פרשת וילך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרשת וילך - התורה, השירה, השמיים והארץ בפרשת וילך מסופר על כתיבת התורה: "ויכתֹב משה את התורה הזאת ויתנהּ אל הכֹּהנים בני לוי" (ל"א, ט). 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן על תשובה וגאולה משה מודיע לבני ישראל, לאחר שעבר מחצית מפרשת ניצבים, שבסופו של דבר הם יעשו תשובה. בעקבות תחזיתו כי ה' יכעס על בני ישראל עד שיביא עליהם את "כָּל הַקְּלָלָה הַכְּתוּבָה בַּסֵּפֶר הַזֶּה" (דברים כ"ט, כ"ו), משה אומר את הדברים הבאים: 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים! (ל', טו-כ) פרשות נצבים-וילך נקראות ברוב השנים כאחת בשבת שלפני ראש השנה. רק בשנים שבהן ישנן שתי שבתות פנויות בין ראש-השנה לסוכות (שבת אחת בין ראש-השנה ליום הכיפורים ושבת נוספת בין יום הכיפורים לסוכות) מחלקים בין 'נצבים', שאותה קוראים לפני ראש השנה, לבין 'וילך', שאותה קוראים בשבת שובה, ואילו את 'האזינו' קוראים אז בשבת שלפני סוכות. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וילך - הקהל מדוע הזכירה התורה את מצו?ת הקה?ל רק ביומו האחרון של משה? מהו טעמה של מצו?ת הקה?ל? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת הרמב"ם. המאמר גם דן בחלוקות השונות של הסדרים והפרשיות שנהגו מקדמא דנא, ועל הקשר בין החלוקה לבין מצו?ת הקה?ל. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת וילך - הקהל מדןע מצוַת הקהל מופיעה רק אחרי כל הסיכומים של משה, ולא עם שאר המצוות? מה מיוחד במצווה זו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין מצוַת הקהל לבין מעמד הר סיני, בעקבות ביטויים דומים המופיעים בשתי הפרשיות. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת וילך - ספר התורה וקריאת התורה בהקהל הפסוקים בפרשה מלמדים אותנו שמשה כתב את התורה ונתנה שבט לוי. מה בדיוק כתב משה? איפה מתחיל ספר התורה שכתב משה? מהי התורה אותה חייב המלך לקרוא במעמד ההקהל? בספר מלכים מסופר על ספר תורה שמצא המלך יאשיהו. מהו הספר שנמצא אז? מהי משמעותו של מעמד ההקהל? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן המסר הכפול של פרשת וילך בשיעור זה נעסוק בפרק ל"א בדברים, הוא פרשת וילך. במסגרת השיעורנעמוד על הזיקה הקיימת בין פרק זה לפרקים נוספים בספר דברים, נתייחס לחתימת התורה ולמעמד הקהל ונעמוד על המסרים הכפולים הקיימים בפרק עצמו. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת וילך - פרידתו של מנהיג פרשת וילך כוללת פרק אחד בלבד העוסק במגוון נושאים. בעיוננו נגדיר את הנושאים השונים הנידונים בפרק, נעמוד על המכנה המשותף להם - ההכנות לקראת הצפוי לאחר מות משה, ונדון בזיקה הפנימית שביניהם. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן יש קונה עולמו בשעה אחת הפרשנים נחלקו בשאלה מהי המצווה שבה עוסקים הפסוקים ועליה נאמר שהיא קרובה מאוד אל האדם. בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן שבת תשובה חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין הנסתרות לה' א-להינו מה בין נסתרות לנגלות? מהו הגבול בין דבר הנגלה לנסתר? איך יכול להיות שהקב"ה מעניש על הנסתרות? על שאלות אלו - הרב משה ליכטשנטיין עונה בדרשה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי בין רוחני לגשמי דרך ההבחנה 'לא בשמים היא' לבין 'לא מעבר לים', עוסק הרב גיגי ביחס בין הרוחני לגשמי, בין תורה לארץ. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין וגילו ברעדה ראש חודש אלול מהווה נקודת פתיחה לשני מסלולים מקבילים - האחד מוביל לראש השנה, והשני ליום הכיפורים. הראשון מכין אותנו ליום הדין, בעוד השני מכין אותנו לקבלת לוחות שניים, ליום של קרבה אלוקית. מתח זה, רעדה ושמחה, יראה ואהבה, נוכח אף ביום הכיפורים עצמו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין וילך משה תפקידו של משה כמוסר התורה, אך בד בבד גם כדואג להמשכיות שלה מדור לדור. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי ברית ערבות מואב לפני הכניסה לארץ נכרתת ברית חדשה בין עמ`י להקב`ה. שהו דור חדש בעל מאפיינים שונים מדור המדבר ועל כן חשיבות הברית. העונש הניתן למפירי הברית היא עדיפה על הניתוק. כאשר הקב`ה סר מעמ`י באופן טבעי מוצאות אותו צרות רבות ועל כן העונש אינו רע, אלא עוד אפשרות של קשר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל לזכור מה עוד חסר עלינו לחפש בימים נוראים מה עוד יש לנו לעשות על מנת להשתפר. לא מדובר רק בדברים הגדולים, אלא גם בדברים הבסיסים ביותר של התמיכה אחד בשני. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחת ראשי הישיבה לשבת שובה בשיחה זו הרב יעקב מדן מאפיין את מהות התשובה ונותן עצות והדרכות מעשיות לקראת קיום מצווה חשובה וקיומית זו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי אנשים, נשים וטף במעמד הקהל זוכים המתקהלים להתחבר בדרכים שונות אל התורה. המעמד פונה אל הרגש ואל השכל ומאפשר לכל אחד מישראל להתחבר באופן היחודי לו, אך מצד שני, כינוס כל העם יחד נועד בשביל לשמור על החיבור למעמד של כלל עמ`י כיחידה אחת.
הרב יצחק ברט פרשת וילך - מאה מיתות ולא קנאה אחת מה אנו יכולים ללמוד מהמדרש המתאר איך קינא משה בנבואה שניתנה ליהושע בלבד? האם ייתכן שמשה ויתר על חלומו הגדול - להיכנס לארץ ישראל, ובלבד שלא ייהפך למשנהו של יהושע? מה אנו יכולים ללמוד מכאן לימי התשובה?