פרשת וארא
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וארא - הקדשה שניה לגאולה שניה לשם מה היה צריך משה להקדשה שנייה? בהקדשה זו נוסף מרכיב חשוב - הברית שבין הקב`ה לאבות. הברית נזכרה דווקא פה בגלל השינוי בהתייחסות משה לגאולת עם ישראל: מהתייחסות מוסרית בלבד להתייחסות לאומית-היסטורית. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וארא - מלך ונביא בשיעור נעמוד על שני התפקידים שמילא משה: משה כמנהיג הפוליטי של עם ישראל, כמלך, ומשה כנציגו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות, כמייצג כנסת ישראל, אבי הנביאים. מתוך הבנה זו, נסביר נקודות רבות בפסוקים, ביניהם החזרה על הצגת משה ואהרון בפרק ו'. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת וארא - קורות משה עד יציאת מצרים משה ברח למדין בגיל 20, והחל לדבר לפני פרעה בגיל 80. מה עשה משה בששים השנים שבאמצע? האם רעה את צאן יתרו? האם מלך על ארץ כוש? ואולי ניסה לשחרר את בני ישראל? מדוע סירבו ישראל לשמוע אליו? 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת וארא – "למה זה תשאל לשמי" פרשת וארא מתחילה באמצע דו שיח בין ה' למשה. לאחר שמשה אומר ל-ה' שהשליחות לא מסתדרת, תגובתו של ה' מדברת על שמותיו. מדוע ה' מכניס לשיחה את שמות ה' השונות, כפי שהיו אצל האבות וכו'? בשיעור הקרוב ננסה לפתור שאלה זו, ואגב לשפוך אור על ה'ויכוח' בפרשת שמות בין ה' למשה כאשר הוא מנסה 'להתחמק' מהשליחות. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וארא– החיבור בין ברית המילה וברית בין הבתרים בדרכו של רש"י פתיחת פרשת וארא מהווה, תוכנית וסגנונית, התחלה חדשה. כפי שנראה, לא מדובר רק בניסיון מחודש לאחר הייאוש בו מסתיימת פרשת שמות, אלא בעיקר בשילוב של ברית המילה וברית בין הבתרים - דבר המוכח מהפסוקים ותואם את הסבר רש"י. כפי שנראה, שילוב זה בא לידי ביטוי בהקשרים, בשם ה' ובתוכן הדברים. 01- פרשת השבוע
הרב איתיאל גולד פרשת וארא: יחסם של ישראל ליציאת מצרים כיצד נכשלה תוכניתו של משה ביציאת מצרים? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וארא - ההבטחה שקוימה וזו שעדיין לא קוימה מה כוונת המילים "ושמי ה' לא נודעתי להם"? הרי הקב"ה התגלה לאבות גם בשם הוי"ה? המאמר עוסק בשאלה זו ובתשובות השונות שניתנו לה. העקרון המנחה הוא שלא מדובר על שמו של הקב"ה, אלא על הבטחות מסויימות הקשורות לשמות השונים. 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור מיהו מושא החזיון התיאולוגי של מכות מצרים 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין אהבה וחירות בגאולת מצרים אהבה וחירות בגאולת מצרים 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט המכה השביעית – מכת ברד (ט', יג-לה) 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת וארא - מינוי משה בתחילת פרשתנו ה' מצווה את משה להוציא את בני ישראל ממצרים, כלומר הוא מקדיש אותו למשימתו. אולם, משה כבר הוקדש פעם אחת, במעמד הסנה. מהו פשר הכפילות? מדוע יש צורך בשתי הקדשות? ניתוח שתי ההקדשות מגלה כי ישנן שתי סיבות שונות לגאולת ישראל ממצרים, וכל הקדשה מתמקדת במימד אחר של הגאולה. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת וארא - ידיעת שם ה' בשיעור זה נראה שיש שני שמות לה', המשקפים שתי בחינות, כלומר שתי השקפות ושתי תפיסות שונות: שם הויה (י-ה-ו-ה) ושם אלוקים. בשיעור נסקור את שתי התפיסות הללו, ונראה כיצד הן באות לידי ביטוי גם ביציאת מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וארא - אותות ומכות במכות הדם והשחין יש שיתוף פעולה בין משה ואהרן, וכן יש כפילות מסויימת בציווי ובעשייה. נראה, שמכות אלו הן שתיים מהאותות שנתן הקב`ה למשה - הדם והצרעת. ואכן, שתי המכות הללו פותחות קבוצות חדשות של מכות. על פי זה, ייתכן שמספר המכות כלל לא היה עשר אלא דווקא שתים עשרה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת וארא - איך מושיעים את ישראל שני הפרקים הראשונים של פרשת וארא מתמיהים למדי מבחינת הרצף הסיפורי. התורה חוזרת כמה פעמים על הציווי למשה (או למשה ולאהרן) ללכת לפרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים. ניכר אמנם שמשה מגלה חוסר רצון מובהק, אך טיבה של החזרה המשולשת על תיאורים הנראים כזהים אינו ברור. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת וארא - מנין מכות מצרים האם מחלוקת התנאים המפורסמת מההגדה בשאלת כמה מכות לקו מצרים היא אינפורמטיבית בלבד, או שישנה כאן שאלה יסודית לגבי מנין המכות ומשמעותו? מאיפה בא המספר עשר ביחס לעשר המכות? כיצד מתוארות המכות ומניינן בספר תהילים? מדוע מחולקות המכות לשלישיות? מהי המטרה של כל אחת מהשלישיות? האם יש קשר טבעי בין המכה השניה לשלישית? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת וארא - גאולת ישראל פשטי הכתובים מורים, לכאורה, שגאולת ישראל ממצרים לא הייתה תלויה במעשיהם של ישראל. האם כך הוא הדבר? מעיון מדוקדק בפרשה, עולה שהמצב הוא שונה לחלוטין, ובני ישראל נדרשים לחזור בתשובה. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת וארא - `ואני אקשה את לב פרעה` מה פשר הקשיית לבו של פרעה? כיצד אפשר להעניש אותו, אם הוא לא אשם בחטאיו? כיצד הקשה ה' את לבם של סיחון ושל עמי כנען? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת וארא - האותות והחרטומים 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וארא - נאום ה' בראש הפרשה - מבנהו ומשמעותו בתחילת פרשתנו ישנו פסק זמן בתהליך היציאה ממצרים, ובו מופיע נאום ה'. עיון מדוקדק בנאום זה, תוך חלוקתו לשני חצאים ועיון בהקבלה ביניהם ובהקבלה הכיאסטית, מלמד שפסק הזמן הזה נועד לרומם את השליחות של משה משליחות מוסרית-פרטית לשליחות היסטורית-לאומית. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וארא - ברית המילה וברית בין-הבתרים שתי בריתות כרת הקב`ה עם אברהם. ברית המילה היא ברית 'טבעית', בשם אלוקים, ההופכת לחלק מהטבע ומיועדת להתגשם מייד; ברית בין-הבתרים היא ברית החורגת מהטבע, בשם הוי`ה, המיועדת להתגשם אחרי ארבעה דורות. שתי הבריתות מתאחדות בפתיחת פרשת וארא, שכן יציאת מצרים מאחדת את שני הייעודים של עם ישראל: מחד - היא מהווה המשך למסורת האבות, ומאידך - מהפכה וחריגה מההיסטוריה. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן הכרת הטוב בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי ארבע כוסות המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן קוצר רוח ועבודה קשה חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וארא - למען תדע כי אני ה' בפרשה ובהפטרה אנו פוגשים מטרה כפולה של הקב`ה בהכאת מצרים. מטרה אחת היא שפרעה יכיר בה', והמטרה השנייה היא שפרעה יכיר בהשגחה האלוקית בהיסטוריה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין מה אכפת לך באותן הנתונים תחת הבנין? על משמעותה של ההתגלות החדשה בשם הוי"ה, ומהו ויכוח נוקב לעומת משבר אמון: בין משה לאיוב. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים