פרשת חיי שרה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם... בכל מקום שהמקרא מתאר קרקע בארץ ישראל העוברת מיד ליד - הוא מאריך בתיאור המכירה ופרטיה. מה פשר אריכות זו? מדוע קנו ישראל דווקא ארבעה מקומות - ירושלים, חברון, שכם ושומרון? 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת חיי שרה - 'ברשות בני חת' משא ומתן נוקב מתנהל בפתחה של פרשת חיי שרה. וויכוח בין אברהם לבני חת - האם יאפשרו לו לקנות בכסף מלא אחוזת קבר לשרה אשתו. מדוע חשוב כל כך לאברהם לרכוש את השדה? מה 'כואב' לבני חת ולעפרון? פשוטו של מקרא מצביע על תשובה אחת, והמדרש הולך למקום אחר - אל שאלות הקיום בינינו לבין אומות העולם. בתפר שבין השניים משוקע עיון בשאלות יסוד - על אחיזת זרעו של אברהם בארץ, על מקומם של עמים אחרים בה ועל מחויבותנו לקבל מהם רשות והסכמה. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק דמותה של רבקה פרשתנו מאריכה לתאר את דמותה של רבקה אמנו. נעיין בסיפור המפגש בין עבד אברהם ובין רבקה, נעמוד על ההקבלות שהוא מקביל בינה ובין אברהם אבינו, ומתוך כך נעמיק את היכרותנו עם אישיותה המיוחדת. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק כשרבקה פגשה את יצחק 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת חיי שרה - מאת ה' היתה זאת היופי הייחודי של שיחת עבד אברהם, נובע מהיות שיח זה סיפור אנושי. אין בו מופתים המשנים את חוקי הטבע, אך בכל זאת יש בו דרמה דתית ואנושית עוצרת נשימה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת חיי שרה – השדה והמערה: יצחק בארץ מדוע היה חשוב לאברהם המשא ומתן על רכישת המערה והשדה בה היא נמצאת יותר מזריזות בקבורת שרה? מתוך ההבנה שאברהם ניצל את ההזדמנות לקנות אחוזה בארץ, נעסוק בחשיבות ארץ ישראל בעיני אברהם, ובייחודיותו של יצחק השוכן בארץ. אגב הדברים, נדון במחלוקת הראשונים לגבי עיסוקם ועושרם של האבות. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת חיי שרה – וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ- קניית מערת המכפלה פרשיית המשא המתן בין אברהם לבין בני חת לצורך קניית חלקת הקבר לקבורת שדה, מעוררת תמיהות ושאלות רבות. התעקשותו של אברהם לשלם, האריכות בדו שיח והביטויים השונים דורשים הבנה מעמיקה בכל הצדדים הנדונים. לאור הבנות אלו, נוכל לשחזר את מצבו העדין של אברהם, את מטרותיו - ואת היעדים אותם ניסו בני חת להגשים באמצעות המפגש עם אברהם. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת חיי-שרה - כלה ליצחק בשיעור זה נעקוב אחרי דמותה המיוחדת של רבקה, הדומה דמיון מפתיע לאברהם. נראה כי למעשה כל סיפור מציאת הכלה ליצחק מתמקד בה, וכי יש לה השלכות גם על הבנתנו את דרכי ה' בעולם לאחר העקידה. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת חיי-שרה - תולדות אברהם מדוע מתעקש אברהם לקחת אישה ליצחק דווקא מצאצאי תרח? מדוע לא מפורטים בתורה `תולדות אברהם`? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת חיי-שרה - `שמה קֻבר אברהם ושרה אשתו` (כ`ה, י) מה התרחש בדיון בין אברהם לבין בני חת? מי מכר בסופו של דבר את המערה - עפרון או בני חת? ובשביל מה בכלל נכתבו כל חילופי הדברים בנוגע למכירה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המציאות של אותם ימים, ועל רקע ההקבלות והמילים המנחות בסיפור מכירת המערה ובסיפור מותו של אברהם. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת חיי-שרה - תנו לי אחוזת קבר עמכם בתחילת הפרשה אנו קוראים על פטירתה וקבורתה של שרה אמנו. עצם אזכור מיתתה של שרה הוא יוצא דופן, משום שככלל אין התורה מציינת את פטירתן של האימהות. ואכן, פטירת שרה אינה נזכרת לשם עצמה, כי אם כסיפור רקע לסיפור העיקרי - קניין מערת המכפלה. מה חשיבותו של סיפור זה, על המשא ומתן הארוך המתואר בו? באמצעות ניסוח ראשוני עמום של בקשתו, הצליח אברהם ליצור רושם ראשוני חיובי על בני חת וכך להביא לתוצאה הרצויה לו, וכן להעביר מסר חשוב לצאצאיו הלומדים את הסיפור. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת חיי-שרה - סיפור קניין אחוזת הקבר על פי שיטתו של הרב ברויאר השיעור מציג 2 רבדים בסיפור קניית הקבר לשרה. הרובד הראשון מתאר קניה של קבר עבור שרה ואילו הרובד השני מתאר קניה של שטח בארץ ישראל על מנת שיהיה שטח זה קניין מדור לדור 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור מִי הָאִישׁ הַלָּזֶה הַהֹלֵךְ בַּשָּׂדֶה לִקְרָאתֵנו? הקורא את סיפורי האבות בספר בראשית אינו יכול שלא לתהות על פשר הצמצום בתיאור חיי יצחק ובפעולותיו... 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת חיי-שרה - יפה שתיקתן של עבדי אבות (בראשית כ`ד) אחד הכלים הספרותיים המקובלים הוא שימוש בכינויים שונים לאדם במקום בשמו. על ידי השינויים בכינוי ניתן ללמוד על השינויים ביחס לאותו אדם. בפרשתנו, משתמשת התורה בכלי זה ביחס לעבד אברהם. מה ניתן ללמוד מכך על העבד ועל שתיקתו בבית רבקה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט אשת חיל מי ימצא – דרך בחירתה של רבקה את עיוננו נקדיש לסיפור הבאת רבקה אל יצחק שבפרק כ"ד. גיבורו של סיפור זה, הדמות הראשית המבריחה את כל חלקי הסיפור מראשו ועד לסופו, היא דמותו של עבד אברהם. כיצד יאתר העבד הנאמן את האישה הראויה לבן אדוניו? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת חיי-שרה - ניסיון ופשרו מה מטרת ניסיונו של אליעזר על הבאר? האם אברהם שלח את עבדו דווקא למשפחת בתואל? אם כן - מדוע הוא ניסה את כל בנות חרן? מדוע לא ציווה אליעזר על אחד מהאנשים בשיירתו לעזור לרבקה להשקות את גמליו? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת חיי-שרה - מעמדו של ישמעאל, או: בריחת הגר וגירוש הגר 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת חיי-שרה - מצוותן של אבות ושיחתן של עבדי אבות 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן ארץ ישראל מדוע אברהם מתעקש לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא ולא קונה לעצמו שטח לגור - האם המיתה חשובה יותר מהחיים? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת חיי-שרה - קטורה לשם מה נשא אברהם את קטורה? אפשר שהתשובה לשאלה זו מהווה מפתח להבנת היחס שבין יצחק לבין שאר בניו של אברהם. מי הוא זה שאמור לרשת את ארץ ישראל מהפרת עד החידקל? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת חיי-שרה - `לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני... רק אל תשב את בני שמה` למה התורה מאריכה כל כך בסיפור קניית מערת המכפלה? מיהי האשה הראויה ליצחק? למה מתנגד אברהם לנישואין עם הכנענים? למה רוצה אברהם לקחת אשה דווקא מארצו וממולדתו, לאחר שהקב"ה אמר לו להתנתק מהתרבות שלהם? מדוע כל כך חשוב לאברהם שיצחק לא יצא לחרן? מה יקרה אם שני העקרונות יתנגשו: יצחק לא יכול לצאת מהארץ, אך האשה מחרן לא תסכים לבוא לארץ ישראל? על איזה מהעקרונות מוכן אברהם לוותר במקרה שכזה? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת חיי-שרה - חשיבותה של ארץ ישראל מה תוכן דו-השיח שבין אברהם לבין עבדו (אליעזר)? מדוע אברהם אינו מוכן להוריד את יצחק לארם נהריים אם תימצא לו שם אישה? האם הירידה לחוץ-לארץ היא אפשרות לגיטימית אחרי בחירת ארץ ישראל? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן הנגיעה האישית בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי ברכת אירוסין המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן בא בימים חסידות לפרשת שבוע

עמודים