פרשת וישלח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין פרשת וישלח: להתרפק על העבר מהו מקומו של העבר בחייו של אדם? מהו מקומו של העתיד? במובן פשוט, קיימת מצרנות בין השניים: חברה העסוקה בעבר, עשויה למצוא את מקור חיותה בעיסוק בזיכרונות ובהתרפקות על מה שהיה. לעומתה, חברה המכוונת אל העתיד תשים את מעייניה בחזון ובהתחדשות. מענה מעניין ליחס שבין השניים נמצא בפרשתנו. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק עמדת התורה כלפי מעשה שמעון ולוי בשכם מעשה שכם המתואר בפרשתנו מעמיד בפנינו אתגר רציני: הריגת כל אנשי שכם ע`י שמעון ולוי בשל חטיפת דינה היא מעשה בעל השלכות מוסריות רבות, אך קשה מאוד לזהות את עמדת התורה כלפיו. השיעור מנסה לעמוד על הערכת מעשה שכם לאור האמור בפרשייה עצמה ולאור השוואה לפרשיות אחרות במקרא. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק בית-אל בלב פרשת וישלח עומדים שני עימותים דרמטיים שיעקב משתתף בהם, פעם אחת עם עשו (האיש והמלאך) ופעם אחת עם שכם (האיש והעיר). בשיעור זה, ברצוני להתייחס דווקא למאורע קצר המופיע לאחר שני המאורעות העיקריים, והוא חזרתו של יעקב לבית-אל. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וישלח – השיבה הביתה בסיפורי בריחת יעקב וחזרתו מחרן, אנו מוצאים כפילויות רבות. כך, בין השאר, יציאתו לחרן מתוארת פעמים, שיוני שם העיר בלוז לבית אל ואף שינוי שמו של יעקב לישראל. כפילויות אלו ואחרות ניתנות לפרשנות שפותרת כל בעיה במישור המקומי, אך בשיעור ננסה להסביר את הכפילויות כנעוצות בשתי הסיבות ליציאתו - וממילא גם לחזרתו - הבריחה מפני עשיו מצד אחד, וחיפוש האישה הראויה, מצד שני. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וישלח– מלחמה ומוסר: ישראל בארץ פרשת וישלח היא פרשה יסודית המלמדת אותנו על מוסר מלחמה. בשיעור ידונו אפשרות המלחמה שהעלה יעקב, המרמה של בני יעקב למול שכם, שאלת ההתרפסות והשתדלנות מול הלחימה העיקשת, וכן ברית המילה והמפגש עם עשו. מתוכם, נעסוק בהיבטים שונים של שמירה על אמות המידה המוסריות, דווקא - ובמיוחד - בעת לחימה. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת וישלח – "אני א-ל שד-י"-הצגת ה' את עצמו 'טקסי ההיכרויות' ש-ה' עורך מדי פעם עם האבות, מעוררים שאלות. מדוע לעיתים ה' מתגלה בתחילת פעילותו של האב, כדוגמת יעקב, ולעיתים באמצע? מה הסיבה לכל התגלות? מתוך עיון בקטסים אלו, נוכל ללמוד דווקא על הקשר האמיץ של ה' עם האבות. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וישלח - מותה של רחל בעת לדתה במקרים אחרים - מודגשות מאוד רגשותיו של יעקב, אך דווקא במות אשתו האהובה - קולו של יעקב אינו נשמע. מדוע? מדוע בכלל מתה רחל בדמי ימיה? המפתח לשאלות הנ"ל נמצא בבן שנולד ובשני שמותיו: בן-אוני ובנימין. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישלח - נדר ושינוי שם התורה מספרת פעמיים על שינוי שמו של יעקב. מה הצורך בכפילות זו? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת וישלח - שינוי שמו של יעקב שינוי שמו של יעקב הוא שינוי משמעותי יותר מאשר השינוי מ'אברם' ל'אברהם'. מהי המשמעות העמוקה של שינוי זה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט שמעון ולוי אחיי דינה 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור כי שרית עם א-להים ואנשים – הייעוד הכפול של יעקב ודרכי מימושו בעיונינו לפרשת ויצא, העלנו תמיהה ביחס למידת הפירוט של סיפורי המשפחה של יעקב ולהעדר תיאור של מעשיו במישור הלאומי (בהשוואה לסיפורי אברהם ויצחק). בעובדות אלו ראינו את המסר החשוב לדורות הטמון דווקא בסיפורי המשפחה, המקנים כלי התמודדות על דוריים במציאות של זרות בארצות נכר. סיפורי יעקב בפרשת וישלח, העוטפים אחד עשר שנים מחייו , נראים כלפי חוץ כהמשך לאתגרי המשפחה הרובצים לפתחו של יעקב, אולם עיון מעמיק בהם מגלה פן שונה במהותו בהתנהלותו של יעקב. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת וישלח - בקורת כוח השיפוט - `על מעשה שמעון ולוי` הבעיה המוסרית שעולה לגבי מעשה שמעון ולוי, נובעת מהיחס הכפול שעולה מתגובותיו של יעקב, כאן ובברכותיו באחרית ימיו. נראה שהתורה מבקרת את חוסר מנהיגותו של יעקב במקרה זה, ונותנת גיבוי מוסרי לשמעון ולוי. ביקורתו של יעקב היא על המידה של העונש אותו בחרו שמעון ולוי לתת לשכם ואנשיו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וישלח - המפגש הכפול בין יעקב לעשו (ל`ב, ד-ל`ג, כ) הפער בין ההכנות של יעקב למפגש עם עשו לבין המפגש בפועל הוא עצום. נראה שסצינת המאבק עם המלאך, הממוקמת במרכזו של סיפור המפגש עם עשו, מהווה חלק אינטגרלי מעלילתו, ומסבירה את אותו הפער. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת וישלח - ויותר יעקב לבדו מיהו המלאך המסתורי, ומדוע הוא נלחם ביעקב? האם יש מטרה לפציעת יעקב? מהו פשר שינוי השם של יעקב? דרך עיון בהכנותיו של יעקב למפגש עם עשיו נגלה כי יעקב מתכוון, למעשה, להתמודד עם עצמו ועם עברו; נקודה זו תאפשר לנו להבין את סיפור המאבק עם המלאך. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת וישלח - משמעות הכפרה בתורה 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וישלח - נדרו של יעקב מפשט הכתובים עולה שמעשה דינה אירע כדי לגרום ליעקב לקיים את נדרו - להקים מזבח בבית אל. מדוע לא מילא יעקב את נדרו כבר שהגיע לארץ? 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן האם ניתן ללמוד זכות על מעשה שמעון ולוי? נחלקו הרמב''ם והרמב''ן האם נהגו שמעון ולוי כשורה או לא ואם כן מדוע כעס עליהם יעקב? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת וישלח - `כל האומר ראובן חטא...` השיחה מקשרת בין חטאו של ראובן לבין תפקידו במכירת יוסף, כאשר הנביא הושע משמש הקבלה לראובן 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת וישלח - קבורת רחל בדרך מה משמעות מותה של רחל בשעת הלידה? למה נקברה רחל בדרך? האם היא נקברה בדרך בגלל אילוץ טכני בלבד, או שמא יש לה משמעות? במדרש מתואר איך רחל מתפללת על בניה ונענית - למה דווקא היא נענית ושאר האבות לא? מה מיוחד ברחל? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וישלח - מעשה ראובן מה ראה ראובן לשכב עם בלהה פילגש אביו? חז`ל פירשו שהוא קנא את קנאת אמו, אך ייתכן שהוא ביקש להכריע בדרך זו את המאבק על ירושת אביו. כאבשלום בשעתו, ששכב את פילגשי דוד לעיני כל העם, אף ראובן מבקש להודיע ולפרסם כי הוא הבכור והוא היורש. עונשו - מידה כנגד מידה - היה נטילת הבכורה והעברתה ליוסף. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן ויוותר יעקב לבדו בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי גאווה וענווה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן ויוותר יעקב לבדו חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וישלח - עשו כאח, עשו כגוי היחס לעשו בתורה ובנביא הוא יחס כפול: כאחד הגויים שחוטא בגאווה ובתחושת עוצמה, וכאח לישראל המתכחש לקשר ומנסה לתפוס את מקומו של אחיו. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין קטנתי... וגם ראיתי פנים אל פנים נצביע על שני לקחים חשובים שניתן ללמוד מיעקב אבינו: ענווה והכרת הטוב מחד, והחשיבות שבנצירת חוויות מכוננות מאידך. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים