פרשת האזינו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי מצוַת חינוך מה תוקפה של מצוות חינוך, האם היא מדאורייתא או מדרבנן? מיהם החייבים במצווה זו - האם רק האב מחויב לחנך, או שמא המצוה מוטלת על שני ההורים כאחד? האם ישנה חובה לחנך בנות למצוות? באיזו רמה מחויב הקטן לקיים מצוות - בכשרות מלאה, או שגם מעשה סמלי נחשב כקיום מצות חינוך? קש"ת - המצוה השבועית
הרב שלמה ברין פרשת האזינו קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק ייחודה של שירת האזינו כמה תמיהות עולות בקריאת שירת האזינו: היא אינה מזכירה כלל את האבות ויציאת מצרים ומתחילה את ההיסטוריה היהודית מתקופת המדבר; הגלות אינה מוזכרת בה וגם אפשרות התשובה אינה חלק מן השירה. נדמה כי שירת האזינו מייצגת את יחסו של הקב`ה לעם ישראל כאשר הוא אינו תלוי כלל במעשיהם או בזכות אבותם. יחס שכזה, המקביל ליחס אב לבנו, מבאר את תוכנה של שירת האזינו ומאזן את מערכות היחסים הדו-צדדיות שבין כנסת ישראל לקב`ה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע