פרשת וזאת הברכה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב חנוך וקסמן הברכה, המלך ותורת משה הברכה, המלך ותורת משה 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מי כתב את הפסוקים האחרונים בתורה? מדוע כלולים פסוקים אלו, שכתב יהושע בנבואה, בחתימת ספר התורה, ולא בפתיחתו של ספר יהושע? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת וזאת הברכה - משה אמת ותורתו אמת מדוע התורה מסתיימת בתיאור מותו של משה ובגדלותו הנבואית? מדוע הרמב`ם קובע את נבואת משה כאחד מעיקרי האמונה? בשיעור זה נגלה כי התשובות לשאלות אלו תלויות זו בזו, ונבין מחדש את הקביעה 'משה אמת ותורתו אמת'. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וזאת הברכה - בין שירת האזינו לבין הברכה אשר בירך משה את בני ישראל ישנם קשרים בולטים בין שירת האזינו לבין הברכות בפרשת "וזאת הברכה", הן מבחינת הסגנון והן מבחינת התוכן והעניין. המאמר עוסק בהשוואה זו, בנקודות הדומות ובעיקר בהבדלים שבין הפרשיות. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת וזאת הברכה - סדר השבטים עיון בברכות משה לשבטים, ובסדר השבטים שלהם ניתנו ברכותיו האחרונות של משה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן וזאת התורה התורה חותמת במעין הספד למשה רבנו במסגרת הספד זה מתארת התורה את נבואת משה: "...אשר ידעו ה' פנים אל פנים" (דברים ל"ד, י') תיאור זה מזכיר לנו את הנאמר בפרשת בהעלותך. כאשר אהרון ומרים דברו במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח, הם אמרו: "הרק אך במשה דבר ה' הלא גם בנו דבר" (במדבר י"ב, ב') בתגובה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם ואומר: "שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו: לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא: פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה’ יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה" (שם, ז'-ח') בנקודה זו חשוב להדגיש, שכאשר הרמב"ם מנה את י"ג עיקרי האמונה, הוא הקדיש עיקר נפרד לייחודיות נבואת משה. זאת, מלבד העיקר הקובע את עצם קיום הנבואה. בהלכות יסודי התורה (פרק ח') הרמב"ם מסביר שאמונתנו בנבואת משה איננה מבוססת על האותות והמופתים שעשה, כי אם על מעמד הר סיני, כאשר עם ישראל כולו ראו בעיניהם שהקב"ה מדבר אל משה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וזאת הברכה – ברכת משה לישראל ולשבטים פרשת וזאת הברכה מורכבת מברכה כללית, וברכה פרטית לכל שבט. בשיעור נסקור את הברכות לפי סידור גיאוגרפי, ונבצע פרשנות צמודה על הפסוקים, תוך השוואה בברכת יוסף לברכת יעקב. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת וזאת הברכה - פסוקי המסגרת של ברכת משה במרכז פרשתנו ניצבת ברכתו של משה איש האלוהים אשר בירך את בני ישראל לפני מותו. ברכה זו דומה לברכת יעקב לבניו לפני מותו, ושתיהן יחד יוצרות מעין מסגרת של ברכות העוטפת את תולדות יצירתו של עם ישראל. בפרטי הברכות יש מספר הבדלים, הקשורים, כמסתבר, לפער הזמנים שביניהן ולתמורות שחלו בעם ישראל במהלך תקופת היווצרותו. בעיוננו זה נעסוק באחד ההבדלים הבולטים: בעוד שברכתו של יעקב פונה לשבטים השונים מתחילתה (ראובן) ועד סופה (בנימין), משה מקדים להתייחסותו לשבטים דברי מבוא כלליים (פס' ב-ה) ומסיימהּ בפסוקי סיום כלליים (כו-כט). ברכתו של משה לשבטים נתונה אפוא בתוך מסגרת של התייחסות כללית לאומה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וזאת הברכה - סיומה של התורה התורה - סיפור חייו של משה - אכן מסתיימת במותו, אך בלי לסגור את המעגל שנפתח בפרשת בראשית: הגירוש מגן עדן. המאמר עוסק בנקודה זו על רקע ההקבלות שבין משה לבלעם. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת וזאת הברכה - וזאת הברכה אשר ברך משה מדוע ברכותיהם של שבטי לוי ויוסף ארוכות במידה ניכרת מברכותיהם של שאר השבטים? מדוע משה לא ברך את שמעון? אם הסיבה לכך היא מעשה שכם - מדוע הוא ברך, ועוד באריכות, את שבט לוי? מדוע מזכיר משה בברכתו ללוי דווקא את מעשיהם במעשה העגל? הייתכן שמשה חש קרבה יתירה דווקא ליוסף, בגלל קורות חייהם הדומים? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת וזאת הברכה - ברכת משה לבני ישראל פרשת וזאת הברכה היא הפרשה המסיימת את התורה; התורה מסתיימת בברכת משה לישראל, ובמותו של משה. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וזאת הברכה - שמחת תורה המשמעות העמוקה של שמחת תורה היא ששמחה זו מיועדת לכל קהילת יעקב - לכל יהודי ויהודי. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וזאת הברכה - ברכות השבטים וברכת העם בפרשת `וזאת הברכה` קיימים שני סוגי ברכות: ברכות לכל השבטים, וברכה לעם כולו. 01- פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וזאת הברכה - הפטרת וזאת הברכה הפטרתנו עוסקת בביצור מעמדו של יהושע כמנהיג. ה' מבטיח לו את אותה הסייעתא דשמיא לה זכה משה ומדגיש שכל ההבטחות לעם שנאמרו בימי משה תקפות גם בתקופת מנהיגותו של יהושע. בפרקים הבאים יהיו מעשים מקבילים למעשים שמשה עשה על מנת לאשש את מעמדו של יהושע. ההפטרה גם קשורה לשמחת תורה בגלל "והגית בו יומם ולילה". כמנהיג לא יהיה ליהושע זמן להגביר את ידיעת התורה אך הוא מצווה לשמור על קשר קיומי לתורה ע"י לימוד יום-יומי קצר. כך גם שמחת תורה אינה שמחתם של המומחים בתורה אלא של כל העם השותף בקריאה בכל שבת. עיון בהפטרות