פרשת ויחי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי כפייה על הצדקה בגמרא נאמר כי ניתן לכפות על הצדקה. הכיצד, והרי זו מצווה שמתן שכרה מוזכר במפורש? בשיעור זה ננסה לדון בשאלת הכפייה על מצוות צדקה תוך כדי התייחסות לשיעבודים הקיימים במצווה זו, ולחלוקה שבין כפייה כאשר הנותן נמצא בפנינו ובין מצב שבו הנותן אינו בפנינו. נתייחס גם לדיון בעניין כפייה על תשלומי שכר לימוד תורה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת ויחי חז`ל דורשים שרחל מלמדת זכות על בני ישראל - עובדי העבודה זרה, בכך שגם היא הכניסה את צרתה לביתה. מדוע באמת בנוי בית ישראל באופן של פילוג וחוסר אחדות? המהר`ל טוען שבית ישראל אמור לשקף את המציאות העולמית, וכל זמן שזו חסרה גם בית ישראל מפולג. בהמשך השיעור נשתמש ביסוד זה של המהר`ל על מנת להבהיר עניינים נוספים בפרשת ויחי. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת ויחי קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת ויחי פרשת השבוע פרשת ויחי קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת ויחי קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק מאבקו של יעקב במצרים לאורך פרשת ויחי אנו מוצאים כי ישנה רגישות מיוחדת מצידו של יעקב כלפי מצרים ואנשיה. כך הוא מצווה את יוסף שלא לקוברו במצרים, בעוד שבציוויו לאחים הוא אינו מדגיש את שלילת מצרים אלא את רצונו להיקבר במערת המכפלה. מקום נוסף בו עולה העניין המצרי הוא בברכתו לאפרים ומנשה, אשר לאור הולדתם במצרים טרם בואו של יעקב מקבלים ברכה מיוחדת. נדמה כי יעקב מנסה להיאבק באפשרות שהמצרים ינכסו אותו לעצמם לאחר פטירתו. במאבקו זה הוא משתמש ביוסף כנציגו כלפי פרעה, והוא משתדל להשאיר את אפרים ומנשה בתוך המשפחה ולא בעולם המצרי. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויחי קבורת יעקב קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן הישארות ישראל במצרים השיעור עוסק בהישארותם של בני ישראל במצרים, והסיבות אליה. הבנת מעשיהם כטעות, עליה שילמו במכת חושך, ביטוי לכך שהקב`ה היה צריך להוציאם ביד חזקה ממצרים, כי לא רצו לצאת. בנוסף, השיעור עוסק בקבורת יעקב – המיקום שבו הוא נקבר, ופירוש המונח `עבר הירדן`, מקום קבורתו קש"ת - פרשת שבוע