פרשת ואתחנן
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ואתחנן - עשרת הדברים מה פשר ההבדלים שבין עשרת הדברות בפרשת יתרו לבין עשרת הדברות שבפרשתינו? המאמר מתייחס בעיקר להבדל בציווי השבת, על רקע הפן הכפול של השבת: זכר לבריאת העולם וזכר ליציאת מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת ואתחנן - קול א-לוהים מדבר מתוך האש 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק תקווה ותבוסה: תחינתו של משה 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי" (ז', ד) המקור לייחוס בן הישראלי והנכרית אחר אמו בפרשת ואתחנן, בפרק ה פסוק א, נפתחת חטיבת הנאומים העיקרית והגדולה בנאומו של משה בספר דברים – 'נאום המצוות'. לחטיבת נאומים זו מקדימה התורה הקדמה קצרה (ד', מ-מט), כפי שעשתה בפתיחת ספר דברים כולו (א', א-ה). בפרק ה' מתחיל הנאום הראשון בחטיבת נאומי המצוות, והוא הולך ונמשך עד ז', יא. שתי פסקאות בנאום זה עוסקות במבחנים שיעמדו לפני בני ישראל בבואם לארץ ופתיחותיהן דומות. ראוי אפוא להשוותן זו לזו. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן כי אינני עובר את הירדן: על טינה, הכרה והתגלות 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ואתחנן - וזאת התורה - 'התורה' על פי התורה (א) מה פירוש המונח "תורה" בהופעותיו בתורה לפני ספר דברים? ומהי הוראת המונח 'התורה' בספר דברים? מהי משמעות המונח "תורה"? מהו היקף התורה? מה תוכנו של ספר התורה? היכן הן פתיחתו וסיומו של ספר התורה? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ואתחנן - ההר הטוב הזה והלבנון מה עניין יש לו למשה בלבנון? לשם מה הוא צריך להביט לכיוון מזרח? נראה, שבבקשת משה ובתשובת הקב`ה, מסתתרות משמעויות עמוקות יותר, הבאות לידי ביטוי במדרש חז`ל: ההר - הר הבית; הלבנון - בית המקדש. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ואתחנן - אהבת ה' ותלמוד תורה ידיעת ה' יכולה לשמש כאמצעי לאהבתו, כפי שמציע הרמב`ם, אך יכולה גם להוות מטרה בפני עצמה המושגת על ידי לימוד תורה. הציווי לעסוק בתורה בכל זמן פנוי מחנך את האדם למרכזיות רצון ה' בחייו, ומבטא את אהבת האדם לבוראו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ואתחנן - השפע החומרי לסוגיו ולסכנותיו גם בתחילת פרשת ואתחנן וגם בתחילת פרשת עקב, משה עוסק במפגש של עם ישראל עם הארץ. האם משה חוזר על דבריו פעמיים, או שישנו הבדל מהותי בין שני הנאומים? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך אחד הנושאים המרכזיים של פרשת ואתחנן הוא מעמד הר סיני. מעמד הר סיני מופיע בפרשה שלוש פעמים, בצורות שונות. הבולטת בהם, היא החזרה על עשרת הדברות. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ואתחנן - זכרון מעמד הר סיני בנאומו של משה רבנו עיקר משמעותו של מעמד הר סיני על פי נאום משה בפרשת ואתחנן הוא ההתגלות הישירה של ה' פנים אל פנים אל כלל ישראל. בספר שמות הדגש הוא האמונה במשה כנביא אמת בעקבות התגלות ה' אליו לעיני ישראל. בספר דברים מטרת החזרה על מעמד הר סיני הוא תביעה לאמונה בקב`ה מתוך הזיכרון של הברית. הוא הופך את המעמד מעבר להווה של היום - בכל יום. זה גם ההסבר להבדל בין `זכור` ו`שמור` בין הספרים במצוות השבת ולהבדל בנימוקים - זכר לבריאת העולם או ליציאת מצרים. נספח בענין לשמוע את קול ה' ומצות `ואהבת`. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ואתחנן – עשרת הדברים בשיעור זה נעסוק ב"עשרת הדברים". כפי שנראה, החלוקה היסודית של עשרת הדברים היא דווקא לשנים עשר - שנים עשר לאוין. נעקוב אחר המספר שנים עשר בתורה ובעולם העתיק, נעמוד על היחס בין שתי הלוחות. לסיום, נעמיק בהבנת מצוות השבת כפי שהיא מנומקת בספר שמות ובספר דברים, על ההבדלים ביניהם. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ואתחנן: מעמד הר סיני בספר דברים ומשמעותו מהי מטרת סיפור מעמד הר סיני בספר דברים, ומדוע משה מפרט כל כך בתיאור המעמד? במהלך השיעור נסקור תשובות שונות לשאלה זו, תוך ניתוח ההבדלים הרבים בין עשרת הדברים בספר שמות לבין ספר דברים. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת ואתחנן - 'ואהבת את ה' א-להיך' עיון זה יתמקד ב'פרשת שמע'. מהו הנושא בפרשייה זו? מהו התהליך הרוחני אליו היא מזמינה? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ואתחנן - עשרת הדברות 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת ואתחנן - מה בין דיברות ראשונות לדיברות אחרונות? בפתח נאום המצוות חוזר משה על עשרת הדיברות. בעיוננו נעמוד על מיקומם של הדיברות בנאומו של משה ונראה כי הם משמשים מבוא לו. אחר כך נסקור את השינויים שבין הדיברות בשמות לבין הדיברות בדברים וננסה לברר את משמעותם. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ואתחנן - קרבת אלוקים ויראתו 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ואתחנן - זיכרון ההתגלות בהר חורב סיפור מעמד הר סיני מוזכר בפרשתנו בשלושה מקומות שונים. מדוע הפריד משה בין שלושת המקומות? המאמר עוסק בשאלה זו תוך חלוקת הספר לחטיבות, על פי הנאומים השונים, ותוך ניתוח המבנה של פרשתנו. מה אופי האיסור לשכוח את מעמד הר סיני? האם הוא מתייחס לכל המצוות, או רק לאיסור עבודה זרה? 01- פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין פתיחה להפטרות שבע דנחמתא - פתיחה לשב דנחמתא לתשעה באב אופי כפול של אבל ותשובה ולכן מתאים שהנחמה תהיה בעלת מסר כפול של נחמה וקריאה לתשובה. ועל כן מיד לאחר תשעה באב, אנו פותחים בקריאת שבע הפטרות נחמה, שבע דנחמתא ולאחר מכן ישנו מעבר לקריאת פרקי תשובה. עיון בהפטרות
הרב יהודה עמיטל האתגרים החברתיים העומדים לפני מדינת ישראל חלק א' ישנה בריחה חברתית ממחויבות ועשייה של דברים רק מתוך בחירה חופשית לאותו רגע. הסכנה בכך היא התנתקות מאחריות לחברה ולמשפחה. היהדות נתנה בחירה חופשית ובמקביל `כפה הר כגיגית` ובכך דרשה מחוייבות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה על התפילה ממקורות שונים אנו למדים כי אין להאריך בתפילה כדי שלא להטריח את הציבור. אך מה ההגדרה של אריכות יתירה? מה הקצב הראוי המתבקש, ומהי הסטייה הבעייתית? כמו כן, האם האורך הרצוי שווה בכל המקומות, או שמא אורך התפילה הרצוי נמדד אחרת במקומות שונים? מהם ההבדלים בין תפילה בישיבה לבין תפילת 'בעלי בתים'? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין תשעה באב והפטרות הנחמה לחורבן יש 2 תגובות. האחת היא אבלות והשניה היא תשובה. על כן ניתן לראות בנבואות הנחמה מענה לשתי התגובות. בתחילה נחמה ולאחריה קריאה לעם לחזור בתשובה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת ואתחנן - בין קודש לחול במעמד הר סיני נדרש עם ישראל להציב עצמו במתח שבין הקודש לבין החול - מצד אחד להיזהר שלא להתקרב מדי אל ההר, ומן הצד השני לפרוש מחיי החול. עמידה זו תמשיך להיות חלק מחייהם של עם ישראל גם לאחר מעמד מתן תורה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב שבע דנחמתא מדוע נבחרו דווקא שבע נבואות אלו של ישעיהו להיקרא "שבע דנחמתא"? ייתכן שמעבר לפן הנחמה שבהן, ניתן למצוא קשר בין ההפטרות לבין הפרשות שאחריהן הן נקראות. שיעורים על ההפטרות
ד"ר יוסף עופר הטעם העליון והטעם התחתון בעשרת הדיברות חכמי המסורה ייחדו לעשרת הדברות מערכת כפולה של טעמים. מה משמעות כל מערכת?

עמודים