פרשת בהעלותך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק חנוכת הנשיאים והמנורה פרשת בהעלותך נפתחת בציווי לאהרון בנוגע להדלקת נרות המנורה. פרשה קצרה זאת מעלה כמה שאלות יסוד. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת החצוצרות (י, א-י) שונות הנסיבות לשימוש בחצוצרות, וגם שונים הקולות שיש להשמיע. אך כולן נועדו להשמעת קולות לשם מתן כבוד מלכות לה'. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת בהעלותך - תלונות ישראל במדבר בספר שמות ובפרשתנו מופיעים שני קבצים של תלונות של בנ`י כלפי משה והקב`ה. מהם ההבדלים בין שני קבצים אלו? למה בחרה התורה לאסןף את התלונות יחד? האם יש קשר בין תלונות העם המופיעות בפשרה, לתלונות מרים ואהרן? על מה בדיוק מתלוננים בנ`י? כיצד מסבירים המפרשים את התנהגותו של משה בסיפור? האם זכיצד זה משפיע על מעמדו של משה? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בהעלותך - משה ומרים 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן על תאוות וקינות 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת בהעלותך - בהעלותך את הנרות מדוע מופיעה פרשיית המנורה בתורה שלוש פעמים? מדוע היא מופיעה בספר במדבר ואיך ניתן להבין את הקשרה? עיון בכל פרשיות השמן והמנורה מראה כי יש להדלקת המנורה משמעות מיוחדת לגבי הקשר שבין ישראל לבין המשכן, קשר שבא לידי ביטוי בספר במדבר. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת בהעלותך - ויהי בנסוע הארון מה משמעות חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מדוע הוסיף ה' את שבעים הזקנים להנהגת בני ישראל? מדוע הגיב לכך כפי שהוא הגיב? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת האישה הכושית פרשת האישה הכושית עמוסה קשיים: מיהי האישה הכושית, ומה בדיוק טענו מרים ואהרן בעניינה? כיצד קשורה טענה זו לטענתם השנייה – ` הֲרַק אַךְ בְּמֹשֶׁה דִּבֶּר ה' `? מדוע נענשה מרים לבדה, ומדוע בצרעת? נעיין בפשוטה של הפרשה וננסה לענות על שאלות אלו ואחרות. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת בהעלותך - פרשיית החצוצרות הרמב"ם סובר שיש חיוב מדאורייתא לתקוע בשעת צרה, ומקור המצווה הוא מפרשתנו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בְּהַעֲלֹתְךָ חלק א': הנשיאים, הכהנים, הלויים, פסח שני והחצוצרות כאמור, ספר במדבר מהווה המשכו של ספר שמות, ומייצג את השכינה השורה בעם ישראל. לאור זאת, ניתן להסביר את קרבנות הנשיאים, ברכת כהנים, העלאת המנורה, הבדלת הלווים, פסח מדבר והחצוצרות. כולם מייצגות את קדושת מחנה ישראל. אולם, כאשר היו מוכנים לצאת לדרך, השתבש הכל - כפי שנראה בחלק השני. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בְּהַעֲלֹתְךָ חלק ב': המשברים בפרשת בהעלותך אנו עדים למשברים משמעותיים שעוברים על עם ישראל ומשפיעים על הנהגתו - מעבר ארון ברית ה' מחוץ למחנה מעיד על מלחמה נוספת עם עמלק שהתרחשה, המתאוננים ואיסוף הזקנים בעקבותיהם, וחטא מרים ואהרן. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין 'מי יאכילנו בשר?' בפרשת בהעלותך נפתחת תקופה ובה שורת משברים הפוקדים את העם. תחילתם במתאוננים, לאחר מכן בקברות התאווה ועד צרעת מרים בעקבות דיבורה על משה. ככדור שלג שאינו נעצר, ממשיך התיאור המקראי אל עבר פרשיית המרגלים, ולאחריה - השבר הגדול והמורכב סביב קרח וכל עדתו. האם ניתן לאפיין משברים אלו? מה מניע את העם אליהם? האם ניתן לזהות גישה חינוכית, ערכית בדרך ההתמודדות עם חטאים אלו? לימוד זה יתמקד בשני המשברים הראשונים הפוקדים את העם. בעקבות אלו ניתן יהיה להשקיף אל 'שמי' ספר במדבר, וללמוד דבר על טיבה של ההתרחשות הרוחנית שבו. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת בהעלותך - חומשי במדבר מדוע קבעו חז`ל שפרשיית `ויהי בנסוע הארון` היא 'ספר נפרד'? לדעה זו, מהו אופיו של כל אחד משלושת הספרים הכלולים בספר במדבר לדעת רבי? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בהעלותך - משה אל מול המתאווים: מנהיגות במשבר (במדבר י`א) עיון מדוקדק בפרשיות המתאוננים והמתאווים: מהות התלונות, טענתו של משה ופתרונו של הקב"ה בדמות שבעים הזקנים ובהתנבאותם של אלדד ומידד. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בהעלותך - חטאם של בני ישראל מה פשר טענתם של בני ישראל? מדוע הקב`ה נותן בשר לעם ובסוף מעניש אותם? מהי משמעות ההתנבאות של אלדד ומידד? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בהעלותך - והיית לנו לעינים מדוע מכניסה התורה את פניית משה לחובב חותנו להצטרף לעם ישראל במסעם במדבר באמצע פרשיות המסע? מדוע לא מוזכרת בתורה תשובתו של חובב? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בהעלותך - משה, אהרן ומרים והאישה הכושית מי היא האישה הכושית שלקח לו משה? מה בדיוק טענו אהרן ומרים? המאמר דן בפרשה סבוכה זו תוך ניתוח המבנה שלה, חלוקתה לשתי מחציות, ועיון בדברי המפרשים השונים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בהעלותך - ויהי בנסוע הארון המשבר שהביא בסופו לחטא המרגלים החל כבר בחטא המתאווים, ועוד קודם לכן - בפורענות שאינה כתובה בפירוש (אולי מלחמה בשבטי עמלק). פורענות זו הפכה את סדר הנסיעה של הארון והענן, והיא המבארת את 'הפרשה שלא כסדרה' - פרשת `ויהי בנסוע הארון`. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן כתינוק שיוצא מבית הספר ורץ בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מצות שמחה בשבת המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן והאיש משה עניו מאוד חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בהעלותך - להקדים רפואה למכה הגאולה המובטחת בהפטרה בזכריה היא גאולה של אודים מוצלים מאש למרות החטאים. אולם האם הגאולה תהיה מצומצמת או שלמה תלויה במעשיהם של בני דור שיבת ציון. הנבואה היא גם ליהושע הכהן הגדול וגם לזרובבל שאמורים לעבוד יחדיו למען המטרה המשותפת: בנית בית המקדש. אמנם מלא הפוטנציאל שבגאולה לא מומש בשיבת ציון אולם יש לשמוח על ההישג החלקי. עיון בהפטרות
הרב בנימין תבורי חטאה של מרים ועיקרי אמונה הרמב`ם קובע כי לשון הרע שדיברה מרים היה השוואת נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. מנגד, אחד מעיקרי האמונה של הרמב`ם הוא בכלל שנבואת משה שונה ומיוחדת משאר דברי הנביאים. האם ייתכן שמרים כפרה באחד מעיקרי האמונה? תשובה אפשרית לכאורה היא לומר שמרים שגגה בדבר זה. ברם, יש הטוענים שכפירה בשוגג נחשבת גם היא ככפירה גמורה. ר' אלחנן וסרמן טוען שהעקרון בדבר שונותה של נבואת משה נתחדש רק בעקבות דברי מרים על משה, ולא קדם לכך. בסיום השיעור נדון בעניין החובה לבקש מחילה מן האדם שדובר עליו לשון הרע, ובמחלוקת החפץ חיים ורבי ישראל סלנטר בענין זה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי חטא מרים ההבנה הפשוטה של חטא מרים הינה לשון הרע. אולם, עיון בעיקרי האמונה של הרמב`ם חושף את השאלה החמורה - האם מרים כפרה בעיקר הקובע כי נבואת משה שונה מהותית משאר הנביאים? סוגייה זו פותחת בפנינו דיון בשאלה מה דינו של אפיקורס בשוגג, וכן מהו מקורו של הרמב`ם לכך שיש לייחד עיקר אמונה מיוחד לנבואת משה רבנו. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת בהעלותך חז`ל דורשים כי המנורה נעשתה על ידי הקב`ה - אם כן, מה משמעותו של הציווי על עשיית המנורה? מדוע הוזכרו המילים `בני ישראל` פעמים רבות כל כך בטקס הקדשת הלויים? בפנייתו של משה ליתרו להישאר עמהם, אומר משה `נוסעים אנחנו` - משמע שמשה סבור כי הוא עתיד ליכנס לארץ, ואילו במקומות אחרים אנחנו מוצאים שנבואת משה מרמזת על כך שהוא אינו עתיד להכניס את עם ישראל לארץ, מהו ההבדל בין המקרים? כיצד יש להבין את פנייתו של משה לקב`ה `הרגני נא הרוג`, ולמה התכוונו חז`ל כאשר דרשו שתשש כחו של משה כנקבה בפרשה זו? קש"ת - מהרל

עמודים