פרשת בראשית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרשת בראשית, חטאו וענשו של הנחש פרשת השבוע
הרב שלמה ברין פרשת בראשית קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק דמותו של חנוך בפרשות הפתיחה של ספר בראשית מתוארות ארבע דמויות משמעותיות: אדם, חנוך,נח ואברהם. כיצד משתלבת דמותו של חנוך ברביעיה זו? האם חנוך היה צדיק גמור או שמא דמותו אינה מושלמת? בשיעור זה ננסה לבנות מהלך מסודר באשר להדרגתיות שיש בין ארבע הדמויות הללו, בעיקר ביחס שבין עבודת ה' לבין המעורבות בעולם של הצדיק. קש"ת - פרשת השבוע