פרשת בלק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מרדכי סבתו מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם בחינה מדוקדקת של פרשת בלק מעלה שיש בה התמודדות כפולה: בין ה' לבלק, ובין ה' לבלעם. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק בלעם ובלק 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת האתון - סוף מעשה במחשבה תחילה 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן לֹא אִישׁ אֵל... – על ברכה ובגידה בערבות מואב 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בלק - סיפור החטא בבעל פעור בחתימת פרשת בלק ובלעם מה ראו מחלקי הפרשות לכלול בפרשת בלק את מחציתו הראשונה של סיפור החטא בבעל פעור, ובכך לחלק את הסיפור בין שתי פרשיות? עיון בפרשה זו מגלה את המשמעות העמוקה של החטא, את הקשר בינה לבין בלק ובלעם, ואת ההנהגה החדשה האמורה להתמודד עם המצב הזה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בלק - קנאות משה, קנאות נדב ואביהוא וקנאת פינחס קיים קשר ענייני בולט בין חטא בעל פעור לבין חטא העגל. בשני המקרים, החטא (הכרוך בעבודה זרה ובגילוי עריות) נעשה אחרי גילוי שכינה המוני, בשניהם מתחוללת מגפה בעם ובשניהם אחד ממנהיגי העם - משה או פינחס - עוצר את חרון ה' בפעולה קנאית. כך, נוצר ניגוד בין פעולתו של פינחס בבעל פעור לבין אי-פעולתו של משה באותו אירוע. במקביל, קיים קשר בין קנאותו של פינחס בבעל פעור לבין קנאותם של נדב ואביהוא ביום השמיני לחנוכת המשכן; קשר המלמד אותנו על גבולות הקנאות ועל ההבדל שבין קנאות ראויה לבין קנאות פסולה. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת בלק - מלאך ה' וחרבו שלופה בידו מדוע שולח ה' מלאך בדרכו של בלעם עם שרי בלק אם לכאורה הלך בלעם ברשות? מהי מטרת התגלות המלאך ומדוע בלעם אינו רואה אותו? בלעם אינו הולך כעבד שעושה את רצון ה' אלא חושב שיקלל כרצונו למרות איסור ה'. מטרת המלאך לרמוז לבלעם דרך העיכובים בדרך אך בלעם אינו מבין זאת לבדו. מלאך עם חרבו שלופה בידו מופיע גם ביהושע וגם בימי דוד כדי לבטא את העובדה שההתרחשות היא מעשה ה'. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת בלק - סיפור בעל פעור ומעשה פנחס 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת בלק 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק בלק ובלעם מהו המסר המרכזי של פרשה זו, שלכאורה אינה עוסקת בקורותיהם של בני ישראל? נעמוד על התכונה המשותפת לבלק ולבלעם, שפרשתנו מתמודדת עמה הן בסיפור האתון הן בסיפור הפיכת הקללה לברכה. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת בלק - משלי בלעם כמה משלים נשא בלעם? מהו ההקשר של הופעת כל נבואה ומהם היחסים ביניהן? מהי ההתפתחות העולה מתוכן הנבואות? 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת בלק – ויוותר בלעם לבדו: ספור בבואה רוחני ניתן להבחין בדמיון בין העובר על בלעם עם אתונו, לעובר על בלק עם בלעם. ננסה להבין את פשר סיפור בבואה מטרים זה, לאור מקרה נוסף שכזה: מאבקו של יעקב בשרו של עשו, מאבק שהיה סיפור בבואה מטרים למפגש עם עשיו. השוואה זו תחשוף את מטרתו המרכזית של בלק בשלחו את בלעם, ואת הסיבה בגינה משתבח הנביא בעצירת יוזמת בלעם. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בלק – "ספר בלעם" פרשת בלק, המכונה על ידי חז"ל "פרשת בלעם", מעלה תמיהות רבות. ביניהן: מדוע היה צורך לכתוב את הפרשה? מה רצה בלק להשיג מבלעם? במהלך הניסיון לענות על שאלות אלו, נעמיק בהבנת המציאות הגיאו-פוליטית שעמדה בפני מואב והעמים שאיתו, שהושפעה בן השאר מכיבוש סיחון על ידי עם ישראל, ובגישה שיוצגה על ידי בלק, בלעם ואנשי מדין. כמו כן, ננסה להבין מדוע נכתבו ברכות בלעם, מה התרחש בשיטים, וכיצד הדבר משפיע על קנאות - לאורך ההיסטוריה ועד היום. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת בלק - ואברכה מברכיך מה ביקש בלעם להשיג? מה הייתה תגובתו של ה'? ומהו המסר הנצחי שמבקשת התורה לקבוע בפרשה זו? השיעור מנסה לענות על שאלות אלו תוך בחינת ברכות בלעם לאור סיפור האתון. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין ערכים במבחן בפסוקים אלו מתחולל אירוע קשה. תחילתו בזנות עם בנות מואב, המשכו בהשתחוויה לאלוהיהן, ובשיאו - איש מבני ישראל מביא אישה מדיינית אל תוך המחנה, מקרב אותה אל אחיו - לזנות, לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, הבוכים פתח אוהל מועד. אירוע זה מציף שאלות רבות. מהו הרקע להתנהגות קשה כל כך? מה הִנחה את משה בהתנהגותו? מה הניע את פנחס? איך משקמים מחנה לאחר אירוע כה טראומתי, בו נשברו שורה ארוכה של ערכים? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בלק - פרשת האתון נראה שפרשת האתון אינה תורמת דבר לעלילה שבפרשתנו, אלא רק מעלה מספר תמיהות. מה תפקידה של פרשת האתון? מה היא באה ללמד? המאמר מציע שפרשה זו נועדה ללמד את בלעם מה צפוי לו בהמשך, ומדוע כך הם הדברים. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בלק - סיפור האתון מדוע מנסה בלעם לקלל את ישראל, והרי הוא הבין שהקב`ה איננו מעוניין בכך? מה פשר סיפור האתון? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך כדי ניתוח דברי בלעם וכוונותיו, ובאמצעות הקבלה לסיפור האתון. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בלק - נבואתו של בלעם האם בלעם היה קוסם, או שניבא בשם ה'? מה פשר השינויים התכופים בשמות הקב`ה בפרשה זו? מדוע בכלל נכתבה פרשת בלעם בתורה? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי קללה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בלק - מה ה' דורש ממך הנחמה שבהפטרה בספר מיכה היא ביטול התלות של ישראל באחרים ואף בכוח צבאי והבאתם להכרה שתשועתם תבוא על ידי ביטחון בה' ולא מפאת הגורם הצבאי. המכנה המשותף בין נבואת הנחמה לתוכחה שאחריה היא הדגשת התלות בקב`ה והמצב הרוחני של האדם כגורם הקובע. בלק הבין את חשיבות הגורם הרוחני ולכן מגייס את בלעם. הקרבנות של בלעם אינם מבטאים חוויה דתית פנימית אלא ניסיון לרצות בדרך מאגית את הא-ל. דבר זה עומד בניגוד גמור לעמדה שמיכה מציג שאין חשיבות לקרבנות אם הם לא מלווים בחוויה פנימית דתית עמוקה. אמת פנימית, תלות ובטחון בקב`ה, עשיית חסד ומשפט, הכרת הטוב לגבוה והצנע לכת עם הקב`ה הם המסרים של ההפטרה. עיון בהפטרות
הרב יעקב מדן וַיַּהֲפֹךְ ה' אֱ-לֹהֶיךָ לְּךָ אֶת הַקְּלָלָה לִבְרָכָה שונה היא פרשת בלעם משאר פרשות שבתורה - השוואה שערכה הגמרא בין בלעם, איוב ומשה מלמדת אותנו על הפער בין שלושתם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין מה טבו אהליך יעקב קללותיו של בלעם מתארות מצד אחד עולם פסטורלי של נחלים ושלווה ומצד שני תיאורים של טרף. רש`י מתיחס לתיאורי הטרף כהיסתערות על קיום מצוות. רק בעולם היהדות יכול להתקיים שילוב שכזה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל המלחמה התמידית שלנו באידיאולוגיה של פעור האידיאולוגיה של בעל פעור היא הצמדות לטבע. דווקא היהדות, יחד עם המדרש על רבי עקיבא הקובע כי מעשה אדם נאים יותר באה לבטא את התעלות האדם על הטבע. את שינוי הטבע, וצניעות האדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים