פרשת ויגש
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין פרשת ויגש - הירידה למצרים בפרשתנו שולח יוסף הזמנה אל אביו: "רְדָה אֵלַי אַל תַּעֲמֹד". לא בקלות נענה האב. בתגובותיו הראשונות הוא אינו מאמין, ורק אחרי שרואה את העגלות ששלח יוסף, הוא מתרצה. גם לאחר יציאתו לדרך ממשיכים העיכובים. מה עוצר את יעקב? מה עובר עליו בדרכו למצרים? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויגש – ויוסף היה במצרים בשיעור זה נתמקד בפעילות השלטונית של יוסף במצרים, אף שחלקה לוט בערפל. מה היו תגובות המעמד הגבוה של מצרים למינויו המפתיע של יוסף וכיצד התמודד יוסף עם תגובות אלו? מדוע יוסף 'מנצל' את חולשת אנשי מצרים בשנות הרעב, על מנת להופכם לעבדים? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת ויגש– המסרים הספרותיים ברשימת בני יעקב רגע לפני המפגש המחודש בין יעקב ליוסף, עוצרת התורה ועורכת רשימה של בני יעקב. מה מטרת הרשימה? מדוע מונים שבעים נפש ולא שישים ותשע? כיצד מגיעים לשלושים ושלושה בני לאה, ולשישים ושישה יורדים למצרים? מתוך שאלות אלו נעמוד על דמותו של יעקב, ועל התיקון שעשה ביחס לבניו. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת ויגש – אֲנִי יוֹסֵף הַעוֹד אָבִי חָי- היבטים שונים סביב התגלותו של יוסף מדוע לאחר מות יעקב, חששו אחי יוסף מתגובתו? מה פשר ההבדלים בין תגובתו לאחר התגלותו לאחיו, לבין תגובתו לאחר מות אביו? ומדוע מקבילה התורה בין שני הנאומים הללו, למרות ההבדלים ביניהם? בעקבות המענה על שאלות אלו ונוספות, נוכל להביא ראיה לכך שחלק מסיפור יוסף ואחיו, היה מעין 'טרגדיה של טעויות'. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת ויגש - יוסף ויהודה מה המשותף ומהם ההבדלים בין יוסף ליהודה? שני השבטים הללו הם עיקר תולדותיו של יעקב, ומשניהם עתידים לעמוד לנו משיחים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ג) מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויגש: "אלה תֹלדות יעקב" דבריו של יהודה שברו את חומת הלב של יוסף. כפי שראינו בפרשת מקץ, הסיבה לכך היא משום שזו הפעם הראשונה שיוסף מבין שאביו לא היה שותף בדחייתו מחיק המשפחה. אולם, בדברי יהודה טמונה מסירות נפש גדולה למען אחדות המשפחה, אחדות שתבוא לידי ביטוי בהמשך באיחוד בין יהודה ובנימין, ובעתיד לבוא - בין אפרים ליהודה. בימינו, אנו רואים את הישראליות והיהדות, ממשיכי דרכם של אפרים ויהודה, באותו מצב בדיוק. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויגש - כהני מצרים וכהני ישראל 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן ירידתו הכפולה של יעקב למצרים מדוע אומר הקב"ה ליעקב לא לפחד מלרדת למצרים והרי יעקב לא פחד? מה ההבדל בין הזמנת יוסף להזמנת פרעה? 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור גורמי ההשפעה על התנהגותו של יוסף במפגש עם אחיו וביטוים – חלק ב' בעיונינו לפרשת מקץ הצענו שלושה גורמי השפעה, בעזרתם ניתן להסביר את אופני ההתנהלות של יוסף עם אחיו לאורך שני המפגשים שהתקיימו במצרים: תודעת השליחות מן העבר האחד, ורגשות מעורבים של כעס ונקמה יחד עם געגוע עמוק מן העבר השני. בעיונינו לפרשת זו, ננתח את הפסוקים המתארים את רגעי המפגש... 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק נאומו של יהודה זה לשון הרמב`ן בפירושו לנאום יהודה בתחילת הפרשה: `לא ידעתי טעם לאריכות דברי יהודה`. בעיוננו ננסה לעמוד על התובנות המיוחדות העולות מן הנאום, ובתוך כך להבין מקצת ממה שהביא את יוסף לחדול מן ההתנכרות לאחיו ולהתוודע אליהם. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק שנות הדמדומים 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויגש - נאום יהודה ואפשרות הרשומון בסיפור המקראי ר?שומון הוא מצב שבו מקרה מסוים מתואר על ידי מספר אנשים הסותרים זה את זה. האם בתורה ייתכן מצב שסיפור מסוים יסופר רק מנקודת מבטם של אנשים מסויימים, ולא מפי המספר ה'יודע כל'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח של נאום יהודה, על ההבדלים הרבים והמהותיים שבין התיאור בנאום לבין תיאור המקרים בעת התרחשותם. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מִצְרַיְמָה 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת ויגש - נאום יהודה וקהל היעד שלו נאום יהודה עובר תפנית חדה ובלתי מובנת: בתחילת דבריו נראה כי יהודה תובע צדק ומשפט וגם מתחנן לרחמים, אך לאחר מכן הוא מבקש להפוך לעבד במקום בנימין. בחינת קהל היעד של יהודה תעזור לנו להבין נכונה את טיעוניו. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויגש - מעשיו של יוסף מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי? מדוע התנכר יוסף לאחיו? כיצד ייתכן שאף אחד מהאחים לא הכיר את יוסף, אפילו אחרי כל הסימנים שיוסף נתן להם? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובניתוח נאומו של יהודה. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ויגש - מנהיגותו של יוסף במצרים למה מתעכבת התורה לספר לנו על פעילותו המנהיגותית-כלכלית של יוסף במצרים בעיצומן של שנות הרעב? יוסף דואג למשפחתו,ללחם וכלכלה, בעוד שהמצרים רק הולכים ומשתעבדים לפרעה. נראה, שהתורה מתארת את פעולותיו של יוסף, בכדי להדגיש את העובדה שהוא מכין את הקרקע לעם שבדרך, ובתוך כך הוא גם מגשים את חלומותיו שלו. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויגש - ערבונו של יהודה בפרשת ויגש מגיע סיפור יוסף ואחיו לשיאו. בעמידתו מול יוסף ובניסיונו לשכנע את יוסף לאפשר לבנימין לשוב לאביו, מתגלה יהודה כבעל תעצומות נפש מיוחדות במינן. בשיעור נראה כיצד סיפור יהודה ותמר מהווה רקע לעמידתו של יהודה מול יוסף, הן כחלק מן המבנה הכיאסטי של סיפור יוסף ואחיו, והן בדמיון הגדול שבין שתי הסיטואציות - שבשתיהן עומד בסופו של דבר על הפרק 'עירבון' של יהודה. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ויגש - ירידת יעקב ובניו למצרים האם תכנן יעקב ביקור קצר במצרים, או שתכנן להשתקע שם? מדוע תכנן כך? מה המשמעות של תפילתו בבאר שבע? מדוע הקריב שם זבחים? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת ויגש - ואלה שמות בני ישראל בפרשתנו, התורה מונה את בני יעקב שירדו למצרים. מניין בני יעקב הוא 69, ובכל זאת התורה מסכמת את המניין במספר 70. זאת ועוד: כיצד לא נולדו בנות בבית יעקב? וכיצד הצליח יהודה להקים כל כך הרבה צאצאים בזמן כל כך קצר? מסתבר, שהמספר 70 אינו מספר אמיתי, ומטרתו להשוות בין יורדי מצרים, נוחלי הארץ, לבין אומות העולם: "בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם - יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ויגש - מנהיגותו של יהודה (ב) למה יעקב לא מסכים לשלוח את בנימין עם ראובן וכן מסכים לשלוח אותו עם יהודה? האם כל הבעיה בדבריו של ראובן היא העיתוי בו הם נאמרו? במה נמדדת ערבותו ואחריותו של יהודה לשלומו של בנימין? מה היה בנאומו של יהודה, שגרם ליוסף להתגלות אל אחיו? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויגש - בשבעים נפש בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעותה של רשימת האנשים מבית יעקב שירדו מצרימה. בחלקו השני, הוא דן במספר שאלות העולות מרשימה זו: מדוע יש חוסר עקביות במניית בני לאה? לפי החשבון יוצא שיש רק שישים ותשעה אנשים, ולא שבעים? האם מונים נשים או לא? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויגש - יעקב וישראל מתי מכונה יעקב בשם `ישראל`? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן אוי לנו מיום הדין, או לנו מיום התוכחה בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי לימוד תורה בנהיגה המצווה השבועית

עמודים