פרשת ויצא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין פרשת ויצא: היכן הוא בית א-להים? אילו התבקש אדם להצביע על המקום הראוי לבנות בו בית א-להים/בית מקדש, על בסיס הסיפור המקראי בספר בראשית, דומה שהוא לא היה מהסס מלהצביע על העיר בית אל. מה טיבו של המקום - בספר בראשית? מדוע מחשבת יעקב עליו כמי שעשוי להיות 'בית א-להים' לא זכתה להתגשם? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק סולם יעקב בצאתו לחרן התגלה ה' ליעקב בחלום והבטיח לו כמה הבטחות. באשר לאחת ההבטחות יעקב עדיין מהסס, והוא נודר נדר לחיזוק ההבטחה. מדוע היסס יעקב עד שהוצרך לנדור? כיצד קשור מראה הסולם לחששותיו? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק ברית והפרדה 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויצא – ארמי אובד אבי בשיעור זה נבחן את מערכת היחסים בין לבן לבין יעקב, לאור התמונה הכללית של יחסי בית נחור לבין בית אברהם. כפי שנראה, ישנו נתק משמעותי בין בית נחור לבית אברהם. ננסה לענות על שאלת הסיבה לנתק זה, ועד כמה הוא קשור להבדלים התיאולוגיים של כל אחת מהמשפחות, כפי באה לידי ביטוי בלבן – וגם בבלעם. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת ויצא – בין יעקב לרחל סיפור האהבה של יעקב ורחל ממלא את פרשת ויצא, וממנו ניתן ללמוד על קבלת הפנים והסביבה החברתית בחרן, על גידולה של רחל. מתוך השוואה בין רחל לבין רבקה, נבחן את ספיחי החינוך של לבן, ואת תהליכי ההשתחררות ממנו. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת ויצא –אֱ-לֹהֵי אַבְרָהָם וֵאלֹהֵי נָחוֹר יִשְׁפְּטוּ בֵינֵינוּ - המאבק הסמוי בין יעקב ללבן לכאורה, העימות בין לבן ליעקב הוא סכסוך משפחתי שיצא מפרופורציות, או סיפורו של מהגר בחברה בעייתית. אולם, במהלך השיעור נבחן את אפשרות נוספת, לפיה בעיני לבן ובעיני יעקב, היה לסכסוך זה - כמו גם למקרים אחרים - משמעות דתית, מעין מאבק בין אלילי לבן לבין אלוקי יעקב. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת ויצא - בית אל כיצד היה נראה סולם יעקב? מה היה מבנהו, היכן הוא עמד ולהיכן הגיע שיפועו? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויצא: והנה אנכי עמך כאשר יעקב יוצא מבאר שבע לחרן, הוא משוכנע שהשכינה - שהתגלותה בתנ"ך הוא תמיד במקום אחד - תשאר בארץ כנען עם הוריו ואחיו. אולם, השכינה מלווה דווקא אותו. כאשר ה' מתגלה אליו, הדבר נעשה באופן דומה לאברהם, עם כמה הבדלים - הבולט שבהם הוא המעבר מהתגלות "אני", הבטוחה והנינוחה, להתגלות "אנכי", האופיינית למצבי קיצון וקושי. בסופו של מסע, יעקב חוזר לארץ כנען והופך להיות איש שדה, במאבקו עם המלאך. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויצא - מפתח של חיה מדוע לא זכתה רחל לפרי בטן? מה פשר טענתה ליעקב ומהי סיבת התפרצותו? המאמר עוסק בנשים העקרות שבמקרא, ובעיקר ברחל, בלאה וביחסים בתוך משפחת יעקב. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויצא - יעקב כאברהם עזיבת יעקב את הארץ מעלה תמיהה גדולה, ודאי על רקע האיסור ליצחק. המאמר מקביל בין קורות יעקב לבין קורות אברהם, הן הקבלה תוכנית והן הקבלה ספרותית. יעקב נדרש לבנות מחדש את עם ישראל לאחר משבר דחייתו של עשו, שהיה ממש בנו של יצחק. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויצא - המפגש על הבאר מה עניינו של סיפור מפגש יעקב עם הרועים על הבאר? המאמר בוחן מפגש זה כסיפור מ?טרים לשאר חייו של יעקב, ובמשמעותה של הבאר על רקע ההשוואה בין אישה לבין באר, ועל רקע סיפורי הזיווג האחרים שהתחילו במפגש על הבאר. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויצא - שיבה מאוחרת מיוחדת היא פרשת ויצא, שכולה פרשת מסורה אחת ובה 148 פסוקים הכתובים ברצף, ללא כל הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה ביניהם. האם ישנה משמעות לעובדה זו? המאמר בודק נקודה זו על ידי העיקרון של חציית הסיפור באמצעו, והקבלה בין שני חצאיו. 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור יעקב – איש הגלות בעיונינו לפרשת חיי שרה עמדנו על דמותו של יצחק. יצחק, כפי שראינו, מתואר בסיפורי בראשית בצילו של אברהם וכמי שחווה במהלך חייו ארועים בעלי זיקה ודמיון לחוויות של אביו. הוכחנו, כי דווקא סיפורי ההמשכיות והדמיון, הם אשר מעצבים את הבשורה הגדולה של הבן הממשיך, דור שני לחלוצי העליה לארץ ישראל, המממש את ההבטחה הלכה למעשה. העיון במחזור סיפורי יעקב מציב שאלה דומה לזו ששאלנו על אודות הבשורה שבפרקי יצחק. אולם, ביחס ליעקב אין אלו הצמצום בהיקף הסיפורים, הדמיון לסיפורי העבר או הפאסיביות של דמותו שמעוררים תהייה לפשר המופת. 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן המקום אשר יבחר ה' נחלקו הפרשנים מה הוא מקום הבחירה לאור חלום יעקב והחלוקה בין בת אל וירושלים ואיפה היה הסולם. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ויצא - חלום יעקב השיעור נפתח בהשוואת הבטחת הקב`ה ליעקב בחלום, לנדרו ותגובתו של יעקב לחלום. יעקב לא מקשר בין ההבטחה הכללית לפרטית, לכן נדרו הוא של אדם בצרה. מדוע לא מקבל יעקב את ההבטחה האלוקית אלא מתייחס לצד הפרטי? ומדוע הוא נצרך לנדר בכלל? יעקב מתלבט האם החלום היה התגלות נבואית או שמא רק חלום שבדה מליבו. החידוש הגדול הוא שהקב`ה הוא לא רק אלוקי הארץ אלא גם אלוקי העם והאדם. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ" (הושע י"ב, ה') 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת ויצא - על מלאכים, מצבות ואחים שתי פגישות עם מלאכים תוחמות את הפרשה, אך ישנם הבדלים רבים בין שתי הפגישות. ההבדלים הללו הם פועל יוצא של השינוי הגדול שעבר יעקב מיציאתו לחרן ועד חזרתו מחרן: הוא הפסיק לגלם את דמות הסוחר הערמומי, והתחיל לבטוח בה' באמונה שלמה. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ויצא - נדרו של יעקב ותרפיה של רחל 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויצא - וימצא דודאים בשדה הרצף של תיאור לידות בני יעקב נקטע פעמיים: על ידי דו-שיח קשה בין רחל ויעקב לאחר לידת יהודה, וע`י סיפור הדודאים, לאחר לידת בני השפחות. שיחתם של יעקב ורחל אכן השפיעה באופן ניכר על בניית משפחת יעקב - בעקבותיה לקח יעקב את בלהה ואת זלפה; אך מהי משמעותו של סיפור הדודאים? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ויצא - נדרו של יעקב יש להניח, שאם ה' הבטיח משהו - הוא יקיים. מדוע, אם כן, נשבע יעקב אבינו לעבוד את ה' רק אם יקיים ה' את הבטחתו? יתירה מזו: מדוע בכלל נודר יעקב נדר בעקבות ההבטחה שקיבל? במאמר זה נבחן את התגלות ה' ליעקב וננסה לענות על שאלות אלו. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ויצא - מציאות וחזון למה יוצא יעקב מבאר שבע לכיוון חרן? האם זה בגלל הפחד מעשו, או שהוא הולך לחפש אישה? במה דומה לקיחת האישה ליצחק ע`י אליעזר לנישואי יעקב? ומהם ההבדלים בין שני אירועים אלו? למה יעקב לא מגרש את לאחה לאחר שמתגלה רמאותו של לבן? למה דווקא לאה הופכת להיות האם המשמעותית מבחינת השבטים? מהו המהלך הא-לוקי המלווה את יעקב לאורך חייו ? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויצא - יעקב ורחל כיצד לא הבחין יעקב שהכלה המובאת אליו היא לאה ולא רחל? מדוע גרם לו הקב`ה לטעות זו? ומדוע רחל לא סיפרה ליעקב על רמאותו של לבן? מהם חסרונות 'נישואי האהבה' - נישואיהם של יעקב ורחל, לעומת 'נישואי הייעוד' - נישואיהם של יצחק ורבקה? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן יחד לב וגל אבן מפי באר מים בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי תפילת ערבית: רשות או חובה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן סולם יעקב חסידות לפרשת שבוע

עמודים