פרשת וישב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (א) 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת וישב: יוסף מכל אחיו "לעילוי נשמת משה לייב בן זאב". סיפור יוסף ואחיו הוא סיפור קשה בתולדות עמנו. בן נשלח על ידי אביו אל אחיו, והם קמים להורגו. לבסוף - מתפשרים על מכירה. איך ניתן להבין את התנהגות האחים? מהו חלקו של יוסף במה שאירע? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת יהודה ותמר יהודה מונע את אחיו מהריגת יוסף, אך מציע למכרו לעבד. כיצד רואה התורה מעשה זה? מה הקשר בין מכירת יוסף לבין פרשת ער, אונן, שלה ותמר? ומה ניתן ללמוד מפרשה זו על קבלת אחריות ועל 'שקרים לבנים'? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וישב– תולדות יעקב מה חשב יעקב כאשר "נודע" לו שיוסף נהרג? בשיעור זה נעסוק בהשלכות של חסרון אחד מצאצאי יעקב מהמשך מסורת אברהם. כפי שנראה, היה גם עניין מיוחד בשנים עשר השבטים, שימשיכו - ברבגוניות - את עם ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת וישב– יוסף: מבית פוטיפר לבית האסורים על שני דברים בעייתים מספרת התורה בנוגע ליוסף: הוצאת דיבת אחיו, וסיפור החלומות ופתרונם. כפי שנראה, שתי סיטואציות קשות שעוברות על יוסף במצרים - הנסיון בבית פוטיפר ושהותו בבית הסוהר - מהוות תיקון של חטאים אלו. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת וישב – גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם- אופן מימושה של גזרת השעבוד במצרים סיפור ירידתו של יוסף למצרים ועלילותיו שם, משמשים בעקיפין כזרז להורדת משפחת יעקב כולה למצרים. בשיעור זה נעקוב אחרי הצמדים בסיפורו של יוסף, מהם ניתן ללמוד על היחס בין אחריות האדם למעשיו, לבין גזירת הקדוש ברוך הוא. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת וישב - מעמק חברון לעמק דותן מסעו של יוסף מעמק חברון לאחיו שבעמק דותן מעלה קשיים פרשניים רבים. יש שהציעו שהמדרשים על פרשה זו אינם עולים בקנה אחד עם התיאור הריאליסטי של האיזור; אך למעשה - המדרשים רק עוזרים לנו להבין את הרקע של הסיפור המצומצם המתואר בפסוקים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וישב: "אלה תֹלדות יעקב" ספר בראשית הוא "ספר התולדות", אותו ניתן לחלק לעשרה לפי רשימות התולדות המרכזיות המאפיינות אותו. בניגוד לקריאה הרווחת, רשימות התולדות אינן קטעי קישור ו"ספר תולדות האדם", "תולדות נח", "תולדות יצחק" ו"תולדות יעקב" כוללים קטעים נרחבים הרבה יותר ממה שאנו סבורים. קריאה זו מסדרת את ספר בראשית באור אחר, ומעלה את השאלה מדוע אין "תולדות אברהם". במקביל, עיון בפתיחת הפרשה, בה לא מופיע שם ה', מוביל אותנו למסקנה שאפילו בארץ ישראל שם ה' יכול לא להופיע, לאור התנהגות בני ישראל, ואילו אפילו במצרים יכול שם ה' להופיע, לפי התנהלותו של יוסף. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט סיפור יהודה ותמר - סיפור בתוך סיפור? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וישב - סיפור יהודה ותמר סיפור יהודה ותמר נראה כסיפור-משנה בתוך הסיפור של מכירת יוסף. מה משמעות מיקומו של סיפור זה? האם סיפור זה קשור לסיפור המכירה? מתי התרחש סיפור זה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וישב - פשרם של חלומות יוסף מה פשרם של חלומות יוסף? מהי תכליתם? מדוע היה צריך לחלום שני חלומות? האם חלומות אלו התגשמו? מה המשמעות של ההשתחוויה בחלום - האם זה בדווקא או זה מבטא משהו אחר? מה תכליתם של חלומות בכלל? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (א) - חלומות שר המשקים ושר האופים (פרק מ') 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת וישב - מכירת יוסף מי באמת מכר את יוסף - האחים או המדיינים? מה הייתה תוכניתו של ראובן? המאמר עוסק בשאלות אלו ובעוד שאלות העולות מפרשת מכירת יוסף. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישב - מכירת יוסף ומיתת בני יהודה מיקומו של סיפור יהודה ותמר מלמד אותנו על משמעותו. ירידת יהודה הייתה תוצאה של מכירת יוסף, וכן מה שאירע לו היה עונש על מעשיו. בסופו של דבר, יהודה חזר בתשובה ותיקן את מעשיו. 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור תעמולת מלוכה בסיפור יהודה ותמר פרקי בראשית, מסיפור מכירת יוסף ועד לדברי הפרידה של יעקב מבניו, מספרים את השתלשלות הארועים שממכירת יוסף ועד לאיחוד המשותף במצרים. למעשה, כל שלב משלבי הסיפור ניתן לביאור במושגי סיבה ומסובב. אף על פי כן, הסתכלות על המארג השלם, מיטיבה להבהיר את רעיון הסיבתיות הכפולה. לפי רעיון זה, הקדוש ברוך הוא טווה מהלך א-לוהי, ובני האדם הינם כלי המשחק המממשים באופן טבעי ובהתנהלות אנושית את הגזרה הא-להית. גיבורי הסיפור, דמויות המשנה, החלומות, המעידות, ההצלחות, הזכרון והשכחה – כל אלו משמשים כמקדמי עלילה, שיובילו להתגשמות חזון ברית בין הבתרים: "יָדֹעַ תֵּדַע כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה" (בראשית ט"ו, י"ג) למרות זאת, ניתן למצוא בסיפור הכללי כמה אפיזודות הנראות ממבט ראשון כשוליות, אשר תרומתן לקידום העלילה איננה מובנית מאליה. 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן ונראה מה יהיו חלומותיו האם אכן מכרו האחים את יוסף לישמעאלים? והאם יוסף האחראי הבלעדי לשנאת האחים אותו? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת וישב - תפקידי החלומות בסיפורי יוסף בחינת התפתחות סיפור יוסף מגלה ששלב המפנה הוא השלב בו יוסף עובר להיות `פותר חלומות` - מנקודה זו ואילך משתפר מעמדו, עד שבסופו של המהלך הוא מתמנה למשנה למלך מצרים. המעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו לחלומות, מחולם לפותר, משתקף גם במעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו למציאות: מנקבע לקובע. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת וישב - אברך אסיר מדוע יוסף יורד מגדולתו פעם אחר פעם? מה פשר סיפור יהודה ותמר, ומדוע הוא נמצא באמצע עלילות יוסף? אחד הנושאים המרכזיים של ספר בראשית, החל מפרשת וישב ועד סוף הספר, הוא מלוכה ומלכות; על פי נקודת מבט זו ניתן לענות על השאלות שהעלינו לעיל, ולהסביר את מבנה סיפורי יוסף. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת וישב - מכירת יוסף 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וישב - למי ניתנה הבכורה? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישב - שני חלומות ושני פתרונות מה תפקיד פתרון חלומו של שר האופים בקורותיו של יוסף במצרים? מה היה נגרע מהעלילה אלמלא היה שר האופים חולם? הלא שר המשקים שכח, בסופו של דבר, את יוסף ואת פתרונו, וגם כשנזכר בו אחרי שנתיים - סביר שהוא נזכר בפתרון חלומו, ולא בפתרון חלום שר האופים. מהו, אפוא, תפקידו של חלום זה ושל פתרונו? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת וישב - דמותו של יוסף מדוע יוסף תופס מקום מרכזי כל כך ב`תולדות יעקב`? האם בזכות היותו בן רחל ובזכות אהבת אביו אליו, או שמא תכונותיו הקנו לו מעמד מיוחד בין אחיו? מהם המאפיינים העיקריים של דמותו? האם מעמדו חיובי או שלילי? מהם חלומותיו ומה פשרם? האם הם התגשמו? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וישב - הזכרת שם ה' והיעלמותו בפרשת וישב מופיע שם ה' ונעלם חליפות. הוא מופיע בתחילת סיפורו של יוסף, אך אינו מופיע בסיפור מכירת יוסף, ירידת יהודה למצרים, והחל מפתרון חלומות שרי המשקים והאופים. מדוע נעלם שם הוי`ה? מדוע הוא אינו מופיע עוד בספר בראשית, עד מעמד הסנה שבתחילת ספר שמות? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר שָׂם ה' מִבְטַחוֹ וְלֹא פָנָה אֶל רְהָבִים וְשָׂטֵי כָזָב בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי ייבום בימי קדם בארץ ישראל המצווה השבועית

עמודים