פרשת וירא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין פרשת וירא - 'עד שנמלך באברהם' בפרשתנו (בפרק י"ח), משתף ה' את אברהם בדבר כוונתו לבוא במשפט עם סדום ועמורה. תגובת אברהם: "וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם וַיֹּאמַר הַאַף תִּסְפֶּה צַדִּיק עִם רָשָׁע?" 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק אברהם והמלאכים 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וירא – עקידת שרה אנו מכירים את נסיונות אברהם ופעולותיו, אך מה היה מקומה של שרה במשימה כבירה זו? כפי שנראה, כלל לא היה ברור - ודאי לא לשרה - שהיא זו שתקים את אומת אברהם יחד עם אברהם. במהלך השיעור נסקור את עמדתה ומעמדה עד לקבלת הבשורה על יצחק, ואת ההתעלמות העצמית שמסגלת, המובילה אותה בסופו של דבר חזרה לקדמת הבמה. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת וירא – עקידת יצחק: הניסיון הכפול הסתכלות מדוקדקת על פרש העקידה, לכל חלקיה, חושפת בפנינו את האופי הכפול של ההתרחשות: מצד אחד, נכונתו של אברהם לקיים את צו ה' ללא פקפוקים. מצד שני, אמונתו הפנימית של אברהם בהבטחתו של ה' ש"ביצחק יקרא לך זרע" ובאי היכולת להשלים עם המעשה הקשה. בניגוד לשניות אותה חווה אברהם, ובאה לידי פתרון בסיום הסיפור, ישנה הקבלה לגירוש ישמעאל. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת וירא – מאחורי הקלעים של ההצלה בסדום מה פשר ה"ויכוח" בין ה' לבין אברהם, בנוגע לחורבן סדום? האם אברהם באמת חשב שכמות של צדיקים מספיקה כדי להציל גם את הרשעים? ומה היה תפקידם של המלאכים שנשלחו לסדום? בעקבות הבנת הדיון בין ה' לאברהם, נוכל לשפוך אור חדש על פרשייה מפעימה זו. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת וירא - דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט מהו היחס בין האמונה לבין החסד בעולמו הרוחני של אברהם אבינו? המאמר בוחן את סיפור ברית המילה, את הכנסת האורחים של המלאכים, את הויכוח עם הקב`ה בעניין סדום, את עקדת יצחק ואת מצוַת ידיעת ה' כדי לתת מענה לשאלה זו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וירא: מי ראוי לבחירה? בחירה באברהם נעשתה בעקבות ידיעת ה' שאברהם יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור את דרך ה'. ההשוואה בין אברהם, ששותף במהלכים הא-לוהיים בסדום, ובין איוב, שהתרעם על הישארותו "בחוץ", מלמדת על דמותו של אברהם, הדואג לאי הצדק בעולם גם כשאין הדבר נוגע לו אישית. התנהלות זו של אברהם הועמדה, על ידי חז"ל, למול תפקודו של נח,. בהתאם לכך, יש מקום להשוות בינו לבין אבימלך, שגם הוא התרעם על מידותיו של ה' רק כשהדבר נגע לו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון וירא: האם עקידת יצחק היתה עונש או ניסיון? רוב הפרשנים מבינים שעקידת יצחק הייתה ניסיון. האמנם? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת וירא - פתח האהל - בין ההתגלות לאברהם להתגלות למשה 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור ועקידת יצחק היאך תזכור? סיפור עקידת יצחק הינו אחד הסיפורים המכוננים בתולדות עם ישראל. אולם, באופן מעורר תמיהה, סיפור העקידה אינו נזכר בספרי המקרא המאוחרים אליו... 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק אברהם והמלאכים וירא אליו ה' – היראות זו, מה טיבה? מה היחס בינה לבין התגלות המלאכים לאברהם? נעמוד על גישתו הייחודית של רשב`ם בביאור פרשה זו ועל הקשר בין שני תכני ההתגלות: ההבטחה על הולדת הבן וההודעה על כילוי סדום. 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן התגלות א-להית אל אברהם 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וירא - בין שילוח הפילגשים לשילוח הגר 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וירא - הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל (בראשית כ`א, א-כא) המאמר עוסק בהיבט המוסרי של שילוח הגר וישמעאל: משמעות שילוח ישמעאל ביחס ליצחק, פירוש המונח 'שילוח' ופשר סיפור סכנת חייו של ישמעאל והצלתו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וירא - מלאכים כבני אדם ובן אדם שהוא כמלאך ה' נראה שהסיפור בתחילת פרשת וירא הוא המשך של הסיפור שבפרשת לך-לך, בעיקר בגלל המילה "אליו" שבפתיחת הפרשה. האם כך הדבר? האם היו האנשים מלאכים או אנשים רגילים? עיון בפרשנותו של הרשב"ם על פרשת וירא. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט בין אברהם ללוט-הסיפור בפרקים י"ח-י"ט – מבנהו ומגמתו 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת וירא - ואת בריתי אקים את יצחק מדוע גורש ישמעאל? האם הוא חטא? האם הוא לא היה ראוי? הקבלה מאלפת בין עקידת יצחק לבין גירוש ישמעאל מלמדת אותנו כיצד מתנהגים אברהם ויצחק במצבי לחץ וכיצד מגיבים במצבים כאלו ישמעאל והגר; הזרע הנבחר עשוי מן החומרים מהם קורצו הזוג הראשון - ולא הזוג השני, המגורש מבית אברהם והנדחה מן הברית בצו ה'. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת וירא - ברכת אברהם הקב`ה משתף את אברהם בכוונתו להחריב את סדום מתוך יעוד אברהם להיות שליח הקב`ה להפצת דרכו, ובכך מתברך זרעו של אברהם. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וירא - בשורת לידת יצחק 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וירא - הצלת לוט מסדום בקריאה פשוטה נראה שהמלאכים המגיעים לסדום ממלאים שני תפקידים: הצלת לוט והחרבת העיר. למעשה, יש להם תפקיד ראשוני יותר: בחינת ובדיקת העיר, אם יימצאו בה עשרה צדיקים אם לאו. זוהי הסיבה לכך שהם מסרבים בתחילה להתארח אצל לוט: וכי כיצד יוכלו לבחון את העיר ואת מספר הצדיקים שבה מתוך ביתו של לוט?! אמנם, אנשי העיר דאגו, באופן אירוני, ללמד את המלאכים על תרבות העיר גם בהיותם בביתו של לוט. מעתה, מדוע ניצל לוט? הלא ה' אמר לאברהם שאם לא יימצאו עשרה צדיקים בתוך העיר - תיחרב כל העיר? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת וירא 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת וירא - הנביא המתפלל מה בדיוק מגלה ה' לאברהם לפני הפיכת סדום? למה ה' מגלה זאת לאברהם? האם ה' מגלה לו שהוא עומד להפוך את סדום, או שמא הוא רק מודיע לו על המשפט של סדום? מה תפקידו של הנביא? כיצד זה בא לידי ביטוי בתפילותיהם של משה ושל ירמיהו? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וירא - ניסיון העקידה מה פירוש הביטוי `הר המוריה`? מה משמעותו של ניסיון העקידה? האם ידע אברהם בלכתו לעקדה שבסופו של דבר יצחק לא יומת? מדוע אברהם אמר לנעריו שהוא ישוב עם יצחק? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן הקרבן הרוחני בעקדת יצחק בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי ביקור חולים המצווה השבועית

עמודים