פרשת ויגש
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי לשון הקודש חז`ל מציינים כי יוסף דיבר עם אחיו בלשון הקודש. האם ישנה מצווה לדבר דווקא בלשון הקודש? שמא מדובר בציווי על האב ללמד את בנו עברית? האם לימוד לשון הקודש הוא חלק ממצוות תלמוד התורה? והאם השפה העברית שבימינו נחשבת גם היא כלשון הקודש של ימי קדם? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן שמירת התורה על ידי האבות חז`ל דרשו כי האבות שמרו את כל התורה כולה. כיצד מסתדרת קביעה זו עם נישואי שמעון לדינה אחותו, ועם נישואי יעקב לשתי אחיות? המהר`ל מציע כמה דרכי התמודדות עם שאלה זו. הדרך הראשונה טוענת שהאבות והשבטים היו בגדר גרים שאין להם אחווה, וממילא אינם אסורים בעריות. הדרך השנייה מסבירה כי מדובר בהיתרים נקודתיים, מעין הוראות שעה. הדרך השלישית מערערת על עצם ההנחה שאכן האבות קיימו מצוות לא תעשה. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת ויגש קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק נאום יהודה - המבט הסובייקטיבי השוואה מדוקדקת בין דברי יהודה בנאומו ליוסף ובין הארועים כפי שתוארו בפרשה הקודמת מעלה כמה סתירות. כך למשל טוען יהודה כי יוסף שאל את האחים על מצבם המשפחתי, בעוד שבמציאות האחים הם אלו שהעלו ענין זה. נדמה כי הפתרון לקשיים אלו מצוי בהבנה שיהודה מציג את הדברים כפי שנתפסו אצלו, ואין הוא משקר במזיד. דווקא הבנה זו מובילה את יוסף להבנה שיהודה והאחים חזרו בתשובה שלימה, וכי כעת דאגתם לבנימין וליעקב אמיתית היא. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב איחוד יוסף והאחים פרשת ויגש מציגה לנו את האיחוד המרגש שבין יוסף, משנה למלך מצרים, לבין משפחתו המתגוררת בכנען. בשיעור זה ננסה לעקוב אחר מהלך הדברים והשתלשלות האירועים, תוך נתינת תשומת לב לפן הרגשי של יחסי יוסף והאחים, ולגורמים שהניעו את יוסף לחשוף את עצמו בפני האחים לאחר נאומו של יהודה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת ויגש קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויגש נאום יהודה - לספר את הסיפור מחדש קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן ירידת ישראל למצרים השיעור עוסק בשורשי ירידת עמ`י למצרים. מחשבותיהם של יוסף מול פרעה לגבי ירידת קבע של יעקב ובניו, מול ירידת ארעי, מתבטאת בפסוקים לפי השמות יעקב וישראל. ההסבר של שורשי ירידת הקבע למצרים, שורשים שאנו פוגשים בברית בין הבתרים, האם היא נבואת עונש או נבואת תכלית. בנוסף השיעור עוסק בנחלות המצרים וכוהניהם בהשוואה לנחלות ישראל. קש"ת - פרשת שבוע