פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרשת כי-תשא - יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל כיצד יכלו ישראל לחטוא בעגל מייד אחרי קבלת התורה? עיון במעשה המרכבה מלמד שהכרובים המצויים מעל הארון ועליהם עומדת המרכבה הם למעשה שוורים. אהרן התכוון 'להוריד' את השכינה לאחר שמשה 'נעלם', אך ישראל לא הבינו כראוי את כוונתו וחשבו שהעגל מחליף את ה'. אותה טעות עצמה הייתה גם, מאות שנים מאוחר יותר, טעותו של ירבעם. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקרא - קרבן המנחה בין שני קרבנות הנדבה המובאים מהבהמה - העולה והשלמים - מביאה התורה את דיני קרבן המנחה. מה אופיו של קרבן המנחה. מה הקשר בינו לבין קרבן העולה, ומהם ההבדלים בין שניהם? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן מילות פרידה מילות פרדה ותודה 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם בחינה מדוקדקת של פרשת בלק מעלה שיש בה התמודדות כפולה: בין ה' לבלק, ובין ה' לבלעם. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן בכייה לשעה ובכייה לדורות (חטא המרגלים) 01- פרשת השבוע
ד"ר ציפי ליפשיץ 51 וזאת הברכה: ויראהו ה' את כל הארץ תיכף לסיומן של הברכות אשר ברך משה לישראל בפרשת וזאת הברכה, התורה מספרת על ראייתו את הארץ לפני מותו: "וַיַּרְאֵהוּ ה' אֶת כָּל הָאָרֶץ". לשם מה מציינת התורה את ראייה זו? מה משמעותה? מדרש על הפרשה
הרב משה ליכטנשטיין הקדמה לסדרת השיעורים מהות תקנת קריאת ההפטרה ותוקפו: הגישה הלימודית והגישה החוויתית בקריאת התורה בשבת. תכלית ההפטרה היא השמעת עמדתה הרוחנית של הנבואה באזני המתפללים בנושאים העומדים על סדר היום של חייהם. אין חיוב אך יש מנהג לכלול את ההפטרה במנהג שמו`ת (שניים מקרא ואחד תרגום). עיון בהפטרות
הרב יהודה שביב תענית ציבור - דרשו ה' בהמצאו -הפטרת תענית ציבור מהו אופיו הרצוי של ראש החודש? מה הקשר בין תיקון הלבנה לבין יחסו של שאול לדוד וליהונתן? שיעורים על ההפטרות
רבני ותלמידי הישיבה הרשמה לשנת תשע"ז בעיצומה!! להוראות מלאות...
רבני ותלמידי הישיבה פריט לנסיון יבוא