת הנרות הרמב`ם קובע כי הייתה הדלקה כפולה של מנורה. זו שבערב אינה הדלקה אלא היא הטבה. היא עבודה קשה על מנת להטיב את האור. בדומה לכך יש את לימוד התורה. כמה עמל מוכן אדם לתת למען לימוד התורה היום על מנת שיהיה תלמיד חכם בעתיד? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל מחויבות והזדהות פנימית חלשה דעתו של אהרן, כשראה את הנשיאים מקריבים מתוך ספונטניות טבעית ויצירתית, וחשש שהוא לא יוכל לפעול מתוך אותה התרוממות רוח, בגלל המחויבות שלו. כיצד נתייחס לחשש זה של אהרן? מדוע בסופו של דבר הוא זוכה לשבח כיוון "שלא שינה"? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין הנהגה קשובה לעם בסוף פרשתנו מופיע הסיפור בו מרים שחה אודות האישה הכושית שמשה לקח. סיפור זה מעורר קשיים רבים אשר המרכזי שבהם הוא כיצד מרים הנביאה, אשר מילדותה חירפה נפשה לשמור על משה ואשר לקחה חלק אקטיבי ביציאת מצרים, דברה כך על אחיה? הרב משה ליכטנשטיין מנסה לשפוך אור חדש על מהות חטאה מתוך הצבעה על דמותה של מרים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל התמודדות עם טבע האדם הקב`ה אינו משנה את טבעו של האדם, אולם הוא מוכן לשנות את הסביבה שבה נמצא האדם, כדי להקל עליו לבחור בדרך הנכונה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב פרשת בהעלותך - רני ושמחי בת ציון - בנסוע - ובנוחה ההפטרה, המביאה את נבואת זכריה על יהושע הכהן הגדול ועל זרובבל, מקבילה לפרשה בכמה נקודות: תפקידו של הכהן, העמידה למלחמה מתוך אמונה בה' ועיסוק במשבר מנהיגותי. שיעורים על ההפטרות
הרב ברוך גיגי אהרן והמנורה הדלקת המנורה אינה תלויה בזמן כמו הקורבנות אלא היא תמידית ויכולה להאיר אף מעבר לזמן ולמקום- ועוברת היא בקדושתה מדור לדור.
הרב דוד נתיב משה ויהושע - דמותו של יהושע בתורה (א)
הרב דוד נתיב משה ויהושע - דמותו של יהושע בתורה (ב)
הרב יהודה עמיטל בשר ורוח
הרב יהודה עמיטל בשר ורוח בסיפור המתאווים מה הייתה תלונתם של ישראל? כיצד סביבה רוחנית יכולה לספק פתרון לבעיות גשמיות?
הרב יהודה עמיטל חווית הראשוניות הנשיאים זוכים לחווית הראשוניות- הקרבת הקורבנות הראשונים ובכך מקנא אהרן. בראשוניות, יש יחודיות גדולה ביותר, ועל כן מצווה ה' שאת המנורה ידליקו מאש חדשה כל יום.
הרב יהודה עמיטל מחויבות
הרב יהודה עמיטל ראשוניות בחנוכת המזבח על הכוח הגדול הטמון דווקא בראשיתם של תהליכים, ובפרט - בראשית חייו של האדם.
הרב עודד מיטלמן פרשת בהעלותך - מעשה המנורה מדוע צריכים ישראל להדליק מנורה בבית המקדש? האם צריך הקב`ה לאורה של מנורה זו?

עמודים