פרשת דברים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות פרשת דברים – המעפילים בשיעור זה נראה את ההבדלים בין חטא המעפילים בבמדבר ואיך שהוא מתואר בחומש דברים. "תורת משה" - פרקי המצוות בספר דברים
הרב אליקים קרומביין "מה תנחמוני הבל" - לבירור הקשר בין פסח לבין תשעה באב האם יש קשר בין פסח לבין תשעה באב, או שמא העובדה ששניהם חולקים את אותו היום בשבוע היא רק עובדה מקרית? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת דברים - מינוי שופטים ושליחת מרגלים - פער היסטורי ופער מגמתי ישנם מספר הבדלים בין תיאורי אירועים בספר דברים לבין תיאורם בזמן התרחשותם בשאר החומשים. מאמר זה עוסק בשני אירועים: עצת יתרו בעניין השופטים וחטא המרגלים. ההבדלים שבין תיאורי האירועים מהווים אב-טיפוס לשני סוגים של פערים: פער היסטורי ופער מגמתי. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט הנאום הראשון בספר דברים (פרקים א'-ג'): 'המבוא ההיסטורי' ספר דברים כולו, מראשו ועד סופו, מכיל את הנאום הגדול שנשא משה לפני בני ישראל בימים שלפני הסתלקותו, החל מן האחד בחודש שבט (א', ג) ועד ליום מותו בשבעה באדר. בכך מפגיש אותנו הספר עם סוגה ספרותית מיוחדת ונדירה במקרא – עם הנאום הרחב. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן שרי אלפים – על חזרה, הרגעה ותוכחה 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת דברים - ספר דברים כ'סיפור' מהם מאפייני ספר דברים, ומהו מעמדו של הספר בקרב שאר החומשים? מהי מטרת הנאום הראשון של משה? האם זהו מבוא כללי לציוויים של הספר ולקראת הכניסה לארץ? או שמא זהו סיפור, או צוואה של משה? אילו סיפורים בוחר משה לספר בנאום הראשון? האם ניתן ללמוד מכאן על ההבדל בין הסיפור בספר דברים לבין שאר התורה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת דברים - חטא המרגלים מפורסמת היא הסתירה בין סיפור המרגלים בחומש במדבר לבין תיאור המרגלים בחומש דברים. המאמר עוסק בסתירה זו, ובעיקר בשאלה מי יזם את שילוח המרגלים ומה היה תפקידם. להצעתו, שני הסיפורים אירעו במקביל, ובכל מקום נדרשה התורה להדגיש פן מסויים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פתיחה לספר דברים ספר דברים מדגיש את הפן הלאומי בקיום המצוות לקראת הכניסה לארץ. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת דברים - משנה תורה מקובל לחשוב שספר דברים, המכונה 'משנה תורה', הוא בעצם חזרה על שאר החומשים. מעיון בכתובים, עולה שספר דברים בקושי חוזר על דברים שנאמרו כבר, וודאי לא חוזר על כל מה שנאמר. אם כן - מה ענינו של ספר דברים? מה פירוש הכינוי 'משנה תורה'? 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת דברים - ביאור התורה 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק חטא המרגלים, חטא העם ועונשו של משה מי אשם בחטא המרגלים: המרגלים? העם? שמא משה רבנו? בשיעור נעמוד על האפשרויות השונות העולות משני התיאורים שיש בתורה לחטא זה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פירושו של משה לתורה בספר דברים מרוכזים נאומי הפרידה של משה רבנו. בחלק הראשון, המכונה "הנאום ההיסטורי", חוזר משה על מספר אירועים שהתרחשו במשך ארבעים השנים במדבר, תוך כדי מבט אל עבר העתיד, כניסת ישראל לארץ כנען. אולם, כאשר אנחנו משווים את התיאור של משה לתיאור המקראי המקורי, אנו נתקלים במספר אי התאמות. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת דברים - ספר `אלה הדברים` ייחודו של ספר דברים הוא בכך שהוא נאום, בתוכנו הוא חזרה, והוא נאמר מפי משה ולא מפי ה'. האברבנאל מסביר שספר דברים הוא נאום משה שנכתב על ידי ציווי ה'. ר' צדוק מסביר שספר דברים הוא התחלת התורה שבעל פה, הוא השתקפות של תורת ה' בתוך תורת האדם. ספר דברים הופך את העבר של התגלות ה' להווה מתמיד - ל`היום`. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת דברים – תורת האדם בשיעור נסקור מספר מאפיינים השוזרים את ספר דברים כולו. ראשית, במוקד ספר דברים עומדים מעמד הר סיני ועשרת הדברות. בנוסף, ברור מדברי משה שגם "עבר הירדן המזרחי" הוא חלק מהארץ, וממילא זהו נאום שניתן במרכז הארץ. למעשה, המעבר לספר דברים הוא מעבר בין הנהגת הנס להנהגת הדיבור, כפי שנראה. במהלך השיעור, נדון גם בהבדל בין המחשבה למנות שרי אלפים וכו' בספר שמות, שם באה מפי יתרו, לבין איך שהדברים מוצגים בפרשתנו. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת דברים: "אלה הדברים אשר דיבר משה" – מה רצה משה להשיג בתחילת נאומו הגדול? בשיעור זה נעמוד על המבנה העקרוני של ספר דברים כולו, המוביל - דרך סקירה היסטורית ונאום המצוות אל עבר כריתת הברית. בנוסף, נעמיק בתחילת נאומו הראשון של משה, בפרק א' בפרשתנו, המהווה הקדמה של משה לקראת הנאום המרכזי, וייעודו - להסביר מדוע הברית נעשית בא"י, והצגת הפרספקטיבה של משה לאירועים שהיו עד עתה. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת דברים - פסוקי הפתיחה לספר דברים ומבנה הספר השיעור עוסק בפסוקי הפתיחה לספר דברים ומראה כיצד משקף המבנה המורכב שלהם בצורה מדויקת את המבנה המורכב של הספר כולו: הן את היחס המורכב שבין הנאום ההיסטורי לנאום המצוות, והן את האופי הכפול של נאום המצוות, המשמש בעת ובעונה אחת גם כתורה שבעל פה וגם כתורה שבכתב. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין על מוסר ועל פוליטיקה עולמית בפרשתנו נושא משה נאום ובו סיכום לאשר אירע לעם במפגשם עם עמי עבר הירדן המזרחי. אילו התבקשנו לדמיין איזה אופי יישא נאום זה, דומה שהיינו מצפים לפגוש נאום שרוח לחימה פועמת בו, כיאה לעם המתכונן לעימות צבאי עם יושבי הארץ. קריאה בדברי משה מראה תמונה אחרת. רוח שאינה צפויה נושבת בדבריו, אותה נבקש לפענח בעיוננו זה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת דברים - עבר הירדן המזרחי לכאורה, עבר הירדן המזרחי נחשב לחלק מארץ ישראל עוד לפני מותו של משה. יוצא, אם כן, שמשה אכן נכנס לארץ. מה ההבדל בין עבר הירדן המזרחי לבין עבר הירדן המערבי? האם יש קשר בין הבדל זה לבין השבטים השונים שהתנחלו בכל חלק? המאמר עוסק גם בחשיבות הסיפור של מינוי השופטים. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת דברים - איכה אשא לבדי קיימים קווי דמיון רבים, אך גם הבדלים רבים, בין תיאור מינוי השופטים בפרשתנו לבין תיאור מינוי השופטים בפרשת יתרו. ייתכן שמטרת שני המינויים הייתה שונה: בפרשת יתרו נתמנו שופטים, ואילו בפרשתנו - מנהיגים. בצורה דומה, יש לבאר את היחס בין מינוי המנהיגים בפרשתנו לבין מינוי הזקנים אחרי פרשת המתאווים: בפרשת המתאווים פנה משה לה' וזכה להנהגה נבואית, ואילו בפרשתנו פנה משה לעם וזכה לעזרה בהנהגה הגשמית. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת דברים - בגבול אחיכם בני עשיו 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת דברים - `ראה נתתי לפניכם את הארץ` 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן וְדֶרֶךְ חַיִּים תּוֹכְחוֹת מוּסָר בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי לא תגורו מפני איש המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן שבת חזון- "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" חסידות לפרשת שבוע
הרב ברוך גיגי התודעה ההיסטורית ואהבת ה' בספר דברים בנאומו הארוך מציף משה שני עקרונות מרכזיים, המהווים ציר משמעותי לאורך ספר דברים - התודעה ההיסטורית ואהבת ה'. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים