פרשת בשלח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן פרשת בשלח – המערכה האחרונה מדוע היה צריך גם את קריעת ם סוף והטבעת המצרים בו, אחרי כל המכות? מה היה חסר בנצחון של ה' על המצרים? כפי שנראה, בשלב זה, המתחיל מהפנייה של ישראל חזרה לכיוון מצרים, מנכיח ה' את נצחונו המלא על צבא מצרים ותפיסתם, דר שלא נעשה עד כה. שלב זה, היווה גם התקדמות יסודית באמונה,"ויאמינו ב-ה' ובמשה עבדו". 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת בשלח – "וּבְיָד חֲזָקָה יְגָרְשֵׁם מֵאַרְצוֹ" בשיעור נציע, שהתכנית הראשונית של יציאת מצרים הייתה שעם ישראל ילחם במצרים ויצא כחלק מהתקוממות עבדים. כיוון שעם ישראל אכזב, פנה הקדוש ברוך הוא להצלה שלא תלויה בעם ישראל. הבדל זה בין התכנית המקורית לזו שקרתה בפועל, מסביר כפילויות שונות, משנה את תפקידו של משה ומבהיר את מטרת הפעולות ביציאת מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בשלח– "דרך ארץ פלשתים" מול "דרך המדבר ים-סוף" – מקור האיסור לשוב מצרימה ומשמעותו מדוע בחר ה' להוביל את עם ישראל "דרך המדבר ים סוף" במקום "דרך ארץ פלשתים"? התחשבות בשאלות מפתח בפרשה, במקורות חז"ל ובנתונים ארכיאולוגים גיאוגרפיים, מניסה תשובה מפתיעה המציבה נקודת הסתכלות חדשה על כל יציאת מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת בשלח - איפה ואיפה לארבעים שנות הנדודים במדבר היו מטרות רבות, ואחת מהן - גיבוש עם העבדים שיצא ממצרים לעם הנושא את דגל השוויון, המשפט והצדק החברתי. מוקד שינוי זה מצוי בפרשתנו: במצוות הדינים, השבת (מלאכת ההוצאה מרשות לרשות) וכיבוד אב ואם (בן סורר ומורה) שניתנו לישראל במרה, ובציווי על החלוקה הצודקת של המן ושל השליו. כאשר עם ישראל נטש את המשפט והצדק וביקש ברפידים מים ללא גבולות - הגיע עמלק ונלחם בו. 01- פרשת השבוע
הרב איתיאל גולד פרשת בשלח: תהליך ההתבגרות של עם ישראל למה זה נראה כאילו, חלילה, ה' לא התכונן למסע במדבר? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בשלח - המלחמה בעמלק מה היה חטאו הנורא של עמלק? מה המשמעות של הרמת ידיו של משה? המאמר עוסק בשאלות אלו, כאשר הקו המנחה הוא שיש פה ערבוב של הנהגות: הנהגה אלוקית, המיוצגת ע"י משה, והנהגה טבעית, המיוצגת ע"י יהושע. פתרון השאלות נעשה ע"י השוואה בין מלחמת עמלק לבין קריעת ים סוף. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בשלח - סיפור בקיעת הים לסיפור בקיעת הים יש שתי מטרות: המטרה המוצהרת כלפי מצרים, והמטרה הנסתרת כלפי ישראל. קביעה זו נובעת מניתוח ספרותי של הפרשה, הכולל חצִייה של הסיפור והקבלה בין שתי מחציותיו. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בשלח - המן וקרבן פסח המאמר עוסק בתלונת בני ישראל במדבר סין ובתגובתו החינוכית של הקב`ה, על רקע ההשוואה בין המן לבין קרבן פסח. 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור 'ממרים הייתם' או 'חסד נעוריך' – מסע בעקבות תלונות עם ישראל במדבר 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין שני מודלים של מנהיגות איזה סוג של מנהיג היה משה? מהי מידת שיקול הדעת שהייתה לו? מהי מידת האחריות שהוטלה על כתפיו? רבים מתייחסים אליו כאל שלוחו של א-להים במלוא מובן המילה. א-להים קובע, לו שיקול הדעת, לו האחריות, ומשה הוא המוציא לפועל הממלא בנאמנות אחר הוראות קונו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ (משלי ג', יח) האירועים במרה (ט"ו, כג-כו) 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת בשלח - שתי הבחינות בסיפור קריעת הים בסיפור קריעת ים סוף יש כמה סתירות וכפילויות. הפתרון לבעיה הוא חלוקת הסיפור לשתי בחינות, כאשר לכל אחת יש משמעות ומטרה שונה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בשלח - מעבדות לחירות מדוע 'שיקר' משה לפרעה ואמר לו שהם רוצים ללכת רק לשלושה ימים? מדוע הקב`ה הביא כל כך הרבה מכות על מצרים, כאשר ניתן היה לשחרר את בני ישראל ביתר קלות? מדוע נאלצו בני ישראל לקבל את שכרם במרמה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע ההשוואה בין יציאת מצרים לבין בריחת יעקב מלבן. המסקנה היא שמטרת הקב`ה הייתה שחרור מלא של עם ישראל ממצרים, מרצון ולא מכפייה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת בשלח - המן המן הוא מזון של אמונה וביטחון בקב`ה, ומכאן נגזר גם הקשר המהותי בינו לבין השבת. משמעותו של השליו היא שונה, וההבדל ביניהם הוא מפתח להבנת הפרשייה כולה. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת בשלח - בעמוד אש וענן מהם האופנים השונים בהם מתגלה הקב`ה בעולם? מהו בדיוק כבוד ה' המתגלה בעולם? מהי המשמעות העקרונית של ההתגלות על ידי ישות ממשית? מהו היחס בין התגלות ה' בענן לזו שבאש? האם אלו שיתי תהגלויות שונות זו מזו? מדוע מופיעים עמוד הענן והאש בסיפור קריעת ים סוף? מה חלקם בכל תיאור קריעת הים? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת בשלח - המלחמה בעמלק מה כל כך נורא במעשיו של עמלק? המאמר מתמודד עם שאלה זו, ומסביר שתלאותיהם של בני ישראל בין יציאת מצרים לבין מתן תורה הם אירועים חינוכיים, שבהם הקב`ה מחנך את עם ישראל שלא להרגיש תלות במצרים. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת בשלח - היציאה ממצרים ונדודי המדבר 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בשלח - דרך ארץ פלישתים מדוע לא הוציא הקב`ה את ישראל ממצרים דרך ארץ פלישתים? מהי המלחמה שבני ישראל היו רואים ושבים בגללה למצרים, ובמה היא שונה מהמלחמה שהתרחשה על ים סוף? מדוע משתמשת התורה בראשית פרשת בשלח בשם `א-לוהים`, ולא בשם הוי`ה (כמו בכל פרשיות יציאת מצרים)? כיצד ייתכן היה שעם ישראל יצא ממצרים בלי לעבור בים סוף ובלי לעמוד למרגלות הר סיני? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן חשיבות לימוד מוסר בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי לחם משנה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן הקפיצה וההדרגתיות בעבודת ה' חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בשלח - המתנדבים המבורכים המוקד בסיפור מלחמת דבורה וברק בסיסרא הוא לקיחת האחריות של המעטים הפורצים את האדישות ומחליטים לעשות מעשה. עיון בהפטרות
הרב עזרא ביק הצו הא-להי והצו המוסרי על מקור החיוב למוסר, ועל חלקו בעבודת ה'. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל המצוות שניתנו במרה ישנה מחלוקת האם ניתנה במרה מצוות כיבוד הורים מצוות פרה אדומה. מצוות אלה שונות בתכליתן שכן מצוות פרה אדומה אינה ברורה לנו והיא בן אדם למקום ואילו כיבוד הורים היא מצווה שכלית ובין אדם לחבירו. לכל אחת יש משמעות על אופן ההבנה של קיום מצוות והן מוסיפות אור על חשיבותן של המצוות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל המצוות שניתנו במרה ישנה מחלוקת האם ניתנה במרה מצוות כיבוד הורים מצוות פרה אדומה. מצוות אלה שונות בתכליתן שכן מצוות פרה אדומה אינה ברורה לנו והיא בן אדם למקום ואילו כיבוד הורים היא מצווה שכלית ובין אדם לחבירו. לכל אחת יש משמעות על אופן ההבנה של קיום מצוות והן מוסיפות אור על חשיבותן של המצוות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים