פרשת החודש
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרשת החודש - ייחודו של קרבן הפסח האם הפסח הוא קרבן? מדוע ציווה הקב`ה עוד לפני יציאת מצרים לאכול את הפסח על מצות ולא לאכול עמו חמץ? אם הוא קרבן - איזה קרבן הוא: עולה, מנחה או שלמים? המאמר מנתח את אופיו של קרבן הפסח, ומסיק שבפסח הבית כולו הופך למזבח, ושקרבן הפסח הוא שילוב אידיאלי בין שלושת קרבנות הנדבה, המבטא הכנה להשראת שכינה. כך, ניתן להסביר גם חלק מדיניו של קרבן הפסח: מצוַת אכילתו, אכילתו על השובע ואכילתו עם מרור. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת החודש - חודשים ושנה בלוח העברי כבר בפרשת בא אנו מוצאים את השניות המאפיינת את הלוח העברי: ההתייחסות לחודשי הירח מחד, ולשנות החמה מאידך. מהם פירושיה של המילה 'חודש'? מדוע נצטוונו "זכור" ו"שמור" דווקא ביחס ללוח ולשבת? 01- פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת החודש - חידוש הברית ושאלת הנשיאות הקרבנות שבהפטרה שביחזקאל הם קרבנות ימי המילואים (קרבנות הנשיאים) וקרבן פסח. עקרון המילואים הוא התחלת הקדושה במשכן ועקרון קרבן פסח הוא התחלת קדושתו של עם ישראל. הציר השני בהפטרה הוא מעמדו של הנשיא. הנשיא כמנהיג אחראי על הבאת הקרבנות למקדש. ישנו קשר בין מלכות במקדש לכהונה: לנשיא במקדש יש תפקיד כנציג הקב`ה בדומה לכהן. עיון בהפטרות
הרב יהודה שביב פרשת החודש - כל העם הארץ - הפטרת פרשת החודש העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר. שיעורים על ההפטרות